ArteTwin Basic

Uudne efektne pahteldustehnoloogia siseseintele

Kasutusala

ArteTwin on ülimalt atraktiivne mitmevärviline pahtlisüsteem siseseinte elegantseks ja loomulikuks viimistlemiseks. ArteTwin koostisse kuuluvad spetsiaalselt väljatöötatud komponendid, mida saab vastavalt soovile omavahel kombineerida. Tänu erinevate pahtlisegude kasutamisele ja erinevate töövõtete rakendamisele on võimalik saada nii tagasihoidliku kui ka efektse välimusega pindu.

Toote eripära
Spetsiaalse pahtlilabida abil kantakse esimese kihina pinnale vähemalt kaks erinevat segu (Twin-meetod). Segude ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect koostisse kuuluvad heledapigmendilised osakesed, mis ei segune teiste värvipigmentidega ja annavad nii tootele ainulaadse eripära. Pahtli pealekandmisel jäävad heledad osakesed nähtavale, tekitades loomuliku, sellele tehnoloogiale omase pinnastruktuuri. Capadecor ArteTwin on patenteeritud (nr. EP 024253452).

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Kasutusvalmis
  • Keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Toonitav ColorExpressi toonimismasinates
  • Puhastatav
  • Üldine ehitusjärelvalve sertifikaat, ehitusmaterjaliklass mittepõlev vastavalt standardile  DIN 4102-A2, PZ- Hoch- 090311

Sideaine

Akrülaatdispersioon

Pakendi maht

5l, 10l

Värvitoonid

Kattev valge – valgete osakestega.  ColorExpressi toonimismasinates on lisaks võimalik toonida ligi 120 Caparol 3D-süsteemi värvitoonis (vt värvitoonide tabelit).

Värvitoonide ülevaade ja võimalikud värvitoonid

Kujundusnõuanne
Pahtlisegude kogust ja pahtleid ennast võib vastavalt soovitud pealispinnale ja kujunduslikele eesmärkidele vabal valikul kombineerida.

 Näited:

- 2/3 valge ArteTwin Basic ja 1/3 toonitud ArteTwin Basic
- 2/3 toonitud ArteTwin Basic ja 1/3 toonitud ArteTwin Basic
- 2/3 valge või toonitud ArteTwin Basic ja 1/3 ArteTwin Effect gold või silber

Vältimaks liiga kontrastseid pealispindu tuleks Basic-värvitoonid valida toon-toonis või sarnase heledusastmega. Sisekujundusnäidiseid saab näha ArteTwin-Kollektion kataloogis.

ArteTwin Basic on ColorExpressi toonimismasinates toonitatav järgmistes 3D-värvitoonides:
AGAVE  90 CURRY  85 PACIFIC  15
AMBER  45 CURRY  90 PACIFIC  20
AMBER  50  GINSTER  110 PACIFIC  25
AMBER  55 GINSTER  115 PALAZZO  135
APRICO  105 GINSTER  120 PALAZZO  140
APRICO  135 GINSTER  50 PALAZZO  145
APRICO  5 GINSTER  55 PALAZZO  150
ARCTIS  35  GINSTER  70 PALAZZO  170
ARCTIS  50  GINSTER  75 PALAZZO  175
ARCTIS  55  GINSTER  80  PALAZZO  20
ARCTIS  60  GINSTER  95 PALAZZO  200
ARCTIS  65 GRANIT  10  PALAZZO  220
BAROLO  35  GRANIT  20 PALAZZO  25
BORDEAUX  45 GRANIT  35  PALAZZO  95
CITRUS  25  GRANIT  45 PAPAYA  10
CITRUS  30  GRANIT  55 GRANIT  55
CITRUS  75 GRANIT  60 PAPAYA  20
CITRUS  80 GRENADIN  70 PAPAYA  25
CITRUS  85  JADE  75 PAPAYA  30
COELIN  35  JADE  80 PAPAYA  80
CURCUMA  20  LAVENDEL  45 PAPAYA  85
CURCUMA  25 LAVENDEL  5  PAPAYA  90
CURCUMA  30  LAZUR  20 PINIE  15
CURCUMA  45 LAZUR  40 PINIE  20
CURCUMA  50 MAGMA  50  PINIE  25
CURCUMA  55 MAGMA  55  PINIE  30
CURCUMA  60 MAGMA   60 PINIE  45
CURCUMA  70 MAI  45 PINIE  50
CURCUMA  75 MAI  50 PINIE  55
CURCUMA  80 MALACHIT  15 URRY  10
CURRY  10  MALACHIT  20 PINIE  85
CURRY  120 MALACHIT  25 PINIE  90
CURRY  145 MALACHIT  30 SAPHIR  10
CURRY  15 MARILL  40 SAPHIR  15
CURRY  20 MARILL  70 SAPHIR  20
CURRY  25 MARILL  75 SAPHIR  45
CURRY  5  MARILL  80 SAPHIR  50
CURRY  75 MELISSE  35 SAPHIR  85
CURRY  80 OASE  25 SAPHIR  90
SIENA  130 SOJA  10 VIOLA  10
SIENA  80   SOJA  15   VIOLA  15

Läikeaste

Tuhmmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Lisaks peab pind olema ühtlase struktuuriga ja tasane. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa ja standardi DIN 18 363, lõik 3 nõudeid.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III
Tugevad, normaalse imavusega krohvipinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Kergelt liivased, imavad krohvid kruntida tootega CapaSol LF. Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kipsist ehitusplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida tootega Caparol  AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte nr 12, 2. osa.

Betoon
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad ained, samuti tolmavad ja liivastunud ained. Suure imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe vahekihiga katta. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad karestada ning kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Mittekandvad värvkatted
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohv- pinnakatted eemaldada. Suurepoorilised, liivase pealispinnaga või imavad pinnad kruntida tootega CapaSol LF. Mittekandvad mineraalvärvkatted eemaldada mehaaniliselt ja puhastada tolmust. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Puitlaast-, reljeef- või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund (Tehniline informatsioon nr 384).

Puit ja puitmaterjalid
Kruntida tootega Capacryl Holz-IsoGrund. Melamiinplaadid kruntida tootega Capacryl-Haftprimer.

Pisidefektid
Pärast eeltööd parandada defektid pahtliga Caparol-Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

ArteTwin pahteldustehnoloogia põhineb kahe pahtlisegu samaaegsel kasutamisel (Twin-tehnoloogia). ArteTwin spetsiaalkellule kantakse üksteise kõrvale korraga kahes erinevas värvitoonis ArteTwin Basic pahtlit või kombineeritakse vastavalt soovile pahtleid ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect Gold või Silber. Pahtel kantakse pinnale kohtpahtelduse meetodil, kergelt surudes. Seejärel pahtlilaigud hajutatakse omavahel vastavalt soovitud tulemusele. Nii saadakse ainulaadne ArteTwin pealispind. Pärast esimese pahtlikihi kuivamist võib peale kanda järgmise kihi. Kui soovitakse täiendavat sädelevat pinnaefekti, siis võib pärast esimese pahtlikihi kuivamist kanda pinnale kas laus- või kohtpahtelduse meetodil ArteTwin Effect Gold või Silber pahtlisegu. Raskesti ligipääsetavate pindade nagu nt. sisenurgad pahteldamiseks tuleb kasutada vastavaid töövahendeid (pehmeid pintsleid).

Tähelepanu
Olenevalt pealekantava segu kogusest ja pealekandmise meetodist võivad pinnal vähemal või suuremal määral jääda näha pahteldamise jäljed. Täiesti siledat pealispinda ei ole ArteTwin tehnoloogiat kasutades võimalik saavutada. Sileda ja paremini puhastatava pealispinna saamiseks võib ArteTwin pahtli katta värviga Deco-Lasur. Selleks kantakse Deco-Lasur ilma vedeldamata ArteTwin spetsiaalkellu abil pinnale.

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht
Pärast aluspinna kruntimist kanda pinnale vahekiht, kasutades valges toonis värve Indeko-plus või Putzgrund 610. Vältida rullimisjälgede tekkimist.

Tähelepanu
ArteTwini ei tohi kanda otse leeliseliste vahekihtide (nt silikaatvärvid või –krohvid) peale.

Viimistluskiht
ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect on pealekandmiseks sobiva konsistentsiga pahtlisegud, mis kantakse pinnale ArteTwin spetsiaalkellu abil. Vastavalt soovitud pealispinnale võib pahtleid omavahel kombineerida ja kanda nad pinnale kas korraga või üksteise järel, lastes esimesel pahtlikihil eelnevalt kuivada. Palume siinjuures jälgida ka kujundusnõuandeid.

Kulu

Pahtlikiht ArteTwin Basic:

ca 250-300 ml/m2

Pahtlikiht ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect:

ca 250-300 ml/m2  Basic-segu ja ca 150 ml/mEffect-segu.

Täpsed kulunormid teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

ArteTwin spetsiaalkellu
Spetsiaalne ümardatud nurkade ja vahetatava käepidemega plastikkellu. Kulunud kelluosad saab kergesti välja vahetada.

Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel
+5  ˚C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv umbes 6 tunni pärast. Mitme kihi pealekandmisel peab eelnevate kihtide kuivamisaeg olema kuni 12 tundi.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega, vajadusel lisada pesuvahendit.

Tähelepanu

ArteTwin pahtlite pealekandmiseks kasutada ainult ArteTwin spetsiaalkellut, teised pahtlilabidad ei ole sobivad!

Konarlikud ja ebaühtlase struktuuriga aluspinnad tuleb tasandada pahtlitega Caparol Akkordspachtel fein või mittel või pahtliga AkkordLeichtspachtel.

Kui siseruumides kasutatakse krundina Caparol-Tiefgrund TB-d, võib eralduda tüüpiline lahustilõhn. Seepärast on oluline tagada korralik ventilatsioon. Ruumides, kus tuleb värvilõhna vältida, kasutada aromaatsete ühenditeta, vähese lõhnaga toodet AmphiSilan-Putzfestiger.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu veepõhiste värvide jääke, kuivanud materjalijääke nagu kõvastunud värve või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/l): 200 g/l (2010). See toode sisaldab max 50 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüülvaigu dispersioon, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Eesti Lennuakadeemia