caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/186860/056304_UniversalLasur_2_5L.png

Capadur UniversalLasur

Niiskuse- ja UV- kaitsega toonitav puidulasuur mõõtuhoidvate ja mittemõõtuhoidvate puitdetailide viimistlemiseks välitingimustes. Vett-tõrjuv tänu hüdropärli efektile.

Kasutusala

Mõõtuhoidvate puitdetailide, nt akende ja uste; piiratud mõõduhoidvusega puitdetailide, nt vooderduste, aknaluukide, väravate, sõrestike jms; samuti mittemõõtuhoidvate puitdetailide, nagu laudiste, tarade, sindlite, rõdu piirete, saalungite, lehtlate jt, värvimiseks ning kaitseks niiskuse ja UV- kiirguse eest. Kasutada ainult välitöödel, kuna toode sisaldab kilet moodustavat konservanti, mis kaitseb kattekihi pealispinda seente ja vetikatega saastumise eest.

Tähelepanu: hallituse eest kaitsev kelme aeglustab hallituse teket ainult ajutiselt. Suure koormusega pindadel võib kahjustus varem tekkida. Kelme ei võitle pinna kahjustuse tegeliku põhjuse vastu. Mõju kestust ei saa ajaliselt määrata, kuna see sõltub iga objekti bioloogilisest koormusest.

Mitte kasutada puidukaitsena pindadel, mis on otseses kontaktis maapinnaga. Välisaknaid ja välisuksi võib Capadur UniversalLasuriga värvida mõlemalt poolt. Capadur UniversalLasur on dekoratiivne viimistlusvahend, mis samal ajal omab kaitset niiskuse ja UV- kiirguse vastu. Enne plaatidena müüdavate puitmaterjalide, nagu nt massiivpuidust plaatide, kihilise vineeri, puitlaast- ja puitkiudplaatide katmist järgida BFS-i infolehe nr. 18 lg. 2.2.3 juhiseid.

Omadused

 • Sobib mõõtuhoidvate, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvate puitdetailide viimistlemiseks
 • Sisaldab lõhnaainevaba lahustit
 • Õhukesekihiline
 • Avatud pooridega
 • Kõrge difusioonivõimega
 • Kõrge UV-kaitse
 • Vett-tõrjuv
 • Kaitseb hallituse ja seentega saastumise eest
 • Ilmastikukindel
 • Tiksotroopne ja mittetilkuv
 • Kerge ja meeldiv töödelda
 • Kergesti käsitletav renoveerimisel

Sideaine

Lõhnaainevaba lahustit sisaldav alküüdvaik

Pakendi maht

1l, 2,5l, 5l

Värvitoonid

Standardvärvitoonid: värvitu, mänd, hele tamm, pähkel, palisander, tiik, mahagon, eebenipuu, Renovierfarbton puidu renoveerimistehnikale. Kõik värvitoonid on omavahel ja erinevates vahekordades segatavad.

ColorExpress: Capadur UniversalLasur  on toonitav ka värvikollektsioonis 3D-Collection olevatesse  89 värvitooni ning samuti paljude teiste kollektsioonide toonides.

Läikeaste

Siidjasmatt. Läikeaste võib sõltuvalt puidu pealispinna omadustest varieeruda.

Säilitamine

Hoida jahedas. Anumat hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,9 g/cm3

Tähelepanu

Mõned värvitoonid on välispindadel kasutatavad vaid teatud tingimustel. Vastavat informatsiooni saab ColorExpressi toonimismasinatega varustatud kauplustest.

Värvitut ("farblos”) Capadur UniversalLasuri kasutada puitpindadel ainult ühtlustava ja imavust parandava kruntkihina. Toonimata puidulasuurvärv ei taga piisavat UV-kaitset.

Sobivad aluspinnad

Imavad mõõtuhoidvad, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvad puitdetailid. Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Puidu niiskusesisaldus ei tohi mõõtuhoidvatel puitdetailidel ületada 13%, piiratud ning mittemõõtuhoidvate puitdetailide puhul 15%.

Järgida konstruktiivse puidukaitse põhialuseid. See on eelduseks tagamaks pikaajaline kaitse puidupindadele.

Aluspinna ettevalmistamine

 • Uued puitehitusdetailid
 • Sile puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada, eemaldada puidust eraldunud vaigutükid.
 • Vana, töötlemata puit
 • Halliks muutunud, kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve, kandva pinnani ja põhjalikult puhastada.
 • Viimistletud puit
 • Vanad lakikihid ja paksukihilised lasuurvärvid lihvida ja pind puhastada. Mittekandvad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Enne kasutamist Capadur UniversalLasur segada, kanda peale pintsliga.

Viimistlemata puidu katmine välistingimustes:

Optimaalse UV-kaitse saavutamiseks tuleb pind katta toonitud lasuurvärviga vähemalt 3 korda. Värvitut lasuurvärvi lisada vaid imavuse ühtlustamiseks. Kandevõimeliste alküüdvaiklasuuride renoveerimisel tuleb pinnale kanda 1-2x Capadur UniversalLasuri.

Kattekihtide ülesehitus

Mõõtuhoidvad puitdetailidPiiratud mõõduhoid-vusega puitdetailidMittemõõtu-hoidvad puitdetailid
Kruntkiht1x Capalac Holz- Imprägniergrund1x Capalac Holz- Imprägniergrund1x Capalac Holz- Imprägniergrund
Vahe- ja lõppviimistlus3x Capadur Universal-Lasur3x Capadur Universal-Lasur3x Capadur Universal-Lasur

Kulu

Viimistluskiht siledale puidupinnale: ca 80 – 120 ml/m2 ühe viimistluskihi kohta.

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur:

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur

peab olema min + 5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pind ca 12-16 h pärast üle töödeldav ja 24 h pärast kuiv.

Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Erinevate puiduliikide keemilisse koostisse kuuluvad ained (nt tammepuidus sisalduvad ained) võivad kuivamisaega pikeneda. Capadur UniversalLasur tuleb puidule kanda ainult välitingimustes.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Korduv kontakt võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Pinnale kanda ainult pintsli või rulliga.   Lihvimise ajal kanda tolmufiltrit P2. Toote käitlemise ja kuivamise ajal hoolitseda piisava ventilatsiooni eest. Käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada rohke veega. Tööriistad puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Sisaldab butaanoononoksiimi, neodekaanhappe koobaltsoola, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Täpsem info: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijääkidega pakendid anda spetsiaalsesse vanade lakkide ja värvide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/e): max 400 g/l (2010). See toode sisaldab max 400 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH02F

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Eramu Audru vallas