Capalac Aqua Multiprimer

Veega lahjendatav krunt, sulgeb puidus leiduvad koostisained. Kaitseb rauda ja terast korrosiooni eest nii sise- kui välispindadel.
 • Kasutusala

  Nakkuvust parandav krunt vanadel värvitud või lakitud pindadel, puidul, tsingil, vasel, kõval PVC-l ja paljudel teistel aluspindadel, vajadusel teha eelnev nakkuvuse kontroll.
  Sulgeb puidus leiduvad koostisained. Kaitsev krunt korrosiooni eest rauale ja terasele.
  Krundiks järgnevale viimistluskihile tootega Capacryl PU-Satin/Gloss või Capadur Wetter­schutzfarbe NQG.
  Sobib kasutamiseks sise- ja välistöödel.

  Omadused

  • Krunt
  • Isoleerkrunt
  • Korrosioonikaitse
  • Veega lahjendatav
  • Keskkonnasäästlik
  • Hästi nakkuv

  Sideaine

  Akrüüldispersioon

  Pakendi maht

  Valge: 750 ml, 2,5 l, 10 l
  RAL 7001 Hõbehall: 750 ml, 2,5 l

  Värvitoonid

  valge, RAL 7001 Hõbehall

  Läikeaste

  Siidjasmatt

  Säilitamine

  Hoida jahedas, tihedalt suletuna. Originaalanumas suletuna säilib 12 kuud.

  Tihedus

  ca 1,3 g/cm3

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Vanad kandvad värvitud pinnad, puit, puitehitusdetailid, tsink, vask, raud, teras, kõva- PVC. Ei sobi roostevabast terasele. Mitte kasutada katusel.
  Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul ei tohi olla rohkem kui 13% ja piiratult ja mitte mõõtuhoidvate ehitusdetailide puhul mitte üle 15%.

  Puidust immitsevate ainete sulgemine ei pruugi iga puidu puhul olla tulemuslik. Üksikjuhtudel võib suuremate koguste ja eriti vedelate puidukoostisosade puhul ka kahekordse katmise puhul ilmneda siiski puidu värvumist. Soovitame teha proovikatmine.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Puitehitusdetailid
  Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eraldunud ained, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda (vt BFS infolehte nr 18).

  Tsink, kõva- PVC
  Pinnad pesta ammoniaaki sisaldava immutusvahendiga ja lihvida "karu keelega" järgides BFS infolehti nr 5 ja 22.

  Vask
  Pesta nitrolahusega või fosfaati sisaldava pesuainega lihvides "karu keelega", BFS infoleht nr 6.

  Raud, teras
  Eemaldada rooste puhtusastmeni SA 2½ EVS EN ISO 12944 osa 4 järgi.

  Vanad viimistletud värvikihid
  Lihvida ja puhastada, mittekandvad kihid eemaldada.

  Pealekandmise meetod

  Juhised pihustamiseks

  PihustusseadeDüüs ØRõhkLahjendmine
  Airless0,008–0,011 ''180- 200 barlahjendamata

  Töötlemine
  Capalac Aqua Multiprimerit kasutada lahjendamata kujul. Pinnale kanda Orelmix pintsli, lühikese karvalise lakirulli või Airless pihustusseadmega.

  Kattekihtide ülesehitus

  AluspindKasutusalaAluspinna ettevalmistamineImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistlus
  Piiratud ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  1–2 x Capalac
  Aqua Multiprimer
  Capadur Color
  Wetterschutzfarbe
  Capadur Color
  Wetterschutzfarbe
  Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
  Holzschutz-Grund
  1–2 x Capalac
  Aqua Multiprimer
  Capacryl PU-Satin/GlossCapacryl PU-Satin/Gloss
  Puitehitusdetailidseeslihvida/puhastada1–2 x Capalac
  Aqua Multiprimer
  Raud, terasväljaseemaldada rooste2 x Capalac
  Aqua Multiprimer
  seeseemaldada roosteCapalac
  Aqua Multiprimer
  Vasksees/
  väljas
  lihvida/puhastada
  BFS nr 6
  Capalac
  Aqua Multiprimer
  Kõva- PVCsees/
  väljas
  BFS nr 22Capalac
  Aqua Multiprimer
  Vanad kandvad värvikihidsees/
  väljas
  lihvida/puhastadaCapalac
  Aqua Multiprimer
  Tsink ja 
  tsingitud teras
  sees/
  väljas
  BFS nr 5Capalac
  Aqua Multiprimer
  Capacryl
  PU-Satin/Gloss
  Capacryl
  • Pulbervärvkate, Coil-Coating-kate ja teiste problemaatiliste aluspindade korral teha kindlasti eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust EVS EN 2409 järgi.
  • Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
  • Puitehitusdetailid, mis sisaldavad rohkem värviandvaid koostisaineid, tuleb kruntida 2 korda tootega Capalac Aqua Multiprimer. Oksakohad katta 2 x. Puidu koostisainete isoleerimiseks peab iga kruntkiht kuivama vähemalt 12h. Ainult nii seotakse värviandvad ained krundiga.

  Kulu

  Ca 100– 130 ml/m2/kihi kohta. Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur
  Min + 8 °C

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitav
  Tunnid1–28–1012–16
  Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2.
  Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide/lakkide kogumiskohta, kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/i): 140 g/l (2007/2010). See toode sisaldab max 140 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-LW01

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon