CapaCoustic Fine Putz 0,7

Patenteeritud silekrohvkattega vuugivaba laesüsteem
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/149522/048646_CapaCoustic_Fine-Putz_0,7_036_70_20kg.png

Sissejuhatus

Süsteem CapaCoustic Fine koosneb akustilise toimega, tehases hüdrofoobse kihiga kaetud heli summutavast krohvialusplaadist, mis on kaetud avatud pooridega krohviga. Olenevalt kasutatavast krohvimistehnikast on tulemuseks vuugivabalt krohvitud ja heli summutavad pinnad. Akustiliste krohvide omadused võimaldavad muu hulgas kujundada väga peenestruktuurilisi pealispindu, mis ei lase suurepoorilisel sisemisel struktuuril välja paista. Akustilist süsteemi kasutatakse peamiselt lagede katmiseks.

Siseseintel saab süsteemi kasutada reeglina alles ülevalpool tugeva mehaanilise koormusega seinapindu, reeglina kõrgemal kui 2 m. Süsteemi CapaCoustic Fine võib paigaldada kõigile kandvatele aluspindadele. Akustiliste näitajate saavutamiseks ei ole lõppviimistlus vajalik. Pealispinnale esitatavate vähendatud nõudmiste korral võib süsteemi kruntida vaid tootega CapaCoustic Fine 0,7. Lõppviimistluskihti on võimalik tehases heledates toonides toonida. Värvitoonid kooskõlastada tootjaga.

Toote kirjeldus / süsteemi komponendid

Liim CapaCoustic Pastöskleber
Mineraalsete täiteainetega elastne dispersioonliim krohvialusplaatide CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/04+06 liimimiseks.
Toote nr: 037/11, ämbri maht: 20 kg. Liim CapaCoustic Mineralkleber
Mineraalne kuivsegu krohvialusplaatide CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/64-66 liimimiseks. Toote nr: 037/12, pakendi maht: 25 kg.

Krohvialusplaat CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1
Kerge ja ülipoorne mineraalkiudplaat, tehases kaetud hüdrofoobse kattekihiga. Mõõdud: 74 x 57 cm, 0,4218 m2/plaat
Toote nrPaksusm2/alusel
036/0440 mm28,7
036/0660 mm19,4

Krohvialusplaat CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2
Kerge ja ülipoorne mineraalkiudplaat, tehases kaetud hüdrofoobse kattekihiga, mittepõlev vastavalt ehitusmaterjalide klassile A2.
Mõõdud: 74 x 57 cm, 0,4218 m2/plaat
Toote nrPaksus<m2/alusel
036/6440 mm28,7
036/6660 mm<19,4

Pahtel CapaCoustic Fine-Fugenspachtel
Kergesti lihvitav pahtel plaatide ühenduskohtade pahteldamiseks. Toote nr: 036/13, ämbri maht: 10 kg.

Krohv CapaCoustic Fine-Putz 0,7
Kasutamisvalmis, akustiline dispersioonkrohv kruntkihi tegemiseks. Tera 0,7 mm. Värvitoon: valge. Toote nr: 036/70, ämbri maht: 20 kg.

Servaprofiil CapaCoustic Fine-Abschlussprofil
Servaprofiil deformatsioonivuukide äärde, varivuugiga seinaääreliist, krohvi ääreliist.
Pikkus: 3 m, pakend: 18 m pundis
Toote nrPlaadi paksus
036/5440 mm
036/5660 mm

Kasutusala

Suure kajaga ruumides on väga sageli vaja kasutusele võtta abinõusid järelkaja summutamiseks. Sellistel juhtudel kasutatakse neis ruumides järelkaja kestvuse vähendamiseks helisid summutavate omadustega süsteeme. Eriti hästi sobivad selleks otstarbeks avatud pooridega ja õõnespooridega materjalid, mis vähendavad sissetungivat helienergiat. Helienergia neeldumine avatud pooridega struktuuris toimub heli liikumisel võnkuma hakanud õhu gaasiosakeste hõõrdumisel vastu pooride seinu.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna tasasuse tolerantsid peavad vastama standardi DIN 18 202 tabelis 3 rida 6 toodud andmetele viimistlemata seinte ja toorlagede pealispinna tasasuse kohta. Allpool toodud kontrollnäitude vastavust aluspinnaga tuleb kontrollida vastavate rihtlattide abil. Suuremaid pinnaebatasasusi ei ole akustilise süsteemi abil võimalik katta, seetõttu tuleb pind enne süsteemi pealekandmist sobiva pahtliga siledaks pahteldada.

Mõõtepunktide vahekaugus (m)Kontrollnäitude piirväärtus (mm)
0,13
15
410
1020
1525

1.1 Massiivsed seina- või laepinnad
Aluspinnaks on kaetud või katmata massiivne seina- või laepind. Süsteemi püsivuse tagamiseks peab aluspind olema piisavalt kandev.

1.2 Ripplaed
(vt joonist 2)
1.2.1 Laekonstruktsiooni maksimaalne lubatud täiendav kandevõime peab olema vähemalt 18 kg/m2. Süsteemi püsivuse tagamiseks peab lae kattematerjali aluspind olema piisavalt kandev.
1.2.2 Laekonstruktsiooni plaatide vuugid peavad olema pahteldatud.
1.2.3 Kasutatava laekonstruktsiooni paigaldamisel tuleb kinni pidada vastavatest tehnilistest informatsioonidest ja süsteemi tootja poolt koostatud kasutusjuhenditest.
Tagamaks süsteemi CapaCoustic Fine piisavat nakkumist aluspinnaga, tuleb aluspind vastavalt juhendile ette valmistada.

2.1 Tööstuslikult valmistatud silevalubetoon
Aluspind kruntida tootega Caparol OptiGrund E.L.F.
2.2 Tavaline valubetoon
Betooni pinnal ei tohi olla saalungiõli jääke. Väljaulatuvad tsemendikivitükikesed eemaldada sobiva tööriistaga. Suuremad, saalungi vigadest tingitud pinnaebatasasused tasandada pahtliga Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190. Aluspinna täiendav ettevalmistamine ei ole vajalik.
2.3 Kipskartongplaat
Kipskartongplaadid kruntida tootega Putzgrund 610.
2.4 Lubikipskrohv
Aluspind kruntida tootega Putzgrund 610.
2.5 Muud aluspinnad
<Kõigi eelpool nimetamata jäänud aluspindade korral tuleks pidada nõu Caparoli tehnilise konsultatsiooni osakonnaga. Vajadusel kontrollida krohvialusplaadi CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte nakkevõimet olemasoleva aluspinnaga. Akustilise krohvialusplaadi nakketugevus aluspinnaga peab olema vähemalt 0,0075 N/mm2.

3. Krohvialusplaatide CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte liimimine
Tähelepanu! Krohvi pealispinna hilisemaks optimaalseks kujundamiseks on tingimata vajalik, et plaatide liimimisel ollakse äärmiselt hoolikas!
3.1 Liimi CapaCoustic Pastöskleber ettevalmistamine
Plaatide CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/04-06 liimimiseks kasutatakse liimi CapaCoustic Pastöskleber 037/11. Liim segatakse enne kasutamist seguriga ühtlaseks tükkideta massiks. Kõvastumisaja lühendamiseks võib materjali segada ühtlaseks massiks lisades 10–20 % tsementi ja kuni 200 ml puhast, külma vett ämbri kohta (20 kg). Tähelepanu! Liimi säilimine ei ole sellega enam tagatud.
- mittepõlevad plaadid (A2)
Plaatide CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/64-66 liimimiseks kasutatakse liimi CapaCoustic Mineralkleber 037/12. Liimi võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, samuti käsitsi, tugeva ja aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast, külma vett kuni ühtlase, klimpideta massi tekkimiseni. Liimil lasta umbes 10 minutit paisuda ja segada veel kord lühidalt läbi. Pärast paisumist võib konsistentsi parandamiseks lisada vajadusel veel veidi vett. Veekulu 25 kg koti kohta on umbes 5–6 liitrit. Liimi pealekandmisaeg on sõltuvalt ilmastikuoludest umbes 2 kuni 2,5 tundi (kasutusaeg). Juba kõvastuma hakkavat liimisegu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.
3.2 Liimi pealekandmine
3.2.1 Krohvialusplaat liimitakse aluspinnale eelneva viimistluseta küljega. Esmalt kantakse liim üle terve plaadi pinna (presspahteldus). Seejärel kammitakse liim läbi 10 x 10 mm hammaskelluga.
3.2.2 Materjalikulu
Ca 3,4 kg/m2.
3.3 Plaadi liimimine
Krohvialusplaadid liimitakse aluspinnale nii, et plaatide ühenduskohad oleksid nihkes. Plaatide kinnisurumiseks on soovitatav kasutada vastavat surumislauda (suurepinnaline PU-plaat). Tuleb jälgida, et paigaldusliim ei satuks akustilise krohvialusplaadi pealmisele, hüdrofoobse kattega pinnale. Jälgida tuleb ka seda, et plaadid paigaldatakse tasapinnaliselt ja tihedalt üksteise kõrvale. Plaatide tasase paigaldamise kontrollimiseks on soovitatav kasutada rihtlatti.
3.4 Aluspinnas olevad vuugid
Aluspinnas olevad vuugid, välja arvatud deformatsioonivuugid, tuleb plaadiga CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte katta vähemalt 10 cm ulatuses. Aluspinnas olevad deformatsioonivuugid tuleb säilitada ka CapaCoustic Fine-krohvialusplaatidega kaetud pinnal.
3.5 Plaadivuukide pahteldamine
3.5.1 Ettevalmistustööd
- standardplaadid B1
Pahtel CapaCoustic Fine-Fugenspachtel 036/13 segatakse enne kasutamist ühtlaseks massiks, lisades 10 kg pahtli kohta ca 1000 ml puhast vett.
- mittepõlevad plaadid A2
Krohv CapaCoustic Fine-Putz 0,7 segatakse enne vuukide pahteldamist sobiva puhta seguriga intensiivselt läbi.
3.5.2 Pahteldamine
Pahtlisegu kantakse plaadi vuukidesse, kuid pahtlit ei tohi siledaks tõmmata, s.t. pahtlimass peab jääma paksu kihina plaadi vuukide peale.
3.6 Plaadi pealispinna lihvimine
Plaatide vuugid lihvida kergelt surudes tasaseks lihvimislauaga Capatect-Styropor-Schleifbrett (mõõdud 230 x 110 mm, ümarateraline liivapaber tera suurusega 16). Masinaga lihvimine ei ole soovitav. Vajadusel võib kogu pinda töödelda lihvimislauaga Capatect-Styropor-Scleifbrett (mõõdud 500 x 250 mm). Seejuures tuleb jälgida, et tehases peale kantud krohvikihist lihvitaks maha maksimaalselt 20 % ulatuses. Aluspinna tasasuse tolerantse, mis peavad vastama standardile DIN 18 202 tabel 3, rida 7, tuleb kontrollida vastavate rihtlattide abil.

Suuremad ebatasasused tuleb lihvimise teel kõrvaldada.

<Mõõtepunktide vahekaugus (m)Kontrollnäitude piirväärtus (mm)
0,12
13
48
1015
1520

4.1.1 Krohvi ettevalmistamine
Krohv CapaCoustic Fine-Putz 0,7 segada sobiva puhta seguriga intensiivselt läbi (ca 3 min).
4.1.2 Krohvi pealekandmine
Krohv CapaCoustic Fine-Putz 0,7 kantakse krohvialusplaadile nii, et tekiks kammitud struktuuriga pind. Selleks kantakse krohv pahtlilabida sileda külje abil pinnale ja tõmmatakse 6 x 6 mm hambulise servaga maha. Enne pealekantud segu kõvastumist (ca 30 min jooksul) silutakse pind roostevabast terasest siluriga ca 5º nurga all soontest ristisuunas tõmmates ja kergelt vajutades siledaks. Seejuures peavad paanid umbes poole pahtlilabida laiuselt kattuma. Et vähendada tööriistadest jäävaid jälgi, tuleb pinna silumisel alustada alati seinte või servade poolt. Väiksemad kellujäljed (< 1 mm) võivad veel pinnale nähtavale jääda. Selles tööetapis oleks hea, kui üks grupp töölisi kannaks krohvi sileda kellu abil pinnale, teine grupp töölisi kammiks krohvipinna hambulise kelluga läbi ja kolmas grupp töölisi tõmbaks krohvipinna siledaks. Silumist korratakse umbes 5 kuni 10 minuti pärast. Pahtlilabidaga kergelt surudes ja aeglaselt tõmmates imbub pealispinnale vesi. Hoolikalt tuleb jälgida, et silutakse kõik tööriistadest tekkinud jäljed ja et ei tekiks juurde uusi jälgi. Hilisem pindade töötlemine lihvimise abil ei ole võimalik.
4.2.1 Krohvi ettevalmistamine
Vaata 4.1.1

Pealekandmise meetod

4.2.2 Krohvi pealekandmine
Punktis 4.1.2 kirjeldatud viisil

Kulu

3.2.2 Materjalikulu
Ca 3,4 kg/m2

3.5.4 Materjalikulu
Ca 0,30 kg/m2

4.1.Materjalikulu
4,0-4,5 kg/m2
Ca 3,0–3,5 kg/m2.

Töötlemistingimused

Vajalikud töövahendid
Palume kasutada üksnes allpool soovitatud töövahendeid.

- Rihtlatid punktis 1 loetletud pikkuses aluspinna tasapinnalisuse kontrollimiseks.
- Elektriline segur liimi segamiseks, teine puhas vispel ainult akustilise krohvi segamiseks.
- Suurepinnaline PU-plaat akustilistekrohvialusplaatide kinnisurumiseks.
- Mõõteanum vähemalt 1 l mahutavusega, kuna akustilise krohvi valmistamisel tuleb täpselt kinni pidada etteantud seguvahekorrast.
- Roostevabast terasest sileda servaga pahtlilabidas akustilisekrohvi pealekandmiseks.
- CapaCoustic Zahnspachtel, hambulise servaga (6 x 6 mm) pahtlilabidas.
- Roostevabast terasest silumislabidas (60 mm) nupuga, ümardatud servadega pahtlilabidas krohvikihi silumiseks.
- Veneetsia kellu, ümardatud servadega pahtlilabidas
- Hambulise servaga pahtlilabidas (10 x 10 mm) liimi kandmiseks pinnale
- Väike lihvimislaud Capatect-Styropor-Schleifbrett (mõõdud 230 x 110 mm, ümarateraline liivapaber tera suurusega 16).
- Suur lihvimislaud Capatect-Styropor-Schleifbrett (mõõdud 500 x 250 mm, ümarateraline liivapaber tera suurusega 16).
- Tugeva võimsusega õhukuivataja krohvi kiiremaks kuivatamiseks, juhul kui objektil valitsevad tingimused ei võimalda krohvi kiiret kuivamist.

Töövahendid peavad olema roostevabad ja alati puhtad, kuna ka kõige pisemad krohvitükikesed, mis nt seguri küljest segu sisse pudenevad, jätavad pealispinnale triibud ja määrivad krohvikihti. Sama kehtib loomulikult ka pahtlilabida külge jäänud mustuse kohta.
Ehitusplatsi ettevalmistamine
Põhimõtteliselt tuleb kogu pind, mis jääb rajatava akustilise lae alla, varustada tellingutega, et tagada häireteta ja tööseisakuteta krohvimine.

Vajaminev tööjõud
- Üks meeskond võiks koosneda neljast töölisest: üks tööline valmistab ette krohvimissegu, kaks töölist kannavad krohvi laepinnale, üks tööline kammib, silub või tõmbab pealekantud krohvi tasaseks. Väiksema tööliste arvuga ei saa tagada järjepidevat seisakuteta tööd. Kui krohvitakse suuremaid vuugivabu pindasid, tuleb vastavalt rakendada rohkem tööjõudu.
- Olenevalt töö edenemisest tuleks loobuda vahepealsetest puhkepausidest, kui selle tagajärjel jääks töö pooleli keset krohvitavat pinda.

Süsteemi üksikute kihtide mõõdutolerantsid
Igal töölisel on oma individuaalne käekiri, mistõttu süsteemi üksikute kihtide paksus võib kõikuda allpool näidatud piirides:

- Liim CapaCoustic Fine-Kleber 2–5 mm
- Krohvialusplaat CapaCoustic Fine- Putzträgerplatte:
40 mm plaat: 40–42 mm
60 mm plaat: 60–62 mm
- Krohv CapaCoustic Fine-Putz 16: kruntkiht 1,5–2,5 mm
- Krohv CapaCoustic Fine-Putz 17: lõppviimistluskiht 1,0–2,0 mm. Seoses sellega ei ole võimalik nimetada süsteemi täpset paksust, mis on vajalik integreeritavate detailide, nagu hooldusluugid, ääreliistud ja valgustid, paigaldamiseks. Konkreetse süsteemi täpse paksuse kindlakstegemiseks soovitame töölistel eelnevalt valmistada ca 2 m2 suuruse proovipinna.

Töö kvaliteet
Pealispinna kvaliteet sõltub suurel määral sellest, kui hoolikalt on töö teostatud ja kui täpselt on tööjuhendist kinni peetud. Kuna tööd tehakse käsitsi, ei saa siiski täielikult välistada, et viimistletud pinnale võivad jääda kerged pahtlilabidajäljed või väiksemad ebatasasused. Taolised pisidefektid võivad ebasoodsate valgusolude korral aga väga tugevalt nähtavale tulla. Kui teil on tegemist laega, millele langeb ekstreemselt intensiivne valgus, nimetame teile meelsasti mõningaid näidisobjekte, et saaksite koha peal ettekujutuse sellest, millist kvaliteeti on võimalik saavutada.

Vastuvõtu kriteeriumid
Aluspinna vastuvõtmisel lähtuda aluspinna tasasuse tolerantsidest vastavalt standardile DIN 18202 tabel 3, rida 7.

Tööde planeerimine
Süsteem on üles ehitatud üksnes vee baasil. Hüdraulilised lisandid kuivamist ei kiirenda. Seepärast tuleb kuivamiseks luua optimaalsed tingimused. Ruumi temperatuur peab olema umbes +22 C, tagatud peab olema korralik ventilatsioon. Siledaid pindu on hiljem reeglina raske parandada. Seetõttu tuleks lõppviimistluskiht kanda pinnale võimalikult tööde teostamise lõpuosas. Sel teel vähendatakse pinnakatte kahjustumise riski.

Kuivamine/kuivamisaeg

3.5.3 Kuivamisaeg
Pärast pahteldamist tuleb plaatide pealisküljel lasta korralikult kuivada. Kuivamisaeg +22 °C toatemperatuuri ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on umbes 48 tundi. Kuivamisaja jooksul tagada ruumis nõutav temperatuur ja korralik ventilatsioon.

4.1.3 Kuivamisaeg
Pärast kruntimist tuleb krohvikihil lasta korralikult kuivada. Kuivamisaeg +22 °C toatemperatuuri ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on umbes 48 tundi. Kuivamisaja jooksul tagada ruumis nõutav temperatuur ja korralik ventilatsioon.

4.2.3 Kuivamisaeg
Pärast lõppviimistluskihi pealekandmist peab krohvikihil laskma korralikult kuivada. Täielikuks kuivamiseks vajab süsteem +22 °C toatemperatuuri ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures mitu päeva. Akustilise toime hindamine peab toimuma alles pärast täielikku kuivamist.

Tähelepanu

Kui juba viimistletud laepinnale on vaja midagi paigaldada, tuleks sõrmejälgede vältimiseks kanda kindaid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon