Disboxid Parkhaus-System OS 8

Põrandaviimistlussüsteem vastavalt Saksamaa Terasbetooni Komisjoni (DafStb) betoonehitusdetailide kaitse- ja korrashoiu määrusele (RiLi-SIB 2001) maa-aluste garaažide ja katusega kaetud parkimismajade parkimis- ja sõidupindadele, ilma pragudeületamiseta.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/193290/056707_OS_8_I.png
Disboxid Parkhaus-System OS 8
Disboxid PHS-System OS 8 on kasutatav maa-aluste garaažide ja parkimismajade põrandapindadel, kus pragudeületus ei ole nõutav. Süsteemi kihi paksus on 2,5 mm ning see koosneb kahest tootest.

ÜlesehitusToode
KruntkihtDisboxid 961 EP-Grund segatuna Disboxid 942 Mischquarz liivaga
KattekihtDisboxid 464 EP-Decksiegel

Kasutusala

Horisontaalsetel parkimis- ja sõidupindadel ning parkimis-, peale- ja mahasõidurampidel siseruumides.

Pakendi maht

ToodePakendi mahtVärvitoon
Disboxid 961 EP-Grund

25 kg pakend:

16,67 kg plekkanum (mass)

8,33 kg plekkämber (kõvendi)

600 kg pakend:

200 kg vaat (mass) 2x

200 kg vaat (kõvendi) 1x

Läbipaistev

Disboxid 464 EP-Decksiegel

30 kg pakend:

24 kg plekkanum (mass)

6 kg plekkämber (kõvendi)

Ränihall (Kieselgrau)

Kivihall (Steingrau)

Kattekihi muud värvitoonid tellimisel.

Läikeaste

Läikiv (kattekiht)

Säilitamine

ToodeHoidmisviisSäilivusaeg
Disboxid 961 EP-GrundJahedas, kuivas, mitte miinus-kraadidel.1 aasta kinnises originaal-pakendis
Disboxid 464 EP-DecksiegelJahedas, kuivas, mitte miinus-kraadidel.2 aastat kinnises originaal-pakendis

Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca 20º C juures.

Tehnilised andmed

Disboxid 961 EP-Grund Disboxid 464 EP-Decksiegel
Tihedus

ca 1,1 g/cm3

ca 1,5 g/cm3

Segamisvahekord

Põhimass

Kõvendi

2 massiosa

1 massiosa

4 massiosa

1 massiosa

Materjalikulu

ca 800 g/m2 + ca 800 g/m2

Disboxid 942 Mischquarz

Täiendav materjalikulu kareda pinna korral vastavalt pooride sügavusele:

0,5 mm dz 0,3 kg/m2

+ 0,3 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz

1,0 mm dz 0,45 kg/m2

+ 0,45 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Liivakiht:

ca 1500-2000 g/m2

Disboxid 943 Einstreuquarz segatuna vahekorras 1 : 1 tootega Disboxid 944 Einstreuquarz.

ca 700- 900 g/m2

Kasutamisaeg

ca 20 min

ca 45 min

Kuivamisaeg

Ületöödeldav

Kõndimiskuiv

Mehhaaniliselt koormatav

Täielikult kõvastunud

ca 8 tundi

ca 8 tundi

-

-

ca 16-24 tundi

ca 16 tundi

ca 3 päeva

ca 7 päeva

Temperatuur toote pealekandmisel

miinimum

maksimum

+10º C

+30º C

+10º C

+30º C

Haardetugevus

(Skid-Resistance-Tester) pärast kulumist

60 skaalajaotist

Pragudeületusklass

puudub

Tuleklass vastavalt standardile EVS EN 13501-1

Bfl-s1

Kihi paksus

≥ 2,5 mm

Keskmised näitajad+ 20º C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures.
Kulu sõltub aluspinna karedusest, temperatuuridest materjali pealekandmise ajal, pealekandmise meetodist ja kasutatavatest tööriistadest.
Järgida DafStb’i määrust RiLi-SIB.
Täiendav kulu

Täiendavad tooted

Süsteemitooted:

Disboxid 961 EP-Grund
Madala viskoossusastmega, spetsiaalse koostisega 2K-epoksiidvedelvaik, A/F, lahustivaba, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Pigmenteeritud 2K-epoksiidvedelvaik, A/F, lahustivaba, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele

Tähelepanu

UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ja kriidistumist. Orgaanilised (nt kohvis, punases veinis või lehtedes sisalduvad) värvained ja mitmesugused kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitoonide muutumist. Lihviva toimega mõjud võivad põhjustada pealispinna kriimustumist. Funktsionaalsust see ei mõjuta.

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad siseruumides. Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, kõva, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega muid nakkumist takistavaid aineid. Tsementi ja sünteetilisi aineid sisaldavate tasandusmasside võimet pinda katta tuleb võimalusel proovikatmise käigus kontrollida. Aluspinna pealispinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud: betoon- ja tsementpõrand: max 4 massiprotsenti. Niiskuse ülespoole imbumine peab olema välistatud. Selleks lisada toodet Disboxid 961 EP- Grund.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmete abil, nt kuulpritsi abil töötlemise või freesimise abil nii ette valmistada, et see vastaks eespool nimetatud nõuetele. Vanad 1K-värvkatted ja lahtised 2K-pinnakatted tuleb põhimõtteliselt eemaldada. Glasuuritud aluspinnad ja jäigad 2K-pinnakatted puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Katkised ja defektsed kohad aluspinnas täita Disbocret® PCC-mörtide või Disboxid EP-mörtidega.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine:

Disboxid 961 EP-Grund
Põhimassile lisada kõvendi ning segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Segu valada ümber piisavalt suurde anumasse ja lisada Disboxid 942 Mischquarz (segamisvahekord 1:1massiosa). Segada veel kord põhjalikult, kuni tekib ühtlane pahtlimass.

Disboxid 464 EP-Decksiegel
Lisada kõvendi põhimassile ning segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Segu valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada. Materjali ei tohi vedeldada. Kald- jate vertikaalpindade katmisel (rambid, kaldteed jne) lisada materjalile vastavalt kaldele 1-3 massiprotsenti toodet Disboxid 952 Stellmittel.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Ettevalmistatud aluspinnale valada toodete Disboxid 961 EP-Grund ja Disboxid 942 Mischquarz segu ning roostevabast terasest silumiskellu või eboniidist hammasraakliga ühtlaselt pinnale kanda. Värske kruntkiht katta küllastumiseni ühtlase liivakihiga, mis on saadud Disboxid 943 Einstreuquarz ja Disboxid 944 Einstreuquarz segamisel vahekorras 1:1.
Materjalikulu:

Disboxid 961 EP-Grund    ca 800 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca 800 g/m2

Täiendav materjalikulu kareda pinna korral vastavalt pooride sügavusele:

0,5 mm dz 0,3 kg/m2 + 0,3 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz
1,0 mm dz 0,45 kg/m2 + 0,45 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Liivakiht

Disboxid 943 Einstreuquarz            ca 750-1000 g/m2
Disboxid 944 Einstreuquarz            ca 750-1000 g/m2

 

Tähelepanu: Väga karedate ja tugevasti imavate aluspindade korral tuleb alus-pinnas olevad poorid võimalusel enne kruntkihi pealekandmist täita uputus-meetodil tootega Disboxid 961 EP-Grund.


Kattekiht
Disboxid 464 EP-Decksiegel kanda ühtlase kihina liivaga kaetud kruntkihile keskmise karva pikkusega rulli abil risti-rästi tõmmates.
Materjalikulu:

Disboxid 464 EP-Decksiegel           ca 700- 900 g/m2

Tähelepanu: Ühendused vertikaalsete pindadega teha nõgusa nurgaga (vt jooniseid 1 ja 2). Põrandapinna vuugid teha nii, nagu kujutatud joonisel 3 või 4.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur: Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema minimaalselt + 10º C , maksimaalselt + 30º C . Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3º C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Ooteaeg krunt- ja kattekihi pealekandmise vahel peab  20º C juures olema vähemalt 8 tundi. Kõrgema temperatuuri juures ooteaeg vastavalt lüheneb ja madalama temperatuuri juures pikeneb.

Kuivamine/kuivamisaeg

20º C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal 16 tunni pärast käimiskindel, ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav ja ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Madalatel temperatuuridel kuivamisaeg pikeneb. Kõvastumisprotsessi ajal (ca 24 tundi 20º C juures) tuleb pealekantud materjali kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võib pealispinnas esineda defekte ja väheneda nakkevõime. Kui materjali pealekandmise ajal on temperatuur madalam kui +15º C, siis tuleb pealispindu kõvastumisajal niiskuse (ka õhuniiskuse) eest kaitsta, kuna muidu võib esineda värvitoonimuutusi.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada tootega Disboxid 419 Verdünner.

Info süsteemi kuuluvate toodete riskide ja ettevaatusabinõude, ohtlike ainete informatsioonisüsteemide koodide ja jäätmekäitluse ning lenduvate orgaaniliste ühendite ja CE-tähistuse kohta:
Palun tutvuda vastava toote tehnilise informatsiooniga:
Disboxid 961 EP-Grund
Disboxid 464 EP-Decksiegel

Tunnistused ja ekspertiisihinnangud:
1-1092   Üldine ehitusjärelvalve kontrolltunnistus OS 8
Polümeermaterjalide instituut, Flörsheim
1-1201   Tõend libisemistakistuse klassi kohta — R12 V6 OS 8
Saksamaa kutseliitude töökaitse instituut (BGIA), St Augustin.
1-1191   Tuletundlikkuse tunnistus vastavalt standardile EVS EN 13501-1, Bfl-s1
Kontrolliinstituut Hoch, Fladungen

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte. Järgida Caparoli põrandakatete üldisi puhastamis- ja hooldamisnõuandeid. Konkreetse põrandakatte hooldamisnõuannete saamiseks pöörduda Caparoli kohalike esindajate poole.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Anname teile konkreetse ehitusobjekti iseärasusi arvestades hea meelega sobivat nõu.

Tehniline informatsioon