caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207203/060279_DisboPOX_W_447_Universalharz.png

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

Veega lahjendatav kahekomponentne kõvast epovaigust pinnakate tööstus- ja tootmisruumide sõidetavatele, väikese või keskmise koormusega põrandatele.

Sissejuhatus

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Kasutusala

Põrandad:
Sõidetavatele mineraalsetele pindadele ja kõvadele asfaltpindadele tööstus- ja tootmisruumides, nt majandusruumides, katlaruumides, ladudes, arhiivides, hoidlates, koridorides, evakuatsioonikäikudes, varutreppidel, sotsiaalruumides. Vahekihina Disboxid ArteFloori põrandakattesüsteemis.

Seinad:
Mineraalsetele pindadele, millel on sage kokkupuude kemikaalide, desinfektsioonivahendite või niiskusega, nt haiglates, ventilatsioonišahtides, laborites, toiduainetetööstuse tootmisruumides. Vahe- ja lõppkihina Capaver Glasgewebe ja Capadecor AkkordVlies- Z süsteemis.

Omadused

 • Vastupidav kemikaalidele
 • Vastupidav desinfektsioonivahenditele
 • Dekontamineeritav vastavalt standardile DIN 25 415
 • Difusioonivõimeline – sobib magnesiit- ja anhüdriitpindadele
 • Minimeeritud emissiooniga, TÜV poolt testitud ja kontrollitud

Sideaine

Veega lahjendatav kahekomponentne kõva epovaik

Pakendi maht

Standard:

5 kg, 10 kg kombineeritud pakend, 40 kg plastpakend (mass: 24 kg plastanum; kõvendi: 16 kg plastämber)

ColorExpress:

10 kg kombineeritud plastpakend

Värvitoonid

Standard:
5 kg: ränihall
10 kg: ränihall, betoonihall, vanavalge, valge
40 kg: ränihall, betoonihall
Muud värvitoonid tellimisel.

ColorExpressi värvitoonid:
Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinatega üle 21 000 värvitoonis. Luksuslik värvivalik tänu FloorColor plus kollektsioonile. Olenevalt värvitoonist segada ColorExpressi masinates baasvärv 1, 2 või 3. UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt. desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda. Tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul võib esineda ajutist pigmendikadu-  soovitav teha transparentne viimistluskiht.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 2 aastat. Enne kasutamist hoida materjali ca + 20 °C juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 35 µm/100 g/m2

Difusioonitakistus µH2O

ca 40 000

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Vastupidavus kemikaalidele

7 päeva

5% äädikhape

10% soolhape

≤10% väävelhape

10% sidrunhape

25% ammoniaagi vesilahus

kaltsiumhüdroksiid

küllastunud raud(III)kloriidi lahus

2% lüsoformi lahus

35% magneesiumkloriidi lahus

destilleeritud vesi

küllastunud keedusoola lahus

lakibensiin (tärpentin)

puhastusbensiin

kütteõli ja diislikütus

Coca-Cola

kohv

punane vein

trafoõli

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+

+ (V)

+

+

+

+

+

+

+

+

+ (V)

+ (V)

+ (V)

Märkide selgitus:

+ = vastupidav, (V) = muudab värvi.

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad (nt betoon, tsement-, anhüdriit-, magnesiitpinnad, krohv), kõvad asfaltpinnad siseruumides ja klaaskiudkangad (Capaver Glasgewebe, Capadecor AkkordVlies-Z, Caparol- Akkordspachtel KF). Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine.
Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.
Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud:

betoon ja tsementpind kuni 5 massiprotsenti
anhüdriitpind        kuni 1 massiprotsenti
magnesiitpind       2-4 massiprotsenti
kivi-, puitpind        4-8 massiprotsenti.
Asfaltpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt töödelda liivapritsiga või freesida, nii et ta vastaks eelnimetatud nõuetele. Asfaltpindade täiteaine peab pärast pinna ettevalmistamist olema nähtav vähemalt 75% ulatuses. Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid eemaldada. Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC või Disboxid EP segudega. Mineraalsetel aluspindadel teha vastavalt tehnilisele informatsioonile ebatasasuste tasandamiseks kraapepahteldus tootega Disbopox 453 Verlaufschicht.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine

Kõvendi lisada vaigumassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni segu on saavutanud ühtlase triipudeta värvitooni. Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada.  Vahe- ja kattekihiks kasutatavat materjali ei tohi lahjendada.

Segamisvahekord

3 massiosa vaiku ja 2 massiosa kõvendit

Pealekandmise meetod

Segu kantakse pinnale pintsliga, rulliga (tekstuure polüamiidist rull, nt Rotanyl rull 8 mm, karvapikkus 11 mm) või pihustamistehnikas (airless-töövahendiga, min 50 bar, düüs 0,015 – 0,017 tolli, pihustusnurk 45°, üle rullida).

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Uued, kasutusele võtmata mineraalsed aluspinnad ja kõvad asfaltpinnad kruntida tootega Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, mis on lahjendatud ca 5-10% veega.  Kasutuses olevad ja tugevalt imavad aluspinnad kruntida tootega Disbopox 443 EP- Imprägnierung. Krunt tuleb harjaga tugevasti pinna sisse hõõruda.

Kattekiht

Vahe- ja lõppkiht kanda pinnale lahjendamata kujul. Eriti äärmusliku värvitooni vaheldumise ja väga intensiivsete värvitoonide kasutamise korral (nt ColorExpress baasvärv 3) võib pealispinna optilistele omadustele esitatud kõrgete nõuete korral osutuda vajalikuks kolmanda kihi pealekandmine.

Pealispind

Värskele kattele puistata Disboxid 948 Color-Chips helbed ja pärast kuivamist töödelda pind siledaks tootega Disbopur 458 PU-AquaSiegel või – kui soovitakse libisemiskindlat pinda – lisada sellele 3 massiprotsenti toodet Disbon 947 SlideStop Fine.

Kulu

Kruntkiht              

Mineraalsed aluspinnad
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid või Disbopox 443 EP. Imprägnierung: ca 200 g/m2

Asfaltpinnad
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid: ca 200 g/m2
Capaver Glasgewebe või Capadecor AkkordVlies-Z
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid: ca 120 -200 g/m2

Kattekiht                  

Põrandad: ca 200-250 g/m2 kihi kohta
Seinad: ca 120-200 g/m2 kihi kohta

Pealispind (põrandad)

Disboxid 948 Color-Chips helbed: ca 30 g/m2

Sile pealispind
Disbopur 458 PU-AquaSiegel: ca 130 g/m2Libisemiskindel pealispind
Disbopur 458 PU-AquaSiegel: ca 130 g/m2

Disbon 947 SlideStop Fine: ca 4 g/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 90 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab segu kasutusaega.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 10 °C ja mitte kõrgem kui + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteajad erinevate tööetappide vahel peavad temperatuuril + 20 °C olema vähemalt 16 tundi ja ei tohi ületada 48 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb eelnevalt pealekantud kiht üle lihvida. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 1 päeva pärast kõndimiskuiv, 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav ja 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõvastumisprotsessi kestel (ca 24 tundi temperatuuril + 20 °C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneb nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või sooja seebiveega.

Tähelepanu

Materjali pealekandmisaja lõpp ei ole silmaga nähtav. Kasutusaja ületamine toob kaasa muutusi läikeastmes ja värvitoonis, vähendab materjali tugevust ja nakkevõimet aluspinnaga. Vältida liiga paksu kihi pealekandmist (üle kulunormi). Materjali kuivamise ja tahkumise ajal tuleb tagada korralik ventilatsioon.

Sertifikaadid

 • 1 – 1250: Dekontaminatsioon vastavalt standardile DIN 25415 Aacheni Rakenduskõrgkool
 • 1 – 1249: Hinnang 2K toote kasutamise kohta toiduainetega tegelevates ettevõtetes Hygiene-Institut Gelsenkirchen
 • 1 – 1203: Tuletundlikkuse tunnistus vastavalt standardile EVS EN 13501-1
  Kontrolliinstituut Hoch, Fladungen
 • 1 – 1101: Libisemistakistuse kontroll R
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf
 • 1 – 1247: TÜV sertifikaat, minimeeritud emissiooniga põrandaviimistlus standardvärvitoonidele TÜV Nord
 • 1 – 1248: TÜV sertifikaat, minimeeritud emissiooniga põrandaviimistlus segavärvitoonidele TÜV Nord

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Mass: hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Sisaldab isoforondiamiini, m- ksüleendiamiini. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Professionaalsetele ehitajatele väljastatakse nõudmisel ohutuskaart.
Kõvendi: hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Sisaldab 4,4’- isopropüülfenooli. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.
Materjalijäägid: Vaigul koos kõvendiga lasta kõvastuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 15 g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 0

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

CE- märgistus

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" (jaanuar 2003) on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.

EN 1504-2

Standardis EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted – 2. osa Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Caparol Tondiraba jäähallis

Kongressikeskus Saksamaal

Sukeldu kollasesse

Must kohtub valgega

Harmooniline värvidemäng Kölni loomaaias

TTÜ raamatukogu