Disbofug 225 Acryl-Fugendicht

Plastoelastne, vesialuseline akrüüldispersioon - vuugitihendusmaterjal
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151509/049208_Disbofug_225_E.MI_Acryl_12_x_310ml.png

Kasutusala

Vuugitihendusmaterjal akna- ja ukseraamide, aknalaudade, sisseehitatava mööbli ja pinnakattematerjalide ühendusvuukide täitmiseks sise- ja välistöödel.

Omadused

  • Plastoelastne
  • Võimalik üle värvida kõigi Caparoli dispersioonvärvidega

Sideaine

Vesialuseline akrüüldispersioon

Pakend/ pakendi suurus

310 ml tuub (20 tk karbis)
400 ml kilepakend (12 tk karbis)
600 ml kilepakend (12 tk karbis)

Värvitoonid

310 ml tuub: valge, must, hall, pruun
400 ml kilepakend: valge
600 ml kilepakend: valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilib kuni 12 kuud

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Lubatud deformatsioon

15% vuugi laiuse kohta

Temperatuuritaluvus kuivanult

kuni 80C

Kadu

ca 18%

Vuugilaius

kuni 30 mm

Sobivad aluspinnad

Alumiinium, asbesttsement, betoon, kiudtsement, puit, kõva PVC, klinker, lubiliivakivi, vahtpolüstüreen, poorbetoon, krohv, tellis, tsingitud teras. Aluspind peab olema puhas, kandev, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi.

Aluspinna ettevalmistamine

Vuugi sügavust piirata mitteimava ümara vahtkummist vuuginööri abil. Vuugi laiuse ja vuugitäite sügavuse suhe 1:1.

Materjali valmistamine

Vuugitihendusmaterjal on kohe kasutamisvalmis.

Pealekandmise meetod

Vuugitihendusmaterjali kanda ühtlaselt vuukidesse. Deformatsioonivuukide täitmisel ei tohi vuugitäide nakkuda vuugipõhjaga. Vuugi pealispind tõmmata veega niisutatud töövahendi abil enne naha moodustamist siledaks.

Kulu

10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovitöö käigus.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- j aaluspinnatemperatuur peab olema vägemalt +5 oC ja ei tohi ületada +40 oC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 oC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1mm/24 tunni kohta.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Vuugitäidet on pärast täielikku kuivamist võimalik üle värvida kõigi Caparoli dispersioonvärvidega. Akrüüldispersioonvuugitäidete ülevärvimisel dispersioonvärvidega võivad värvkattesse tekkida pingepraod.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valda kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Professionaalsetele ehitajatele väljastatakse nõudmisel ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon