caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/62623/028702_CE_StuccoDecor_Di_Luce_5_L.png

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Uudne, silumistehnikas pealekantav pahtel, kõrgläikiva pealispinnaga.

Kasutusala

Dispersiooni baasil pahtel kõrge läikeastmega siseseinte kujundamiseks.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Kõrge läikeaste ilma lisakatteta
  • Ratsionaalne ja kindel pealekandmise tehnoloogia
  • ColorExpress masintoonimise süsteemis toonitav.
  • Väga hästi puhastatav
  • Väga hea difusiooni- ja imamisvõimega

Pakend/ pakendi suurus

2,5 l ja 5 l

Värvitoonid

Valkjas, poolläbipaistev

Toonimine
Toonitav ColorExpress masintoonimise süsteemis umbes 1300 3D ja Caparol Color värvitooni. Võimalik tellida vastav nimekiri. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel segada pakendites olev toonitud värv kokku, et vältida värvitoonide erinevusi. Kui ühte värvitooni tellida 100 liitrit või rohkem, on võimalik eritellimuse korras toonitud värvide tarnimine otse tehasest.

Läikeaste

Olenevalt paigaldusviisist läikiv kuni kõrgläikiv.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,45 g/ml

Veeauru läbilaskvus

ca 0,06 m

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, sile ja ilma kontrastideta ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB) osa C, standard DIN 18 363, pt 3. Krohvitud ja kipsplaadiga kaetud pinnad peavad vastama kvaliteeditasemele Q 4.

Aluspinna ettevalmistamine

Kruntida tootega Caparol Haftgrund. Olenevalt aluspinna olukorrast pahteldada kogu pind 1-2 korda tootega Caparol Akkordspachtel fein (teised pahtlimassid ei sobi), pärast kuivamist teha vahelihvimine. Imavuse ühtlustamiseks ja tolmu sidumiseks kruntida tootega CapaSol LF.

Pealekandmise meetod

Pealekandmiseks on soovitav kasutada roostevabast terasest pahtlilabidat (topelttööpinnaga vedruga pahtlilabidas), et toodet StuccoDecor DI LUCE saaks kokkuhoidlikult ja ratsionaalselt peale kanda. Pahtlilabidat kindlasti eelnevalt märglihvimispaberiga (terasuurus 400 – 600) teravamaks lihvida.

Nõuanded pinna kujundamiseks
Tootega StuccoDecor DI LUCE silumistehnikad muudavad pealispinna huvitavaks, kuna pinnale langev valgus peegeldub sügavamal asuvatest pahtlikihtidest tagasi ning lisaks sellele läigib ka pealispind. Kolmanda pahtlikihi pealekandmisega on võimalik läikeastet tunduvalt suurendada. Lisa läikekihi pealekandmine või pealispinna poleerimine ei ole vajalik. Pealekandmistehnika varieerimisega on pealispinna optikat võimalik individuaalselt kujundada.

Näited:
• Veneetsia silumistehnika
• Marmoreerimistehnika
• Laiguline silumistehnika

Kulu

Umbes 160 – 180 ml/m2 kahe pahtlikihi pealekandmiseks. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur materjali pealekandmisel ja kuivamisel

+5 ºC aluspind ja ümbritsev õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv umbes 30 – 60 minuti pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 1 - 2 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Puhastamine ja hooldamine

Stucco-Decor DI LUCE töödeldud pinda on väga hea puhastada. Plekid on võimalik vee ja pehme lapiga praktiliselt jäägitult eemaldada. Puhastustööd tuleb läbi viia suurima hoolikusega. Pinna puhastusvõime suurendamiseks kanda pinnale kiht Disboxan 450 (pehme puhta rätiku või lapiga, segamisvahekord: 1 osa Disboxan 450, 9 osa vett). See teeb värvitooni intensiivsemaks. Disboxan 450 kasutamisel hoolitseda piisava ventilatsiooni eest. Kui ventilatsioon on ebapiisav, ei soovita toodet Disboxan 450 kasutada.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinda sattumist. Kutselistele kasutajatele väljastatakse nõudmisel toote ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vesialuseliste värvide kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrülaat-/vinüülatsetaat-kopolümeerist mineraalsed täiteained, vesi, glükooleeter, esteralkohol, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon

Rohkem ruumi inimestele ja raamatutele

Põnevad pinnad loovad aktsente