Loobu otsingust

Osta Caparoli värve ja võida Goboard tasakaaluliikur, JBL kõlar või Raclette lauagrill.

Caparoli kampaania reeglid

1. Perioodil 03.07-31.08.2017 (kaasa arvatud) toimub kampaania, mida korraldab SIA DAW Baltica Eesti filiaal, registrikood 10469672, asukoht Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312 (edaspidi Kampaania Korraldaja).

2. Kampaanias osalevad järgnevad Caparoli kaubamärgi tooted:

Latex Samt 10 12,5L
CapaSilan 10L
Carat 10 L

3. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud kampaania perioodil, st ajavahemikul 03.07-31.08.2017 (kaasa arvatud) Caparoli Profikeskuse poest kampaania tooteid teatud hulgal. Peale ostu väljastatakse kliendile auhind. Auhinnad on jaotatud vastavalt kampaaniatoote ostukogusele kolme kategooriasse.

I taseme auhind  on lauagrill Raclette hinnaga 49€, 

selle saamiseks tuleb osta:

Latex Samt 10 – 162,5L (13x12,5L) või

CapaSilan  - 130L (13x10L) või

Carat – 100L (10x10L).

II taseme auhind  on juhtmevaba kõlar JBL hinnaga 139,99€, 

selle saamiseks tuleb osta 

Latex Samt 10 – 325L (26x12,5L) või

CapaSilan  - 260L (26x10L) või

Carat – 200L (20x10L). 

III taseme auhind  on tasakaaluliikur GoBoard hinnaga 259,99€,

selle saamiseks tuleb osta 

Latex Samt 10 – 500L (40x12,5L) või

CapaSilan  - 400L (40x10L) või

Carat – 250L (25x10L). 

4. Võidetud auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

5. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamisega.

6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

7. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada lisaväärtuste väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

8. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312 või e-posti aadressil info@daw.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.caparol.ee.