DisboPUR 305

Pigmentierte, elastische 2K-Polyurethan-Beschichtung für Balkone, Terrassen und Laubengänge.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/182569/055203_DISBON_305_DisboPUR.png

Kasutusala

Kattematerjal mineraalsetele põrandapindadele välistingimustes, nagu nt rõdudel, terrassidel ja lehtlates.

Omadused

 • Külmaelastne ja pragusid sildav
 • Vastupidav ultraviolettkiirgusele ja ilmastikutingimustele
 • Vastupidav pidevale niiskusele
 • Vastupidav mehaanilistele koormustele
 • Kõvastumine varieeruvalt reguleeritav
 • Lahustivaba

Sideaine

Kahekomponentne polüuretaanvaik

Pakendi maht

10 kg plekist kombipakend

Värvitoonid

 • 10 kg pakend:
ca RAL 7032 (kruusahall), ca RAL 7035 (helehall), caRAL 7037 (tolmuhall).

Eritoonid saadaval tellimisel.

Eksklusiivse värvikujunduse võimalus, kasutades kollektsiooni FloorColor värvitoone.

Ultraviolettkiirgusele vastupidav ja stabiilse värvitooniga kattematerjal. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või lehtedes) ja erinevad kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jms) võivad kaasa tuua värvitoonide muutusi. Lihvivate koormuste korral võib pealispind saada kriimustatud. See ei pärsi materjali toimivust.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Jahedas, kuivas ning kaitstuna miinuskraadide eest.

Suletud originaalmahutis säilitusaeg vähemalt 9 kuud. Madalamate temperatuuride korral tuleb materjali hoida enne töötlema asumist temperatuuril ca 20 °C.

Tehnilised andmed

 • Pragude sildamine standardi DIN EN 1062-7 kohaselt:
  temperatuuril 0 °C klass A 4 (prao laius > 1250 µm)
  temperatuuril –10 °C klass A 3 (prao laius > 500 µm)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 70 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca 46 mg / 30 cm2

Shore A/D-kõvadus

ca A 85 / D 35

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

> 70% (temperatuuril 0 °C)

Viskoossus

ca 4000 mPas

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi DIN ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril 20 °C
7 päeva
Katserühm 5b: ühe- ja mitmevalentsed alkoholid (välja arvatud metanool), glükooleeter+ / -
Katserühm 9: anorgaaniliste hapete kuni 10% vesilahused (karboksüülhapped) ja nende soolad (vesilahuses)+ (V)
Katserühm 10: kuni 20% mineraalhapped ja nende soolad vesilahuses (pH < 6), välja arvatud vesinikfluoriidhape ning oksüdeeriva toimega happed ja nende soolad+ (V)
Katserühm 11: anorgaanilised alused ja aluseliselt hüdrolüüsuvad anorgaanilised soolad vesilahuses (pH < 8), välja arvatud ammoniaagilahused ja oksüdeeriva toimega soolalahused (nt hüpoklorit)+
50% etanool+ / -
25% ammoniaak+ (V)
50% naatriumhüdroksiid+ (V)
10% sidrunhape+
Demineraliseeritud vesi+
Naatriumkloriid (sulatussool)+
Kohv+ (V)
Coca-cola+ (V)
Punane vein+ (V)
Märkide selgitus; + = vastupidav, +/- = osaliselt vastupidav, V = muudab värvi

Sobivad aluspinnad

Betoon ja tsementpõrand

Aluspind peab olema piisava kandevõimega, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid.

Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud (betoon ja tsementpõrand max 4 massiprotsenti). Välistada tuleb alt üles tungiv niiskus.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmetega, nagu näiteks haavelpuhastuse või freesimise teel nii ette valmistada, et see vastaks eespool esitatud nõuetele. Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid tuleb põhimõtteliselt eemaldada. Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid tuleb puhastada, lihvida või matistada. Vanad piisava kandevõimega polüuretaankatted tuleb matiks lihvida.

Aluspinnas olevad augud ja defektid täita segudega Disbocret ®-PCC või Disboxid EP, nii et pealispind oleks tasane (EP-segusid tohib kasutada vaid paikselt piiratult).

Materjali valmistamine

Segage komponent A (põhimass) läbi, lisage komponent B (kõvendi), segage saadud segu aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 p/min) intensiivselt, kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Valage materjal teise anumasse ümber ja segage veelkord intensiivselt läbi (ärge töödelge toodet tarnepakendis).

Vajaduse korral võib toodet DispoPUR 305 vedeldada max 3 massiprotsendi tiksotroopsusvahendiga Disbon 913 PU-Stellmittel. Tiksotroopsusvahendi lisamine võib pärssida toote ühtlast pealekannet ja pealispinna optilisi omadusi.

Selleks, et kiirendada vihmakindluse saavutamist ja kõvastumist ning et järgmise kihi pealekanne võiks toimuda kiiremini, võib lisada toodet DisboADD 905. Selleks lisage DisboPUR 305 komponendile A (põhimass) esmalt 40 ml (1 pakend) kiirendit ja alles seejärel kõvendi.

Märkus! Toote DispoPUR 305 vedeldamiseks tohib kasutada ainult tiksotroopsusvahendit Disbon 913 PU-Stellmittel, sest teiste reguleerimisainete lisamisega võib kaasneda kehvem kõvastumine.

Segamisvahekord

Komponent A (põhimass) : komponent B (kõvendi) = 72 : 28 massiosa

Pealekandmise meetod

Olenevalt pealekandmismeetodist kanda peale lühikese või keskmise karvapikkusega rulli või raakliga (nt kõvakummist hammasraakel).

Kattekihtide ülesehitus

Seoses süsteemide Disboxid ColorQuarz-System außen ja Disboxid MultiColor-System außen kattekihtide ülesehitusega vt vastavaid süsteemi infolehti.

Kruntkiht

Mineraalsed aluspinnad kruntida pooride täitmiseks vahendiga Disboxid 420 E.MI Primer. Läikivate kohtade vältimiseks töödelge pinda keskmise karvapikkusega rulliga ristisuunas . Suure imavusega aluspindade korral (kruntimisvaik ei jää püsima, suletud krundikiht puudub) tuleb pooride sulgemiseks peale kanda veel teine kruntkiht.

Kraapepahteldus

Pinnakareduse > 1 mm (mõõdetuna liivapinnameetodil) tasandamiseks tuleb teha kraapepahteldus. 

Pahtlimassi valmistamiseks kasutage järgmisi tooteid:

Disboxid 420 E.MI Primer: 1,0 massiosa

Disboxid 942 Mischquarz: 0,75 massiosa

Disboxid 943 Einstreuquarz: 0,75 massiosa

Kallake pahtlimass eelnevalt krunditud (kruntkiht) pinnale. Ebatasasuste tasandamiseks tõmmake materjal silumiskelluga ühtlaselt pinnale.

Liivatage värske krunt või kraapepahteldus kergelt tootega Disboxid 942 Mischquarz (mitte ülemäärases koguses). 

Liivapinnameetod Saksa raudbetooni komisjoni (DAfStb) direktiivi kohaselt – remondidirektiivi 3. osa: pinnakareduse määramine, kruntkiht


Kattekiht

Valage segatud materjal pinnale ja jaotage hammasraakliga (6 mm kolmnurkhammastus) ühtlaselt laiali. Õhumullide eemaldamiseks töödelge pinda pärast u 10-minutilist ooteaega ristisuunas ogarulliga.

Vertikaalsete ja kaldus pindade korral tuleb lisada u 0,5–3 massiprotsenti tiksotroopsusvahendit Disbon 913 PU-Stellmittel.

Vanade piisava kandevõimega polüuretaankatete renoveerimine

Valage segatud materjal lihvitud pinnale ja jaotage peene hammasraakliga (2 mm kolmnurkhammastus) ühtlaselt laiali, rullige lühikese või keskmise karvapikkusega rulliga ühtlaselt üle.


Märkus! Kasutades pealekandmisel hammasraaklit, ei kaasne valitud kolmnurkhammastusega automaatselt ette antud kulunormist kinnipidamine. Hammastuse suurus sõltub raakli kulumiskindlusest, temperatuurist, täiteastmest ja aluspinna tingimustest.

Pealispinna kujundused

Puistake värskele kattekihile toodet Disbon HS 8255 FastChips. Alternatiivina:

Puistake värskele kattekihile toodet Disboxid 948 Color-Chips ja lõpetage pinnakate seejärel siledalt või libisemiskindlalt tootega Disbothan 446 PU-Klarschicht (vt TI 446).


Pealispind

Sileda pealispinna saamiseks kandke pinnale õhukese kihina toode Disbothan 446 PU-Klarschicht, kasutades lühikese karvapikkusega lahustikindlat rulli.

Libisemiskindla pealispinna saamiseks kandke pinnale ühtlaselt toodete Disbon 947 SlideStop Rough ja Disbocolor 499 Verdünner segu, tõmmates polüetüleenist silumisvahendiga üle terade. Pikemate seisuaegade korral tuleb materjali vahepeal segada. Seejärel jämeda moltopreenrulliga (poori läbimõõt: 5 mm) ristisuunas üle rullida. Pinnal ei tohi käia teravate naelkingadega.

Kulu

Kruntkiht
Disboxid 420 E.MI Primer
ca 0,3-0,4 kg/m2
Kraapepahteldus 
ab Rautiefe 1,0 mm
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca 0,66 kg/mm/m2
ca 0,5 kg/mm/m2
ca 0,5 kg/mm/m2
Kattekiht
Valguvkattena
DisboPUR 305
2,3 - 2,8 kg/m2
Renoveerimiskattena
DisboPUR 305
ca 0,5 kg/m2
Pealispinnaviimistlus
Chipsid
Disbon 8255 FastChips
ca 20 g/m2
Chipsid koos libisemisvastase kattekihiga
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough (ca. 10 %)
Disbocolor 499 Verdünner (ca. 6%)
ca 30 g/m2
ca 150 g/m2
ca 15 g/m2
ca 9 ml/m2
Chipsid koos sileda kattekihiga
Disboxid 948 Color-Chips
Disbothan 446 PU-Klarschicht

ca 30 g/m2
ca 150 gl/m2
Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

Temperatuuril 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskusega ca 45 minutit. Lisades toodet DisboADD 905, lüheneb kasutusaeg ca 30 minutile. Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja madalamad temperatuurid pikendavad kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

Vähemalt 10 °C, max 30 °C

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Erinevate tööetappide (kruntimine ja kraapepahteldus) vaheline ooteaeg peaks DisboPUR 305 puhul temperatuuril 20 °C olema vähemalt 12 ja maksimaalselt 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida, kui sellele ei ole puistatud liiva.

DisboPUR 305 üle töötlemine kõige varem 18 tunni möödudes, hiljemalt 48 tunni pärast. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab esitatud ooteaega.

Ooteajad DisboADD 905 lisamise korralTemperatuuril 10 °CTemperatuuril 10 °C
VihmakindelIlma kiirendi lisamiseta20 tundi12 tundi
1 pakendi
DisboADD 905-ga
5 tundi4,5 tundi
KäimiskindelIlma kiirendi lisamiseta30 tundi18 tundi
1 pakendi
DisboADD 905-ga
24 tundi7 tundi

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril 20 °C ja suhtelise õhuniiskusega 60% on pind umbes 18 tunni pärast kõndimiskuiv ja valmis üle töötlemiseks, umbes 7 päeva pärast täielikult mehaaniliselt ja keemiliselt koormatav.

Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute korral tootega Disbocolor 499 Verdünner.

Sertifikaadid

Ajakohaseid ekspertiise on võimalik tellida vastava taotluse esitamisel

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Komponent A (põhimass):

tegemist ei ole ohtliku aine ega seguga.

Komponent B (kõvendi):

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib ärritada hingamiselundeid. Kahjulik sissehingamisel.

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid. ALLANEELAMISE KORRAL: pöörduda viivitamata arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mõned minutid ettevaatlikult veega. Kontaktläätsed võimaluse korral eemaldada. Seejärel edasi loputada.

Sisaldab 1,6-diisotsüanatoheksaani homopolümeeri (CAS nr 28182-81-2).

Jäätmekäitlus

Utiliseerida vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena. Kuivamata materjalijääkide puhul on tegemist erijäätmetega.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 35 g/l LOÜ-d. 

Gis- kood

PU40

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.

Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutusega seotud töötlemisjuhiseid ning põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon