Capalac Aqua 2K PU-Lack

Kahekomponentne vesialuseline polüuretaanlakk suure koormusega pealispindadele sise- ja välistöödel

Kasutusala

Keemilisele ja mehaanilisele koormusele vastupidava viimistluskihi loomiseks, nt avalikes kohtades nagu lasteaiad, koolid, haiglad, toitlustusasutused, ladustamis- ja tootmishooned.

Omadused

 • Vähese lõhnaga
 • Värvitud pinnad ei kleepu kokku
 • Stiilne viimistlus
 • Suur kriimustus- ja löögikindlus
 • Suur vastupidavus kemikaalidele
 • Väga suur vastupidavus kriidistumisele  
 • Ilmastikukindel 
 • Väga hästi puhastatav
 • Vastupidav desinfektsioonivahenditele
 • Vastupidav higile

Sideaine

Kahekomponentne akrüül- polüuretaanlakk, veega vedeldatav

Pakendi maht

 • Standardvärvitoon valge:  750 ml ja 2,5 l, sisaldab kõvendit
 • ColorExpress: baas W, M ja T: 700 ml ja 2,4l, sisaldab kõvendit

Värvitoonid

 • Standardvärvitoon : valge

Toonitav ColorExpress (Capalac mix) toonimismasinates paljudesse värvitoonidesse, nt 3D kollektsioon, RAL jne.
Väiksema kattevõimega (nt punased, oranžid, kollased) värvitoonide korral on soovituslik kanda pinnale kruntkiht sobivas värvitoonis. Toodete Capalac Aqua 2K PU-Lack, Capacryl Haftprimer ja Capacryl PU-Vorlack värvitoonid on toonitavad ColorExpress toonimismasinates.


Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS-inflehele nr 26:
Sideaine: klass A
Pigment: grupp 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

 • Siidjasmatt

Säilitamine

Jahedas, kaitsta külma eest. 
Suletud originaalanumas säilivusaeg 12 kuud.

Tihedus

ca 1,15 - 1,25 g/cm³

Temperatuuritaluvus kuivanult

max 120 °C

Tähelepanu

Kemikaalikindluse tabel EVS EN ISO 12720 järgi 20 °C juures
 Testitud ained Mõjuaeg  Hinnang
Atsetoon 10 s   kerge muutus
Butüülatsetaat 10 s ei ole muutust
Isopropanool 2 min kerge muutus
Testbensiin 10 min ei ole muutust
Ammoniaak 10 min ei ole muutust
Kaaliumhüdroksiidi lahus 1 h kerge muutus
Nahakaitse kreem 1 h ei ole muutust
Söögiäädikas 1 h ei ole muutust
Etanool 1 h kerge muutus
Puhastusvahend 1 h ei ole muutust
Piimhape 1 h ei ole muutust
Superbensiin 1 h tugev muutus
Fosforhape 1 h ei ole muutust
Biodiisel 1 h kerge muutus
Käte higi 1 h ei ole muutust
Punane vein 6 h tugev muutus
Sinep 6 h tugev muutus
Kohv 16 h tugev muutus
Vesi 16 h ei ole muutust
Cola- Cola 16 h ei ole muutust
Seletus:

ei ole muutust = testitud pinnal ei esine muutust võrreldes kõrvaloleva pinnaga.

kerge muutus
= testitud pind erineb kõrvalolevast pinnast ainult valgusallika peegelduses, nt tooni- või läikeastme muutus. Pealispinna struktuuris muutusi ei esine (ei paisu ega pragune).

tugev muutus
= testitud pind erineb kõrvalolevast pinnast, nt tooni- või läikeastme muutus. Pealispinna struktuuris muutusi ei esine (ei paisu ega pragune).

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
+ + + + +
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Krunditud pealispinnad nagu mõõtuhoidvad ehitusdetailid, puitmaterjalid, teras, tsingitud teras, tsinkplekk, alumiinium, vask, kõva-PVC, kandvad vanad värvikihid sise- ka välistingimustes. 

Järgmisi pealispindu ei tohi Capalac Aqua 2K- PU-Lackiga viimistleda:
Roostevaba teras, eloksaal, pronks, messing, pideva niiskuskoormuse all kannatavad pinnad nagu duššid ja basseinid.
Katused, põrandad, rõdupõrandad, sõidetavad pinnad.
Piiratud mõõduhoidvusega või mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid.
Puit- ja vineerplaadid (nt liimspoonpuit) välistingimustes.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitpealispinnad/mõõtuhoidvad puitehitusdetailid:
Hööveldatud puitpealispinnad lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust väljaimbuvad ained, nt vaik, eemaldada. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).
Sinetusega ohustatud puitehitusdetailid välistingimustel immutada tootega Capacryl Holzschutz-Grund.
Kruntida tootega Capacryl Holz-Isogrund.
Puiduniiskus max 12%. 

Raud, teras:
Raud ja teras töödelda vastavaks normitud puhtusastmele SA 2½ (metallteradega töötlemine) või ST 3 (masintöötlus) EVS EN ISO 12944-4 järgi.
Kruntkiht tootega Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund või Disbon 481 EP-Uniprimer. 

Tsink, kõva-PVC:
Pesta ammoniaakveega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 5 ja 22 järgi või puhastada Multistari 1:5 veega lahjendatult ja lihvimisfliisiga. Suured tsingitud pinnad töödelda pühkimistehnikaga.
Kruntkiht tootega Capacryl Haftprimer. 

Alumiinium, vask:

Puhastada lihvimisfliisi ja Multistariga (1:5 veega lahjendatult). Järgida BFS infolehte nr 6.
Kruntkiht tootega Capacryl Haftprimer.

Vanad värvikihid:
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leelisega. Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada. Kandvad vanad värvikihid kruntida Capacryl Haftprimeriga. Aluspinnad, millelt on eemaldatud vana viimistlus, valmistada ette ja kruntida lähtuvalt aluspinnast.

Materjali valmistamine

Kõvendi lisada enne kasutamist põhimassile. Käsitsi või aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada. Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada. 
Mõlema komponendi materjali temperatuur peab olema + 15 kuni + 20 °C.

Segamisvahekord

Põhimass : kõvendi  = 9 : 1 mahuosa või
Põhimass : kõvendi  = 100 g : 9,8 g massiosa

Pealekandmise meetod

Juhised pritsiga pealekandmiseks:

Ø Düüs Pihustusrõhk Õhurõhk Vedeldamine
Airless 0,010–0,012 tolli 220 bar -
Airmix/Aircoat 0,010 - 0,012 tolli 200 - 220 bar 2,0 - 2,5 bar -
Caparol NAST
Wagner XVLP
FinishControl
5000
NAST-Frontend
(värv: sinine)
Õhu kogus 
2/3
_ 10 %
Kõrgsurve 1,8–2,0 mm 2,5 bar 15 %
Andmed võivad sõltuvalt kasutatavast masinast erineda.

Töötlemine:

Capalac Aqua 2K PU-Lack võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga. Pihustusmeetodil töötades tuleb erilist tähelepanu pöörata keskkonna- ja töökaitsenõuetele isotsüanaati sisaldavate lakkide kasutamisel. Sobivad vesialuseliste toodete pintslitüübid: Orel-Mix, Friess Blueline või Wistoba 1528 Krex. Käsitsi suuremate pindade töötlemisel kasutada laki pealekandmiseks lühikeste karvadega (tekstuuriga) polüamiidist (nailonist) rulli ja koheselt peenepoorilise vahtrulli või vee baasil oleva tootele sobiva pintsliga üle töödelda.

Vedeldamine

Capalac Aqua 2K PU-Lack võib koheselt pintsli või rulliga pinnale kanda. Toodet ei pea veega vedeldama.
Pritsimismeetodil töötamisel võib vedeldada joogiveega olenevalt masinast ja pritsimismeetodist.

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind Kasutusala Aluspinna ettevalmistus Immutamine Kruntkiht Vahekiht 1) Lõppviimistlus
Puit, puitmaterjalid sees lihvida/puhastada Capacryl 
Holz-IsoGrund 2)
Capalac Aqua
2K PU-Lack
või 
Capacryl
PU-Vorlack 3)
Capalac Aqua
2K PU-Lack 4)
Mõõtuhoidvad puitehitusdetailid väljas BFS nr 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl 
Holz-IsoGrund 2)
Raud, teras sees rooste eemaldada/puhastada Capalac 2K-EP-Haftgrund
või 
Disbon 481 EP-Uniprimer
Raud, teras väljas rooste eemaldada/puhastada Capalac 2K-EP-Haftgrund
või 
Disbon 481 EP-Uniprimer
Tsink sees/väljas BFS nr 5 Capacryl Haftprimer
Alumiinium/vask sees/väljas BFS nr 6 Capacryl Haftprimer
Kõva-PVC sees/väljas BFS nr 22 Capacryl Haftprimer
Kandvad vanad värvikihid 5) sees/väljas lihvida/leelisega töödelda Kahjustatud kohtade eeltöötlus ja kruntimine teostada vastavalt konkreetsetele aluspindadele. Capacryl Haftprimer
1) Vastavalt BFS infolehele nr 18 vajavad mõõtuhoidvad puitehitusdetailid kahekordset vaheviimistlust.

2) Veeslahustuvaid ja värviandvaid koostisaineid sisaldavate puitdetailide kruntimiseks kasutada alati Capacryl Holz-IsoGrundi, oksakohad katta 2 x.

3) Vaheviimistlus teha lõppviimistlusega samas värvitoonis. Väiksema kattevõimega punaste, kollaste ja oranžide värvitoonide puhul toonitakse ColorExpressi süsteemis automaatselt selline värvitoon, mis võimaldab lõppviimistlusel paremat katvust.
See värvitoon erineb valitud värvitoonist lõppviimistluse kattevõime huvides.
4) Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
5) Pulberjate kattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Ca 100–120 ml/m2 ühekordsel pealekandmisel.
Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

2 tundi + 20 °C juures. Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad töötlemisaega.
Tähelepanu! Töötlemisaja lõpp ei ole selgelt piiritletav. Töötlemisaja ületamine, samuti kõvendi ebapiisav lisamine (liiga vähe, liiga palju) mõjutavad drastiliselt toote omadusi.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur:
Vähemalt + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuiv ülevärvitav läbikuivanud
tunnid 1–2 10–12 48
Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Mass: hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt põhjalikult veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Pritsimissudu mitte sisse hingata. Kasutada A2/P2 kombifiltrit.

Sisaldab:1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, adipohüdratsiid, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.


Kõvendi: võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. Tervistkahjustav sissehingamisel. Võib ärritada hingamisteid. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale või riietusele.  Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmadekaitsest/näokaitset. SISSEHINGAMISEL: minna värske õhu kätte ja hoolitseda takistamatu hingamise eest. Vaevuste püsimisel pöörduda arsti poole. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Kasutamiseks ainult professionaalidele.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus-, lammutus- või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 110 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

PU 50

Koostis

Mass:
Polüuretaan-akrülaatvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, glükoolid, glükooleeter, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasolinoon).

Kõvendi:
Alifaatne polüisotsüanaat, glükooleeter

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon