Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu

Põrandaviimistlussüsteem vastavalt Saksamaa Terasbetooni Komisjoni (DAfStb) betoonehitusdetailide kaitse ja korrashoiu määrusele (RiLi-SIB 2001) maa-aluste garaažide ja parkimismajade parkimis- ja sõidupindadele.
Katusega kaetud, sõidetavatele pindadele, staatilise pragudeületusega kuni -10 °C

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/193296/056713_OS_13.png
Disboxid Parkhaus-System OS 13 Neu
Disboxid PHS süsteem OS 13 Neu on ette nähtud põrandapindade katmiseks maa-aluste garaažide ja parkimismajade siseruumides, kus on nõutav staatiline, mitte dünaamiline pragudeületus. Süsteemi kihipaksus on 3 mm ning süsteem koosneb kolmest tootest.


ÜlesehitusToode
KruntkihtDisboxid 920 PHS-Grund N
Pragusid ületav vahekiht ja kulumiskihtDisboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
KattekihtDisboxid 926 PHS-Deckschicht 

Kasutusala

Horisontaalsetel parkimis- ja sõidupindadel ning parkimis-, peale- ja mahasõidurampidel siseruumides.

Sideaine

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Madala viskoossusastmega, spetsiaalse koostisega 2K-epoksiidvedelvaik, lahustivaba (vastab Saksa ehituskeemia nõuetele), niiskustundlikele aluspindadele.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:
Pigmenteeritud, sitkelt elastne, isetasanduv 2K-polüuretaan

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Pigmenteeritud, elastifitseeritud 2K- epoksiidvaik, hõõrdekindel, rullimiseks sobiva konsistentsiga, lahustivaba (vastab Saksa ehituskeemia nõuetele).

Läikeaste

Läikiv (kattekiht)

Tehnilised andmed

Disboxid 920
PHS-Grund N
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 926 
PHS-Deckschicht
Tihedusca 1,1 g/cm3ca 1,2 g/cm3ca 1,40 g/cm3
Segamisvahekord
Põhimass:
Kõvendi:
3 massiosa
1 massiosa
3 massiosa
1 massiosa
82 massiosa
18 massiosa
Kuluca 300-500 g/m2

Liivakiht:

ca 700 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca 1200 g/m2

Täiendav materjalikulu kareda pinna korral vastavalt pooride sügavusele:


0,5 mm dz 0,3 kg/m2
1,0 mm dz 0,5 kg/m2

Liivakiht:

ca. 4.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca 600–800 g/m2
Kasutamisaja kestvus ca 30 minca 25 minca 20 min
Kuivamisaeg
Ületöödeldav
Kõndimiskuiv
Mehaaniliselt koormatav
Täielikult kõvastunud
ca 8–48 h
ca 12 h

ca 7 päeva
ca 12 h
ca 9 h
ca 1 päev
ca 5 päeva
ca 24 h
ca 24 h
ca 4 päeva
ca 7 päeva
Temperatuur toote pealekandmisel
Miinimum
Maksimum
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
Haardetugevus> 50 skt
PragudeületusklassA1 (0,1 mm) -10 °C juures
Kihi paksus3 mm
Keskmised näitajad 20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures.
Vastavalt AbP määrusele "Teostuse üksikasjad" arvestada pinna karedusest tingitud täiendava materjalikuluga.
Täiendav kulu
Kulu sõltub aluspinna karedusest, temperatuuridest materjali pealekandmise ajal, pealekandmise meetodist ja kasutatavatest tööriistadest.

Pakendi suurus/ värvitoonid

ToodePakendi mahtVärvitoonid
Disboxid 920 PHS-Grund N25 kg pakend:
18,75 kg plekkanum (mass)
6,25 kg plekkämber (kõvendi)
720 kg pakend:
180 kg vaat (mass) 3 x
180 kg vaat (kõvendi) 1 x
Läbipaistev
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N30 kg pakend:
24 kg plekkanum (mass)
6 kg plekkämber (kõvendi)
Helebeež
Disboxid 926 PHS-Deckschicht 30 kg pakend:
24,6 kg plekkanum (mass)
5,4 kg plekkämber (kõvendi )
Ränihall
Muud värvitoonid tellimisel.


Tähelepanu: UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ja kriidistumist. Värvitooni muutust võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (sisalduvad nt kohvis, punases veinis või puulehtedes), samuti erinevad kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jt). Lihviva toimega mõjud võivad põhjustada pealispinna kriimustumist. Funktsionaalsust see ei mõjuta.

Säilitamine

ToodeHoidmisviisSäilivusaeg
Disboxid 920 PHS-Grund N
Jahedas, kuivas, mitte miinuskraadidel.24 kuud kinnises originaalpakendis
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht NJahedas, kuivas, mitte miinuskraadidel.12 kuud kinnises originaalpakendis

Disboxid 926 PHS-Deckschicht Jahedas, kuivas, mitte miinuskraadidel.12 kuud kinnises originaalpakendis

Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne kasutamist ca 20 ºC juures.

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad siseruumides.
Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, kõva, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid.
Tsementi ja sünteetilisi aineid sisaldavate tasandusmasside võimet pinda katta tuleb võimalusel proovikatmise käigus kontrollida. Aluspinna pealispinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.
Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud: betoon- ja tsementpõrand max 4 massiprotsenti.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmete abil, nt kuulpritsiga töötlemisega või freesimise abil nii ette valmistada, et see vastaks eespool nimetatud nõuetele. Katkised ja defektsed kohad aluspinnas täita Disbocret® PPC mörtide või Disboxid EP-mörtidega.

Segu valmistamine

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Kõvendi lisada põhimassile ning segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta mass. Segu valada ümber teise anumasse ja veelkord põhjalikult segada. Kui toodet Disboxid 920 PHS-Grund N kasutatakse kraapepahtlina, siis lisada 1,5- 2 massiprotsenti toodet Disboxid 952 Stellmittel.


Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:
Põhimass läbi segada. Seejärel lisada kõvendi põhimassile ning segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Segu valada ümber teise anumasse ja veelkord põhjalikult segada. Materjali ei tohi vedeldada. Kald- ja vertikaalpindade katmisel (rambid, mahasõidud jne) lisada materjalile vastavalt kaldele 1-5 massiprotsenti toodet Disboxid 952 Stellmittel.


Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Põhimass läbi segada. Seejärel lisada kõvendi põhimassile ning segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Segu valada ümber teise anumasse ja veelkord põhjalikult segada.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Imavate, kergelt karedate mineraalsete aluspindade korral tuleb aluspinnas olevad poorid kruntida uputusmeetodil tootega Disboxid 920 PHS-Grund N. Pind rulliga töödelda.
Kulu:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca 300 g/m2
Värske kruntkiht katta ühtlase Disboxid 943 Einstreuquarz liivakihiga.
Lahtine liiv eemaldada pärast kruntkihi kuivamist.
Kulu:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca 700 g/m2

Kraapepahtlikiht (vajadusel)
Karedad, poorsed aluspinnad tasandada pärast kruntimist kraapepahtliga.
Kulu:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca 800 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca 800 g/mm/m2
Disboxid 952 Stellmittel ca 12 g/mm/m2
Värske kraapepahtlikiht katta ühtlase Disboxid 943 Einstreuquarz liivakihiga.
Lahtine liiv pärast pahtlikihi kuivamist eemaldada.
Kulu:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca 800-1000 g/m2

Vahekiht
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N valada liivakihiga kaetud kruntkihile/kraapepahteldusele ja silumiskellu abil ühtlaselt pinnale kanda.
Kulu:
Disboxid 922 Verschleißschicht N ca 1200 g/m2

Täiendav materjalikulu kareda pinna korral vastavalt pooride sügavusele:
0,5 mm: dz 0,3 kg/m2
1,0 mm: dz 0,5 kg/m2

Liivakiht:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca 4500 kg/m2


Kattekiht
Disboxid 926 PHS-Deckschicht kanda kummilabida abil vastassuunaliselt ühtlase kihina liivaga kaetud vahekihile ning rullida keskmise karvapikkusega rulliga ristirästi tõmmetega laiali.
Kulu:
Disboxid 926 PHS-Deckschicht ca 600- 800 g/m2

Tähelepanu! Ühendused vertikaalsete pindadega teha nõgusa nurgaga (vt jooniseid 1 ja 2). Põrandapinna vuugid teha nii, nagu kujutatud joonisel 3 ja 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Joonis 1:
Nõgus ühendus vertikaalsete pindadega
(1) Betoonplaat
(2) Nõgus ühenduskoht seguga Disboxid EP Mörtelbelag
(3) Pinnakate Disboxid  Parkhaus- System
Joonis 2: 
Nõgus ühendus vertikaalsete pindadega koos vuugiga
(1) Betoonplaat
(2) Nõgus ühenduskoht seguga Disboxid EP Mörtelbelag
(3) Pinnakate Disboxid Parkhaus- System
(4) Vuugitäide Disbothan 240 PU- Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Joonis 3: 
Põrandapinna vuukide tegemine.
Vuukide mõõtmed ja teostus vastavalt IVD-infolehele nr 1.
(1) Pinnakate Disboxid Parkhaus- System
(2) Vuugiprofiil
(3) Vuugitäide Disbothan 240 PU- Dichtstoff
Joonis 4: 
Põranda vuukide tegemine valmis vuugiprofiili abil.
(1) Valmis vuugiprofiil
(2) Disboxid EP-Mörtel
(3) Pinnakate Disboxid Parkhaus- System

Ooteaeg

Ooteaeg krunt- ja vahekihi pealekandmise vahel peab 20 °C juures olema vähemalt 8 tundi ning vahe- ja kattekihi pealekandmise vahel vähemalt 24 tundi.
Kõrgema temperatuuri juures ooteaeg vastavalt lüheneb ja madalama temperatuuri juures pikeneb.

Temperatuur töötlemise ajal

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur:
Min 10 °C, max 30 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Töötada tuleb langeva temperatuuri tingimustes.
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N korral ei tohi õhuniiskus ületada 70%. Aluspinnatemperatuur peab olema alati 3 °C üle kastepunki temperatuuri.

Kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal 24 tunni pärast käimiskindel, ca 4 päeva pärast mehaaniliselt kergelt koormatav ja ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud.
Madalamate temperatuuride korral kuivamisaeg pikeneb. Kõvastumisprotsessi ajal (ca 24 tundi 20 °C juures) tuleb pealekantud materjali kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võib pealispinnas esineda defekte ja väheneda nakkevõime.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal sobiva vedeldiga (vt tabelit).

ToodeVedeldi
Disboxid 920
Disboxid 926
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 922Disbocolor 499 Verdünner

Informatsioon süsteemi kuuluvate toodete riskide ja ettevaatusabinõude, ohtlike ainete informatsioonisüsteemi koodide ja jäätmekäitluse ning lenduvate orgaaniliste ühendite ja vastavalt standardile EN 13813 CE-tähistuse kohta:
Palun tutvuda vastava toote tehnilise informatsiooniga:
Disboxid 920 PHS-Grund N
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Sertifikaadid

Aktuaalne informatsioon järelpärimisel.

Puhastamine ja hooldamine

Järgida Disbon põrandakatete üldisi puhastamis- ja hooldamisnõuandeid. Konkreetse põrandakatte hooldamisnõuannete saamiseks pöörduda DAW kohalike esindajate poole.

Täpsemad andmed

Vaata toodete ohutuskaarte.
Materjalide kasutamisel tuleb järgida nõuandeid Disbon sarja kuuluvate toodete pealekandmiseks.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Anname teile konkreetse ehitusobjekti iseärasusi arvestades hea meelega sobivat nõu.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee