caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/136979/045832_Calcino_Impraegnierpaste_0,750_kg.png

Capadecor Calcino-Imprägnierpaste

Mineraalne pasta Calcino-Decori impregneerimiseks, kaitseks määrdunud vedelike eest.

Kasutusala

Mineraalne pasta, mida kasutatakse Calcino-Decori impregneerimiseks kaitseks määrdunud vedelike eest. Kuna karboniseerumisprotsess (lubitoodete kõvastumine õhu süsihappegaasi toimel) toimub pikema aja jooksul ja toonitud Calcino-Decori värvipigmendid ei jõua selle aja jooksul veel täielikult kinnistuda, on põhimõtteliselt soovitatav pind impregneerida Calcino-Imprägnierpastega. Pasta kanda pinnale õhukese kihina, kasutades selleks topelt teraga pahtlilabidat. Pahtlilabidas tuleb märgliivapaberiga (tera 400) üle hõõruda.

Omadused

  • Rasvatu, värvitu ja lõhnatu
  • Täiesti mineraalne
  • Hea veeauruläbilaskvusega
  • Imamisvõimeline
  • Lahustivaba

Pakend/ pakendi suurus

0,750 kg plastanum

Värvitoonid

Värvitu

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinus-kraadide juures, võimalusel mitte alla +5 °C. Avatud pakend tuleb tingimata õhukindlalt sulgeda, et vältida pigmendiklimpide moodustumist.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Pealekandmise meetod

Selleks, et mitte takistada lubja karboniseerimist, tuleb pinnal 3-6 päeva kuivada lasta, enne kui asuda seda impregneerima. Liiga varajane ületöötlemine võib põhjustada värvusemuutusi. Calcino-Imprägnierpaste kanda pinnale õhukeselt ja ühtlaselt, kasutades selleks kriimustusteta veneetsia kellut või eelistatavalt pehmet ja  karvakesteta rätikut. Impregneerimiseks kasutatava segu kogus ei tohi ületada 30 - 40 g/m2. Pärast lühikest ooteaega eemaldada üleliigne pasta pehme rätiku abil. Pärast kuivamist pind rätikuga veelkord üle pühkida. Liigne impregneerimispasta kasutamine tekitab pinnale kerge valge kihi (üleliigne pimssjahu), mis ei anna õigust reklamatsiooniks ja mida võib vähendada pinna mitmekordse ülepühkimisega.

Tööriistad
Calcino-Imprägnierpaste kanda pinnale õhukeselt ja ühtlaselt, kasutades selleks kriimustusteta veneetsia kellut või eelistatavalt pehmet ja  karvakesteta rätikut.

Kulu

30- 40 g/m2

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur
+10 °C õhk ja aluspind

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega. Töötamisel tuleb tingimata kasutada puhtaid tööriistu.

Puhastamine ja hooldamine

Calcino-Imprägnierpaste ei paku kaitset otsese pritsmevee eest (lubjaplekkide moodustumine), samuti rasva-, happe-, tõrva- ning kofeiini- ja teesisaldusega värviandvate ainete eest. Pealispinna kerge määrdumine on eemaldatav sooja veega, vajadusel lisada neutraalseid puhastusvahendeid. Tähelepanu: mitte kasutada lupja lahustuvaid puhastusvahendeid.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Koostis

Kvartstolm, glütseriin, vesi.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon