caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218626/061988_DisboFUG_221_Tuben_Karton.png

DisboFUG 221 1K-PU/Silikon-Fugendichtstoff

Elastne vuugitihendusmaterjal kõrgehitiste deformatsioonivuukidele ja klaasimistöödeks.

Kasutusala

Kõrgehitiste deformatsioonivuugid. Puit-, metall- ja plastakende klaasimine. Fassaadikattevuugid. Uste ja akende ühendusvuugid. Looduskivivuugid (nt graniit/marmor).

Omadused

  • Elastne.
  • Võimalik üle värvida dispersioon- värvidega, alküüd- ja akrüülvaik- lakkidega.
  • Vastab standardi DIN 18 540-F (kõrgehitiste välisseinte vuukide tihendamine vuugitäitematerja- lidega) nõuetele ja standardi DIN 18 545, 2. osa, E (klaaside tihendamine tihendusmaterjalidega) nõuetele.
  • Vastupidav leelislahustele, soola- lahustele ja vett sisaldavatele puhastusvahenditele.
  • Lühiajaliselt vastupidav mineraal- õlidele, mootorikütusele, samuti taimsetele ja loomsetele õlidele ja rasvadele.

Sideaine

Polüuretaani ja silikooni kombinatsioon

Pakendi maht

310 ml plasttuub (12 tk karbis)

Värvitoonid

Vanavalge, hall, tumepruun.

Heledad värvitoonid võivad ilmastikumõjude (nt vedelate või gaasiliste kemikaalide, UV-kiirte, kõrgete temperatuuride) tõttu oma värvust muuta. Mehaaniline ja tehniline funktsionaalsus ja pinna kaitsvad omadused seeläbi ei kannata. 

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. 
Orginaalanumas suletuna säilib max 9 kuud. Hoida temperatuuril mitte üle +25 ºC.

Tihedus

ca 1.30 g/cm3

Lubatud deformatsioon

kuni 25% vuugi laiuse kohta.

Temperatuuritaluvus kuivanult

-40 °C kuni 100 °C

Kadu

ca 10 %

Vuugilaius

max. 30 mm

Sobivad aluspinnad

Alumiinium, asbesttsement, betoon, kvaliteetteras, emailid, kiudtsement, glasaal, klaas, puit, keraamika, klinker, lubiliivakivi, marmor, loodus- kivi, mitteraudmetallid, poorbetoon, vahtpolüstüreen, portselan, krohv, kõva PVC, savikeraamika, kivikeraa- mika, tsingitud teras, tellis. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandev, pinnal ei tohi olla nakkumist takista- vaid osakesi. Vanad tihendusmater- jalid eemaldada jäägitult, vajadusel freesida või lihvida vuukide servad üle, et eemaldada pinda imendunud tihendusmaterjalide jäägid.

Aluspinna ettevalmistamine

Imavad vuugiservad kruntida Disbothan 222 Fugenprimeriga. Vuugitäite sügavust piirata mitteimava ümara vahtkummist vuuginööri abil. Vuugi laiuse ja vuugitäite sügavuse suhe vastavalt standardi DIN 18 540 nõuetele. Klaaside tihendamisel järgida standardi DIN 18 545 nõudeid.

Materjali valmistamine

Vuugitihendusmaterjal on koheselt kasutamisvalmis.

Pealekandmise meetod

Vuugitihendusmaterjal kanda ühtlaselt vuukidesse. Tihendusaine ei tohi nakkuda vuugipõhjaga. Vuugi pealispind tõmmata veega niisutatud töövahendi abil enne naha moodustumist siledaks.

Kulu

10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m. Disbothan 222 Fugenprimer keskmiselt 20 ml/m. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt +5

°C ja ei tohi ületada +40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1,5 mm/24 tunni kohta.
Fugenprimeri kuivamisaeg on ca 20-30 minutit. 

Tähelepanu!
Pärast täielikku kuivamist on võimalik üle värvida dispersioonvärvidega (vuugitäide eelnevalt puhastada kuiva puuvillase lapiga), alküüd- ja akrüüllakkidega (ilma eelneva puhastamiseta). Deformatsioonivuukide ülevärvimist tuleks põhimõtteliselt vältida.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vedeldiga Disboxid 419 Verdünner.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. Täpsemad andmed vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed.

Täpsemad andmed

vt ohutuskaardilt või kontakteeru toote müüjaga.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon