caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185052/055806_CAPALAC_AQUA_Multiprimer_2,5L.png

Capalac Aqua Multiprimer

Veega lahjendatav krunt, sulgeb puidus leiduvad koostisained. Kaitseb rauda ja terast korrosiooni eest nii sise- kui välispindadel.

Kasutusala

Nakkuvust parandav krunt vanadel värvitud või lakitud pindadel, puidul, tsingil, vasel, kõval PVC-l ja paljudel teistel aluspindadel, vajadusel teha eelnev nakkuvuse kontroll.
Sulgeb puidus leiduvad koostisained. Kaitsev krunt korrosiooni eest rauale ja terasele.
Krundiks järgnevale viimistluskihile tootega Capacryl PU-Satin/Gloss või Capadur Wetter­schutzfarbe NQG.
Sobib kasutamiseks sise- ja välistöödel.

Omadused

  • Krunt
  • Isoleerkrunt
  • Korrosioonikaitse
  • Veega lahjendatav
  • Keskkonnasäästlik
  • Hästi nakkuv

Sideaine

Akrüüldispersioon

Pakendi maht

Valge: 750 ml, 2,5 l, 10 l
RAL 7001 Hõbehall: 750 ml, 2,5 l

Värvitoonid

valge, RAL 7001 Hõbehall

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna. Originaalanumas suletuna säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Vanad kandvad värvitud pinnad, puit, puitehitusdetailid, tsink, vask, raud, teras, kõva- PVC. Ei sobi roostevabast terasele. Mitte kasutada katusel.
Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul ei tohi olla rohkem kui 13% ja piiratult ja mitte mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul mitte üle 15%.

Puidust immitsevate ainete sulgemine ei pruugi iga puidu puhul olla tulemuslik. Üksikjuhtudel võib suuremate koguste ja eriti vedelate puidukoostisosade puhul ka kahekordse katmise puhul ilmneda siiski puidu värvumist. Soovitame teha proovikatmine.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eraldunud ained, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda (vt BFS infolehte nr 18).

Tsink, kõva- PVC
Pinnad pesta ammoniaaki sisaldava immutusvahendiga ja lihvida "karu keelega" järgides BFS infolehti nr 5 ja 22.

Vask
Pesta nitrolahusega või fosfaati sisaldava pesuainega lihvides "karu keelega", BFS infoleht nr 6.

Raud, teras
Eemaldada rooste puhtusastmeni SA 2½ EVS EN ISO 12944 osa 4 järgi.

Vanad viimistletud värvikihid
Lihvida ja puhastada, mittekandvad kihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustamiseks

PihustusseadeDüüs ØRõhkLahjendmine
Airless0,008–0,011 ''180- 200 barlahjendamata

Töötlemine
Capalac Aqua Multiprimerit kasutada lahjendamata kujul. Pinnale kanda Orelmix pintsli, lühikese karvalise lakirulli või Airless pihustusseadmega.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusalaAluspinna ettevalmistamineImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistlus
Piiratud ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capadur Color
Wetterschutzfarbe
Capadur Color
Wetterschutzfarbe
Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl PU-Satin/GlossCapacryl PU-Satin/Gloss
Puitehitusdetailidseeslihvida/puhastada1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Raud, terasväljaseemaldada rooste2 x Capalac
Aqua Multiprimer
seeseemaldada roosteCapalac
Aqua Multiprimer
Vasksees/
väljas
lihvida/puhastada
BFS nr 6
Capalac
Aqua Multiprimer
Kõva- PVCsees/
väljas
BFS nr 22Capalac
Aqua Multiprimer
Vanad kandvad värvikihidsees/
väljas
lihvida/puhastadaCapalac
Aqua Multiprimer
Tsink ja 
tsingitud teras
sees/
väljas
BFS nr 5Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl
PU-Satin/Gloss
Capacryl
  • Pulbervärvkate, Coil-Coating-kate ja teiste problemaatiliste aluspindade korral teha kindlasti eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust EVS EN 2409 järgi.
  • Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
  • Puitehitusdetailid, mis sisaldavad rohkem värviandvaid koostisaineid, tuleb kruntida 2 korda tootega Capalac Aqua Multiprimer. Oksakohad katta 2 x. Puidu koostisainete isoleerimiseks peab iga kruntkiht kuivama vähemalt 12h. Ainult nii seotakse värviandvad ained krundiga.

Kulu

Ca 100– 130 ml/m2/kihi kohta. Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur
Min + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitav
Tunnid1–28–1012–16
Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2.
Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide/lakkide kogumiskohta, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/i): 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max 140 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon