Disbocret 515 Betonfarbe

Kvaliteetne, pragusid kattev, väga hea kattevõimega kaitsekiht betoonile- ka eelnevalt värvitud betoonpindadele

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151502/049202_Disbocret_515_Betonfarbe_15L.png

Sissejuhatus

Lauspahteldamisel Disbocret® 505 Feinspachtel pahtliga võib värvi ilma kruntimata peale kanda juba umbes 6 tunni pärast. Värvi kasutamist on testitud koos tootega Disboxan 450 Fassadenschutz või Disboxan 451 ImprägnierCreme pealispinnakaitsesüsteemis OS-B ja koos toodetega Disbocret® 505 Feinspachtel või Disbocret® 510 Füllschicht pealispinnakaitsesüsteemis OS-C vastavalt standardile ZTV-ING.

Kasutusala

Kaitseb uusi, vanu ja parandatud betoon- ja raudbetoonpindasid kahjulike ainete ja vee sissetungi eest ning muudab need koormust taluvaks.

Omadused

  • Väga hästi töödeldav
  • Ilmastikukindel
  • Vastupidav leelistele
  • Vastupidav UV-kiirgusele
  • Katab <0,1 mm pinnapragusid
  • Difusioonivõimeline
  • Kaitseb kahjulike heitgaaside CO2 ja SO2 eest
  • Hea täitvuse ja valguvusega
  • Vastab standardite EN 1504-2 ja DIN V 18026: betooni pinnakaitsesüsteemid

Sideaine

Stüroolakrülaat- dispersioon

Pakend/ pakendi suurus

15 l plastnõu
12 l nõu (ColorExpress)

Värvitoonid

Valge.
Eritoonid tellimisel.
Toonitav ColorExpress toonimismasinates ehitusvärvide värvikaardi 3D järgi.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS- infolehele nr 26
Klass: A
Pigmendi grupp: 1-3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Matt vastavalt standardile EVS EN 1062

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tehnilised andmed

Täiteainesisaldus : ca 65 massiprotsenti
Veeimavuskoefitsient (w- väärtus): < 0,02 kg/(m2 × h0,5), klass W3 (madal) vastavalt standardile EVS EN 1062

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 40-50 µm/100ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

H2o 5500; m CO2 2 300 000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

sd H2o: ca 0,88 m
sd CO2: ca 368 m

Sissejuhatus

Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakad-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski teostatakse pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki.

Sobivad aluspinnad

Betoon ja raudbetoon, Disbocret® pahtlid, mineraalsed krohvid ja vanad värvkatted. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥1,0 N/mm2, väikseim lubatud üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, sellel ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi. Värvi nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tugevasti määrdunud, nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad, ja klaasjas, mittekandev tsemendikivi, puhastada liivapritsiga. Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide).

Värvitud aluspinnad

Kontrollida vanade värvikihtide kinnituvust aluspinnale. Vanad lahtised värvikihid ja elastsed, pragusid katvad dispersioonvärvid eemaldada survepesu teel. Kandvad, tugevasti kinnitunud, mitte kriidistunud vanad värvikihid puhastada nt surve- või aurupesu teel. Kuna ehitustöödel võib ette tulla väga erineva kattega aluspindu, tuleb värvi sobivust aluspinnaga kontrollida eelneva proovikatmise käigus.

Mõranenud kohad, poorid ja tühikud

Ühtlase ja piisava paksusega kaitsekihi saamiseks tuleb mõranenud kohad, praod, ebatasasused, augud, poorid ja tühikud parandada kehtivate eeskirjade kohaselt sobivate Disbocret’i® süsteemi materjalidega.

Materjali valmistamine

Värvi ettevalmistamine
Värv on kasutamisvalmis. Enne kasutamist läbi segada. vastavalt pealekandmise meetodile, aluspinnale ja ilmastikule võib lahjendada kuni 5% veega. Sobiva pihustamiskonsistentsi saamiseks võib vajadusel lahjendada kuni 1-2% veega.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsliga, rulliga  või pihustamistehnikas (airless- töövahendiga). Õhuvabal pihustamisel tuleb pihustusseadme filtrit ummistumise vältimiseks sageli puhastada (düüs 0,018-0,021 tolli). Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.1.3, värvi ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, tugeva tuule, köetud aluspindade jms korral. Vajadusel kasutada sobivaid tellingukatteid.

Kihi paksus

Pealispinna tõhusaks kaitsmiseks peab kuivkihi paksus olema vähemalt 80 µm.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKrunt
Imavad, mineraalsed aluspinnadDisboxan 450 Fassadenschutz
Osaline pahteldamine pahtliga Disbocret® 506 PlanspachtelCapaSol LF Konzentrat 1:2 veega lahjendada
Kogu pinna pahteldamine pahtliga Disbocret® 505 FeinspachtelEi ole vajalik.
pahteldamine pahtliga Disbocret® 510 FüllschichtEi ole vajalik.
Tugevasti kinnitunud vana kandev värvikihtCapagrund Universal
Tugevasti kinnitunud lakikihtDisbon 481 EP-Uniprimer
Horisontaalsed, nähtaval olevaid katmata betoonpinnad kruntida tootega Disboxid 420 E.MI Primer ja karestada tootega Disboxid 942 Mischquarz. seejärel kanda pinnale vahekiht ja kattekiht.

Kulu

ca 200 ml/m2 kihi kohta

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja mitte kõrgem kui +40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värv umbes 4 tunni pärast tolmukuiv, umbes 6 tunni järel vihmakindel ja umbes 12 tunni pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

4-1084:tunnistus  ZTV-ING, TL/TP OS-B, P 2134/00-71, Polymer-Institut,

Flörsheim
4-1085: tunnistus ZTV-ING, TL/TP OS-C, P 2134/00-72, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1086: tunnistus ZTV-ING, TL/TP OS-C, P 2134/00-76, Polymer-Institut, Flörsheim

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.  Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 40 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Materjali pealekandmisel tuleb järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

CE- märgistus

EN 1504-2
Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad. Tooted, mis vastavad EVS EN 1504-2 normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE-tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Anname teile konkreetse ehitusobjekti iseärasusi arvestades hea meelega sobivat nõu.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel  (+372) 600 0690

Fax  (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Paepargi

Eesti Geenivaramu

Vana-Kuuli korterelamud

Roheline veetorn

Korterelamu Siili 6, Tartu