Disboxid 466 EP-Schicht TS

Pigmenteeritud, väga kiiresti kõvastuv 2K-epoksiidvedelvaikviimistlus tööstus- ja tootmisruumide põrandatele. Juba alates 3 °C kasutatav, ruumitemperatuuride korral 6 tunni pärast käidav.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/90315/035493_Disboxid_466_Doppelgebinde.png

Kasutusala

Kasutada süsteemselt koos tootega Disboxid 461 EP-Grund TS, optimaalsed tsükliajad viimistlustöödel.
Keskmise kuni väga suure mehaanilise koormusega mineraalsetele põrandapindadele, nagu nt
 • külmhallid;
 • laopinnad, kus sõidavad tõstukid;
 • metalli- ja keemiatööstuse tootmisruumid;
 • pealesõidu- ja laadimisrambid;
 • supermarketid.

Omadused

 • Reageerib alates 3 °C
 • Ruumitemperatuuri korral kiire pealekandmise võimalus
 • Rulliga pinnale kandmisel kõrge kattevõime
 • Vastupidav kemikaalidele
 • Võib pinnale kanda rulliga ja valguvkattena, valguvmördina ja puistekattematerjalina, mille tõttu kohandatav mehaanilisele koormusele

Sideaine

2K-epoksiidvedelvaik, A/F, lahustivaba, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakend/ pakendi suurus

30 kg pakend (põhimass : 24 kg plekkmahuti, kõvendi: 6 kg plekkämber).

Värvitoonid

Ränihall, kivihall.
Muud värvitoonid tellimisel.
Luksuslik värvivalik tänu FloorColor kollektsioonile. UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 2 aastat. Enne kasutamist hoida materjali ca + 20 °C juures.

Tihedus

ca. 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca. 64 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

50 mg/30 cm3

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca. 160 s

Shore A/D-kõvadus

+ 20 °C juures pärast 1 päeva ca D 65
+ 8 °C juures pärast 1 päeva ca D 52
pärast kõvastumist ca D 82

Survetugevus

> 80 N/mm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalidekindluse tabel standardi DIN 53 168 järgi temperatuuril + 20 °C
 7 päeva
5% äädikhape+ (V)
20% väävelhape+ (V)
10% lämmastikhape+ (V)
10% soolhape+ (V)
20% naatriumhüdroksiidi lahus+
25% ammoniaak+
Destilleeritud vesi+
20% keedusoola lahus+
Küllastunud suhkrulahus+
2% sagrotan+ (V)
Bensiin DIN 51 600+
Sküdrool+ (V)
Mootoriõli+
Katserühm 1 (kütusetooted)+
Katserühm 5 (alkohol)+
Katserühm 4 (süsivesinikud)+
Kohv+ (V)

Märkide selgitus:

+ = vastupidav, (V) = muudab värvi.

  Vastab DIBt-i ehitus- ja testimispõhimõtetele vedelikukindluse osas.

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad. Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev. Pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, nt tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine. Pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.

Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud:

Betoon- ja tsementpind: max 4 massiprotsenti

Anhüdriitpind: max 0,5 massiprotsenti

Magnesiitpind: 2-4 massiprotsenti

Kivi-, puitpind: 4-8 massiprotsenti

Vältida niiskusesisalduse suurenemist, anhüdriit- ja magnesiitpinnad tuleb isoleerida pinnasest.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt puhastada liivapritsiga või freesida, nii et see vastaks eelnimetatud nõuetele. Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid eemaldada.

Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC segudega või Disboxid EP segudega.

Materjali valmistamine

Kõvendi lisada põhimassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni segu on saavutanud ühtlase triipudeta värvitooni. Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada. Madalamate temperatuuride korral võib töötlemisomaduste parandamiseks võib lisada max 3 massiprotsenti toodet Disboxid 419 Verdünner.

Segamisvahekord

4 massiosa põhimassi ja 1 massiosa kõvendit.

Pealekandmise meetod

Materjal kanda pinnale sõltuvalt kasutusalast lühikesekarvalise kuni keskmise karvasusega rulli, siluri või sobiva raakliga (nt kummist hammasraakliga).

Tähelepanu! Segu pealekandmisel raakliga ei garanteeri valitud kolmnurkhammastus automaatselt vastavate materjalikulunormide paikapidavust.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht

Imavad, kergelt karedad aluspinnad kruntida pooride täitmiseks tootega Disboxid 461 EP-Grund TS ning katta liivaga Disboxid 942 Mischquarz. Alternatiivina võib kõrgema kui + 10 °C põrandatemperatuuri korral normaalselt kõvastuva krundina kasutada toodet Disboxid 462 EP-Siegel. Niiskust kartvate aluspindade puhul kasutada tooted Disboxid 420 E.MI Primer. Täpsem info toodete tehnilistes informatsioonides. Libisemiskindlate pealispindade loomiseks kasutada tooteid Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4- 0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7- 1,2 mm). Karedatel aluspindadel teha pärast kruntkihti kraapepahteldus, kasutades tooteid Disboxid 461 EP-Grund TS, 100 massiprotsenti ja Disboxid 942 Mischquarz, 150 massiprotsenti. Seejärel töödelda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga ning katta liivaga.

Viimistluskiht

Toode reageerib juba alates + 3 °C juures väga hästi, ruumitemperatuuri juures aitab kiire reaktsioonikiirus kaasa kiirele pealekandmisvõimalusele. Siinkohal tuleb jälgida töötlemisaega. Kasutades koos tootega Disboxid 461 EP-Grund TS on võimalik luua viimistlussüsteem, mis sobivate temperatuuride korral valmib päevaga ning järgmisel päeval on koormust taluv. Ebasobivate tingimuste korral võimaldab süsteem viimistlustöid alates + 3 °C.

Rullitav kattekiht

Sile pealispind.

Disboxid 466 EP-Schicht TS kanda kergelt liivatud kruntkihile. Olenevalt pinna koormatusest ja nõutavast kihipaksusest tuleb pinnale kanda üks või kaks kihti. Paksema kihi (= 2 katmist) võib saada ka ühe töökäiguga. selleks valatakse segu pinnale, lükatakse sileda kummiraakliga ühtlaselt laiali ning rullitakse üle keskmise karvasusega rulliga.

Libisemiskindel pealispind

Krundile, mis on segatud liivaga Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm), valada Disboxid 466 EP-Schicht TS segu pinnale ja lükata sileda kummiraakliga ühtlaselt laiali nind rullida üle keskmise karvasusega rulliga.

Sileda pealispinnaga isetasanduv kattekiht

Disboxid 466 EP-Schicht TS valada liivaga Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) segatud krundile ja lükata kummist hammasraakliga ühtlaselt laiali. Hammasraakel ümber pöörata ja sileda servaga veelkord üle kattekihi tõmmata. Värske kattekiht töödelda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.


Sileda pealispinnaga täitesegu

Pärast teise, puhtasse anumasse ümbervalamist lisada materjalile pidevalt segades 30 massiprotsenti liiva Disboxid 94 Mischquarz (0,1-0,4 mm). Selliselt valmistatud isetasanduv segu valada liivaga Disboxid 942 Mischquarz segatud krundile ja jaotada ühtlaselt hambulise kummiraakliga laiali. Hammasraakel ümber pöörata ja sileda servaga veelkord üle kattekihi tõmmata. Värske kattekiht töödelda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.

Kulu

1. Rullitav kattekiht
1.1 Sile pealispind

1.2 Libisemiskindel pealispind
ca 250 g/m2 kihi kohta

ca 600–800 g/m2
2. Sileda pealispinnaga isetasanduv kattekiht
Kihi paksus ca 1 mm  (3 mm kolmnurkhammastus)
Kihi paksus ca 1,5 mm (4 mm kolmnurkhammastus)

ca 1,5 kg/m2

ca 2,3 kg/m2
3. Sileda pealispinnaga isetasanduv täitesegu

Kihi paksus ca 2 mm (7 mm kolmnurkhammastus)

Disboxid 466 EP-Schicht TS
Disboxid 942 Mischquarz


ca 2,6 kg/m2
ca 0,8 kg/m2

Materjalikulu sõltub täituvusest, aluspinna omadustest, temperatuurist, pealekandmise viisist, tööriistadest ja kasutatavast puistematerjalist. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 25 minutit, + 5 °C juures ca 60 minutit.
Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab segu kasutusaega.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 3 °C ja mitte kõrgem kui + 30 °C.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril + 20 °C olema vähemalt 16 tundi ja ei tohi ületada 24 tundi; + 5 °C olema vähemalt 24 tundi ja ei tohi ületada 48 tundi.

Ooteaja pikenemisel tuleb eelneva kihi pealispind üle lihvida, kui see ei ole kaetud liivaga. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 6 tunni pärast kõndimiskuiv, 36 tunni pärast mehaaniliselt koormatav, pärast ca 4 päeva täielikult kõvastunud. + 5 °C juures on pind keskmiselt 24 tunni pärast kõndimiskuiv, 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, pärast ca 10 päeva täielikult kõvastunud.

Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõvastumisprotsessi kestel (ca 6 tundi temperatuuril + 20 °C ja ca 24 tundi temperatuuril + 5°C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneda nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vedeldajaga Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

 • 1-1271: Libisemiskindluse test, R12 V4
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Sisaldab epoksüühendeid. Järgida tootja poolt antud juhiseid (vt ohutuskaarti).

Kõvendi: Kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel. Põhjustab söövitust. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Võib mõjuda viljakusele. Võib kahjustada emaüsas olevat last. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lukustatud kapis lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.


Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidates toote pakendit või etiketti).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: massil ja kõvendil lasta kõvastuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 170 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti. Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja - viimistluskatteid.

Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Anname teile konkreetse ehitusobjekti iseärasusi arvestades hea meelega sobivat nõu.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon