Disbocret 506 Planspachtel

Polümeerlisanditega tsementpahtel betoonpindade osaliseks pahteldamiseks
ja pooride ning tühimike täitmiseks- pealekantav ka märgpihustusmeetodil

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17970/020005_Disbocret_506_Planspachtel.png

Kasutusala

  • Pooride ja tühimike täitmiseks ning kuni 3 mm sügavuste aukude ja defektide pahteldamiseks
  • Ebatasasuste ja pinnakonaruste tasandamiseks remonttöödel
  • Modelleerimispahtel struktuurbetooni renoveerimiseks ja tasandamiseks

Omadused

  • Lihtne valmistada ja väga kerge pinnale kanda
  • Äärmiselt peeneteraline, üliõhuke pahtlikiht
  • Väga ökonoomne
  • Masinaga pealekantav
  • Piisav segu kasutamisaeg
  • Kihi paksus kuni 3 mm. Suurim tera 0,2 mm

Sideaine

Polümeerlisanditega tsementsegu

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud alates valmistamise kuupäevast. 9 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Tehnilised andmed

Värske segu toortihedus: ca 1850 kg/m3

Suurim tera suurus

0,2 mm

Nakketugevus

1,0 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Normaal-, raske- ja kergbetoon, samuti Disbocret® parandussegudega parandatud pinnad. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥ 1,0 N/mm2, väikseim üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Sügavamad defektid (>3 mm) täita sobiva Disbocret® parandusseguga. Betoon peab olema kandev ja puhas, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobival meetodil. Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt nii hästi eemaldada, et pahtlisegu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne segu pealekandmist võib pind olla veel ainult matilt niiske.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine
Väljamõõdetud veekogus valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min), intensiivselt segades lisada järk-järgult vajalik kogus kuivsegu ja segada umbes 3 minutit kuni ühtlase massi saamiseni. Segul lasta umbes 2 minutit seista ja veelkord läbi segada.

Segamisvahekord

KuivseguVesi
1 massiosaca 0,32–0,34 massiosa
25 kg kott<8,25 liitrit

Pealekandmise meetod

Segu kanda sobiva töövahendiga, nagu silekellu, silur või pahtlilabidas, tihedalt surudes pinnale ja siluda. Poorsetele pindadele teha eelpahteldus vähese pahtlikogusega edasi-tagasi hõõrudes. Kui aluspinna struktuuri tahetakse säilitada, tuleb pahtlisegu kummisiluri abil kuni aluspinnani maha tõmmata. Pahtlit võib pinnale kanda märgpihustusmeetodil (nt PFT N2V). Vältida segu kiiret kuivamist päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja tuuletõmbuse mõjul, vajadusel teostada pinna järeltöötlus või rakendada vastavaid kaitseabinõusid. Kaitseks pinna kuivamise eest võib pinnale kanda toodet CapaSol LF Konzentrat, mis on 1:2 veega vedeldatud. Ooteaeg olenevalt ilmastikust umbes 1–3 tundi.

Kihi paksus

Üliõhukeselt kuni aluspinnani maha-tõmmatav, maksimaalselt 3 mm. Paksem segukiht kantakse pinnale kihthaaval.

Kulu

Kuivsegu ca 1,0–1,4 kg/m2/mm.

Töötlemisaeg

+ 20 °C juures umbes 60 minutit.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Segu-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 30 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C juures on minimaalne ooteaeg kuni järgmise pinnakattevahendi pealekandmiseni:
Disbocret®  515 Betonfarbe: 6 tundi
Disbocret®  518 Flex-Finish: 12 tundi
Muud pinnakattevahendid tohib peale kanda kõige varem ühe päeva pärast.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutus-segapraht.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Toote kasutamisel järgida Disboni ehituskaitse kasutusjuhendeid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee