caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/98241/037371_Metallocryl_Exterior_5L.png

Capadecor Metallocryl Exterior

Metalse optikaga siidjasläikiv dispersioonvärv välispindadele.

Kasutusala

Capadecor Metallocryl EXTERIOR on metallik-efektiga siidjasläikiv dispersioonvärv välispindadele. Struktureeritud fassaadipindade kõrgekvaliteediliseks, ilmastikukindlaks efektseks kattekihiks, kui pinnale soovitakse anda trendikat metalset ilmet. Ei sobi kasutamiseks soojusisolatsiooni liitsüsteemidega. Capadecor Metallocryl EXTERIOR värvi on soovitatav kasutada struktureeritud pindadel. Siledaid, peene struktuuriga aluspindu, samuti pindu, mis asuvad ebasoodsates valgustingimustes,
ei ole võimalik värvida ilma rullimisjälgi või värvilaike jätmata.

Omadused

 • Veega vedeldatav
 • Keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • Metallik-efekt
 • Ilmastikukindel
 • Kile moodustumine kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
 • Vihmakindel, vastab klassile „madal veeläbilaskvus" DIN 1062 järgi, veeimavuskoefitsendiga w ca. 0,01 [kg/(m2  h0,5)]
 • Hea difusioonivõimega, vastab klassile keskmine veeauru difusioon" EVS EN 1062 järgi, sd-väärtusega ca. 0,5 m
 • Erirakendusteks on Capadecor Metallocryl EXTERIOR tarnitav ka ilma seente- ja vetikatevastaste toimeaineteta

Sideaine

Kunstdispersioon DIN 55945 järgi

Pakend/ pakendi suurus

5 liitrit ja 10 liitrit

Värvitoonid

Hõbemetallik.
Capadecor Metallocryl EXTERIOR on ColorExpress masinaga toonitav paljudes värvitoonides:
 • metallik-efektiga värvitoonid RAL kataloogi järgi
 • 3D plus kataloogi värvitoonid
 • senised Alucryl-värvitoonid
Täpsed andmed värvitoonide kohta saadaval värvitoonide ülevaatest, samuti
toote brošüürist. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadidel.

Tihedus

ca. 1,15 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema kandvad, neil ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 3. lõiku.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamise laad sõltub olemasolevast aluspinnast ja selle omadustest. Siinkohal järgida Amphibolini tehnilist informatsiooni. Ei sobi aluspindadele nagu SILS, KS-kivi, uutele plastoelastsetele kattekihtidele ja
puidule. Metallfassaadidele soovitame toodet Capalac Effektlack või Capalac
Dickschichtlack.

Pealekandmise meetod

Enne pealekandmist segada Capadecor Metallocryl EXTERIOR värv põhjalikult
läbi. Segage värvi pealekandmise ajal pidevalt. Capadecor Metallocryl EXTERIOR-i võib peale kanda pintsli või rulliga. Jätkukohad täiendavalt rullida. Rulliga pealekandmisel kasutada keskmise karvapikkusega rulli (karva pikkus 12-16 mm), mille puhul on välistatud liigse värvi kogunemine rulli servadesse, nt.:
 • Rotanyl 18 keskmise ja suure struktuuriga pindadele
 Rotanyl 11 kergelt struktureeritud pindadele
Tagamaks iriodin-pigmentide ühtlastjaotumist, kanda Capadecor Metallocryl
 EXTERIOR värv ühtlaselt pinnale, jaotada värv pinnal põikisuunas ning ühesuunaliselt üle rullida. Siledal aluspinnal võib saavutada väga atraktiivse pealispinna, kui Capadecor Metallocryl EXTERIOR värvi peale rulliga
pealekandmist siluda ovaalse harjaga ristipidiste tõmmetega.

Kattekihtide ülesehitus

Järgneva Capadecor Metallocryl EXTERIOR viimistluskihiga sobivat tooni kattev vahekiht teha 3D-värvitooni Amphibolin värviga (järgida Amphibolini tehnilist informatsiooni). Matid värvid vahekihiks ei sobi. Kanda pinnale kaks vedeldamata Capadecor Metallocryl EXTERIOR värviga lõppviimistluskihti.

Kulu

Ca. 100 ml/m2 töökäigu kohta kergeltstruktureeritud aluspindadel, krobelistel
 pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks
proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud pealekandmistemperatuur
+ 5 °C aluspind ja õhk
Värvitoonide ülevaade
Capadecor Metallocryl EXTERIOR
Materjalile tüüpiline:
Hõbeda nüansid
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET
Kulla nüansid
Palazzo 245 MET
Palazzo215MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET
Pronksi nüansid
Palazzo155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET
Raua nüansid
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus15MET
Palazzo 5 MET
Vase nüansid
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET
3D-System plus värvitoonid
Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus10MET
Citrus 20 MET
Viola 110 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink25MET
Pink30MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 105 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Capadecor Metallocryl EXTERIOR värvitoonid on töötatud välja 3D-System plus
baasil ja võivad oma metalse iseloomu tõttu veidi originaalvärvitoonidest erineda. Värvitoonide metalne välimus võib muutuda vastavalt vaataja erinevale vaatenurgale, samuti sõltuvalt valguse laadist, hulgast ja langemisest. Sel põhjusel soovitame näidispindade valimist kohapeal.
Käesoleva ülevaate juurde täiendavalt saadaval erinevad metalliefektiga
värvitoonid nagu nt. RAL, samuti senised Alucryli nüansid.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4 -6 tunni möödudes
kuiv ja üle värvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad
kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Kohe peale kasutamist veega.

Tähelepanu

Capadecor Metallocryl EXTERIOR värv ei sobi horisontaalsete, veega pidevalt kokkupuutuvate pindade katmiseks. Säilitamaks selle toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi toodet teiste materjalidega segada. Fassaadide värvimisel järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18 363 lõiku 3.1.10. Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märgmärjale” meetodil. Capadecor Metallocryl EXTERIOR puhul on tegemist tootega, mis on kaitseks vetikate ja seente moodustumise eest varustatud spetsiaalsete toimeainetega. See toimeainete depoo pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub objektist tulenevatest tingimustest nagu nt. saaste ulatusest ja objekti niiskusest.
Seepärast ei ole püsiv kaitse seente ja vetikatega saastumise eest võimalik.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vahendi sattudes silma loputada silmi
koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Kokkupuutel nahaga pesta
saastunud kohta koheselt ohtra veega. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja esitada pakend või toote etikett, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pealekandmine ainult pintsli või rulliga. Vältida kanalisatsiooni/ veekogudesse ja maapinda sattumist. Täpsemad andmed: vt. ohutuskaarti – saadaval professionaalsetele kasutajatele soovi korral.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid
utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02F

Koostis

Polüakrülaatvaik, läikivad pigmendid (iriodiin), silikaadid, vesi, glükooleeter,
lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Kõiki praktikas ette tulevaid aluspindu ja nende tehnilist töötlemist käesolevas trükises ei käsitleta. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida käesolevas infolehes ära toodud ei ole, siis pöörduge meie või meie esindajate poole kohapeal. Oleme meelsasti nõus andma Teile üksikasjalikku ja objektispetsiifilist nõu.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Eramaja Pirital

Sukeldu kollasesse

Allianz Arena München - esmaklassiline...

BMW peakontor