CapaCoustic Spritzputz 1mm

Vuugivaba, avatud pooridega pritskrohvkattega ripplaesüsteem
 • Kirjeldus

  Süsteemi kirjeldus
  Süsteem CapaCoustic Structure koosneb CD profiilidest valmistatud aluskonstruktsioonist, perforeeritud kipskartongplaadist, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhendile, ehitusplatsil plaadile liimitavast spetsiaalsest akustilisest viltkangast ja peenestruktuurilisest, avatud pooridega pritskrohvikihist.
  Süsteem CapaCoustic Structure on ette nähtud vuugivabade, heli summutavate pindade ehitamiseks siseruumides. Süsteemi kasutatakse peamiselt lagede katmiseks. Siseseintel saab süsteemi kasutada reeglina alles ülevalpool tugeva mehaanilise koormusega seinapindu, tavaliselt kõrgemal kui 2 m.
  Jälgida tuleb seda, et süsteemi taha jäävas tuulutatavas tühimikus valitseksid samasugused klimaatilised tingimused nagu ruumis endas, kuna vastasel korral võib tekkida kondensaat, mis võib hakata pealispinda määrima.

  Toodete kirjeldus/süsteemi komponendid
  Aluskonstruktsioon ja ripplagi
  Tavapärane aluskonstruktsioon, mis koosneb jäigalt kinnitatud CD profiilidest 60/27 ja ripplaest, mis on valmistatud perforeeritud, tagaküljelt viltkangaga kaetud ja vastavalt tootja juhendile paigaldatud kipskartongplaatidest.

  • CapaSol LF
  Kasutusvalmis, pigmenteerimata spetsiaalne akrüülkruntvärv.
  Pakendi maht: 10l ja 25 l
  • Capacoll GK
  Kasutusvalmis dispersioonliim kanga CapaCoustic Premium Vlies liimimiseks sisepindadele.
  Pakendi maht: 10 kg ja 16 kg
  • CapaCoustic Premium Vlies
  Spetsiaalne klaaskiudkangas, mis on tehases kaetud valge pealiskihiga. Ette nähtud kasutamiseks koos pritskrohviga CapaCoustic Spritzputz.
  Toote nr: 038/21. Rull 30 jm
  • CapaCoustic Spritzputz 1 mm
  Kasutusvalmis, avatud pooridega akustiline dispersioonpritskrohv. Peenestruktuuriliste pritskrohvipindade tegemiseks.
  Toote nr: 035/10. Pakendi maht: 25 kg

  Toode Materjalikulu
  CapaSol ca 150 ml/m2
  Capacoll GK ca 200 g/m2
  CapaCoustik Premium Vlies 1 jm/m2
  CapaCoustic Spritzputz ca 2 kg/m2

  Joonis 1: Süsteemi CapaCoustic Structure ülesehitus

  Bild 2 (045384_CapaCoustic_Structure_1_EE.jpg)

  Bild 1 (045383_CapaCoustic_Structure_grafik_EE.jpg)

  Ripplaesüsteem CapaCoustic Structure


  Tüüp 125 250 500 1000 2000 4000

  CA Structure, augud 12/25Q, tühimik 200 cm

  0,45 0,55 0,59 0,48 0,42 0,38

  Kasutusala

  Suure kajaga ruumides on väga sageli vaja tarvitusele võtta abinõusid järelkaja summutamiseks.
  Sellistel juhtudel kasutatakse neis ruumides järelkaja kestvuse vähendamiseks helisid summutavate omadustega süsteeme. Sageli kasutatakse selleks otstarbeks perforeeritud kipskartongplaate, mis on kaetud spetsiaalse akustilise viltkangaga. Plaadid ja nende taha jääv tühimik summutavad sissetungiva helienergia.

  Helienergia neeldumine toimub heli liikumisel võnkuma hakanud õhu gaasiosakeste hõõrdumisel vastu viltkangakihte.

  Tüüpilised kasutusalad on nt:
  bürooruumid ja kõnekeskused
  müügiruumid
  restoranid, sööklad
  koolid ja lasteaiad
  koosolekuruumid
  koolitus- ja seminariruumid
  muusikute proovisaalid, helistuudiod.

  Sissejuhatus

  1. Perforeeritud aluslagi
  1.1 Aluskonstruktsioon ja ripplagi
  Enne paigaldustööde algust tuleb vastavalt valguse langemise suunale määrata kindlaks plaatide paigaldamise suund. Optimaalne paigutus on selline, et plaatide pikivuuk jookseb valguse langemise suunas.
  Aluslagi koosneb vastavalt standardile DIN 18168 aluskonstruktsioonist, mis tehakse tootja juhiste kohaselt CD profiilidest 60/27 koos vastavate rist- ja pikiühendustega, paigaldatakse Nonius-riputite abil jäigalt lakke ja kinnitatakse selleks ette nähtud normikohaste tüüblite/kruvidega. Vahekaugused a, b ja c (vt joonist 1) peavad vastama süsteemi tootja eeskirjadele. Lakke integreeritavad detailid, nagu valgustid, kõlarid, ventilatsioon jne, tuleb paigaldada eraldi või kinnitada aluskonstruktsiooni peatalade külge. Deformatsioonivuugid tuleb rajada vastavalt ripplaetootja eeskirjadele ja järgides ehitusobjekti spetsiifikat.
  Plaadiühendused tuleb teha vastavalt plaaditootja eeskirjadele (nt pahteldada, servad tihedalt üksteise vastu asetada).Enne pealispinna värvimist tuleb kontrollida, kas kõik plaadiühenduskohad, sisseehitatud detailid, süvendid jne on tasapinnalised.
  Pealispinnal ei tohi olla tolmu, nakkumist takistavaid aineid ja muud mustust.
  1.2 Ühendused vertikaalsete pindade ja seintega
  Rõhuerinevuste vältimiseks ripplae kohal olevas tühimikus ja ruumis endas tuleb tagada lae tuulutus. Tuulutus toimub lae ja seina vahelise varivuugi kaudu, mille avatud ristläbilõige peab moodustama vähemalt 0,8% laepinnast. Tavaliselt on tuulutuseks vajalik umbes 2 cm laiune varivuuk.

  2. Ripplae kruntimine
  2.1 Aluspinna ettevalmistamine
  Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Halvasti ettevalmistatud kohti krohvi alla peita ei saa. Tööd tuleb teha äärmiselt hoolikalt, et vältida varjude teket laes intensiivse valguse mõjul.
  2.2 Kruntvärvi pealekandmine
  Vedeldamata kruntvärv kantakse aluspinnale lambanahkse rulli (13 mm) abil.
  2.3 Materjalikulu
  Ca 100-150 ml/m2
  2.4 Töötlemistemperatuur
  Süsteemi paigaldamise ja kuivamise ajal ei tohi temperatuur langeda alla + 5 ºC.
  2.5 Kuivamisaeg
  + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib pinna umbes 12 tunni pärast üle töödelda. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  3. Ripplae katmine viltkangaga
  3.1 Liimi pealekandmine
  Liim Capacoll GK kanda lambanahkse rulli (13 mm) abil paksu ja ühtlase kihina pinnale. Kangas CapaCoustic Premium Vlies paigutada otsekohe märja liimi sisse ja suruda tapetseerimislabida või vahtkummist rulli abil kinni.
  3.2 Paigaldamise viis
  Viltkangas paigutada serv-serva kõrvale, jälgides, et kanga ühenduskohad ulatuksid vähemalt 10 cm võrra üle plaatide ühenduskohtade.
  3.3 Materjalikulu
  Liim Capacoll GK Kleber ca 200 g/m2
  3.4 Töötlemistemperatuur
  Liimi Capacoll GK Kleber pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi temperatuur langeda alla + 5 ºC.
  3.5 Kuivamisaeg
  + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind kuiv ja valmis ületöötlemiseks umbes 6-12 tunni pärast. Täielikult kuivanud on pind 3 päeva pärast. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  4. Akustiline krohv
  4.1 Krohvi ettevalmistamine
  Krohv CapaCoustic Spritzputz 1 mm tuleb sobiva ja puhta seguriga korralikult läbi segada (umbes 3 minutit).
  4.2 Krohvi pealekandmine
  Krohv CapaCoustic Spritzputz 1 mm kantakse pinnale kahes eraldi tööetapis, nii et kahe krohvikihi pealekandmise vahele jääb 4-5 tundi kuivamisaega. Krohv kantakse pinnale ringi- ja ristikujuliste liigutustega.
  4.3 Krohvimisseadmed
  Lae krohvimiseks tuleb kasutada tigupumbaga krohvipritsi. Kompressori tootlikkus peab olema vähemalt 600–800 l/min (nt firma Strobel), krohvivooliku düüs 6,5 mm.
  4.4 Materjalikulu
  Materjalikulu kokku ca 2 kg/m2
  4.5 Töötlemistemperatuur
  Ruumi temperatuur ei tohi krohvimise ajal langeda alla + 12 ºC, suhteline õhuniiskus ei tohi ulatuda üle 70%.
  4.6 Kuivamisaeg
  Kuivamisaeg kahe krohvikihi pealekandmise vahel peab olema 4-5 tundi, kogu krohvipinna kuivamisaeg on olenevalt ruumi ventilatsioonist ja temperatuurist umbes 12 tundi.

  Joonis 2: Varivuuk koos seinaühendusprofiiliga

  Bild 3 (045385_CapaCoustic_Structure_2_EE.jpg)

  Töötlemistingimused

  Paigaldamistingimused
  Töötlemistemperatuur ei tohi langeda alla + 12 ºC. Suhteline õhuniiskus peab olema vähemalt 30%, kuid ei tohi ületada 70%!

  Enne paigaldamistööde algust tuleb vastavalt valguse langemise suunale määrata kindlaks plaatide paigaldamise suund. Plaatide pikivuugid tuleb paigutada nii, et need jälgiksid valguse langemise suunda (→90º akna suhtes). Aluskonstruktsiooni ja ripplage ei tohi jäigalt kinnitada seinte või muude vertikaalsete pindade külge. Keelatud on jäigad ühendused nagu kruvimine või fikseerimine.

  Lakke sisseehitatavad detailid nagu valgustid, ventilatsioonikanalid ja hooldusluugid tuleb rajada enne ripplae paigaldamist. Need ei tohi laeplaate koormata ja nad tuleb paigalda eraldi või kinnitada aluskonstruktsiooni külge.
  Kohe pärast kattematerjalide pealekandmist tuleb ruumis tagada vajalik ventilatsioon.
  Süsteemi paigaldamise ja kuivamise ajal on keelatud ruumi liigintensiivne kütmine või järsk jahutamine. Vastasel korral võivad süsteemi tekkida praod.
  Vältida tuleks suuri rõhuerinevusi ripplae kohal olevas tühimikus ja ruumis endas, kuna see võib laesüsteemi füüsikaliste iseärasuste tõttu põhjustada pealispinna määrdumist. Selle vältimiseks tuleb ripplae ja piirnevate pindade vahele jätta sobiva laiusega lahtised varivuugid. Lisaks tuleb jälgida, et ripplae taha jäävas tuulutatavas tühimikus valitseksid samasugused klimaatilised tingimused nagu ruumis endas, kuna vastasel juhul võib tekkida kondensaat, mis võib põhjustada pealispinna määrdumist.

  Paigaldamise kvaliteet
  Kindlasti tuleb arvestada sellega, et intensiivse valguse korral võivad isegi tühised ebatasasused paatide ühenduskohtade või integreeritud detailide ja kruvikohtade juures põhjustada varjude teket.

  Kaitseabinõud
  Pea kohal töötades ja tolmustes tingimustes tuleb kanda kaitsemaski P1 ja kaitseprille.

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon