caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/60887/028311_Capalac_Hochglanz_Buntlack_mix.png

Capalac Hochglanz-Buntlack

Kõrgläikega, aromaatidevaba alküüdvaikvärv nii sise- kui välispindadele

Kasutusala

Kõrgkvaliteene, kõrgläikega toonitav viimistlusmaterjal puidule, metallile ja tahkele PVC-le välis- ja sisetöödeks, samuti sobib hästi soojavee-küttekehade katmiseks, välja arvatud valged toonid.
Materjalile omaste alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame sisetöödel kasutada toodet Capacryl PU- Gloss.

Omadused

 • Aromaatidevaba
 • Väga hea värvi- ja läikekindlus
 • Kõrgläikega
 • Pikk töötlemisaeg
 • Väga vastupidav
 • Väga hea katvusega, katab väga hästi nurki
 • Löögikindel
 • Väga elegantne, lihtne töödelda
 • Kiiresti kuivav
 • Suurepärane voolavus
 • Vastupidav puhastusvahenditele, lühiajaliselt vastupidav nõrkadele hapetele ja leelistele

Pakend/ pakendi suurus

 • Standardvärvitoonid:
125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 ja 10 liitrit
 • ColorExpress:
0,5 l.; 1l.; 2,5 l. ja 10 l.

Värvitoonid

 • Standardvärvitoonid:
Valge, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5002, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005, ka efektvärvitoonid  nagu RAL 9006 (valge alumiinium) ja RAL 9007 (hall alumiinium)

 • ColorExpress:
Toonitav ca 20 000 värvitooni ColorExpress toonimismasinaga.

Läikeaste

Kõrgläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas. Anum hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca  0,9 –1,1 g/cm³ olenevalt värvitoonist.

Nõustamine

Heledate ja valgete värvitoonide puhul võivad  UV- kiired, soojus ja keemiline toime, nagu näiteks puhastusvahendite ammoniaagiaurud, liimid, värvid või hermeetikud, põhjustada pealispinna kollasust. See kollasus on põhjustatud  materjali omapärast!

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Sobivad aluspinnad

Eelnevalt krunditud ja värvitud puit, metall ja tahke -PVC. Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puidu niiskus ei tohi mõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust immitsevad ained, nagu vaik jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teras puhastada puhtuseastmeni SA 2½ (liivapritsiga) või ST 3 (masinaga), vastavalt standardile EVS EN ISO 12 944-4.

Tsink, tahke PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehtedele nr 5 ja 22.

Alumiinium (mitte kasutada eloksaalil!)
Pesta nitrolahustiga või puhastada fosforhappega ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Mittetermoplastsed värvikihid lihvida ja/või töödelda leeliselahusega. Lahtised osad eemaldada.

Pealekandmise meetod

Pintsli, rulli või pihustiga. Enne kasutamist hoolikalt segada ja vajadusel lahjendada kunstvaik– lahjendajaga.

Nõuanded pihustustehnika kasutamiseks:

Ø düüsRõhkLahjendamineMaterjali temperatuur
Aircoat-ThermSpray0,9-0,11''180-200 barlahjendamata35 ºC
Kõrgsurve (ainult RAL 9006 ja 9007)1,6 mm2,5 bar Lisada 10% Capalack PU-Härter ja vajadusel 25-30% toodet AF-Verdünner, EVS 4mm ca 45 sek.20 ºC

Ei ole mõeldud metallikvärvitoonidele RAL 9006 ja RAL 9007

Töötlemine
Capalac BaseTop kantakse pinnale pintsli või rulliga ja on kasutusvalmis. Enne kasutamist korralikult segada. Tarnitavas konsistentsis on võimalik kuumpihustamine (Termospray).

Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 töötlemine
Optiliselt tasastel pindadel kasutada kõrgsurvel pritsimistehnikat. Suurte pindade katmisel ei saa alati välistada kerget laikude teket.
Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 puhul võib esineda värvierinevusi erinevate viimistlusvahendite (pihusti, rulli, või pintsli) kasutamisel.

Capalac Hochglanz-Buntlacki värvitoonidele RAL 9006 ja RAL 9007 peab lisama10% toodet PU-Härter. Capalac Hochglanz-Buntlack on standardvärvitoonides RAL 9006 ja RAL 9007 saadaval kahekomponentse spetsiaallakina.
Palume järgida toote Capalac PU-Härter tehnilise informatsioonis nr. 093 toodud ohutusnõudeid.
Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 ja toote PU-Härter puhul on EL-i piirväärtus lenduvate orgaaniliste ühendite (LÜO) sisalduse kohta on(kat. A/j): 500 g/l (2007). Käesolev toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid maksimaalselt 500 g/l.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntkihtVahekihtLõppviimistluskiht
Puit, puitpinnadseeslihvidaCapalac Vorlackvajadusel Capalac Hochglanz-BuntlackCapalac Hochglanz-Buntlack
PuitväljasBFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac VorlackCapalac Hochglanz-Buntlack
Raud, terasseeseemaldada rooste/puhastadaCapalac AllGrundvajadusel Capalac Hochglanz-Buntlack
väljaseemaldada rooste/puhastada2x Capalac AllGrundCapalac Hochglanz-Buntlack
TsinkseesBFS nr 5Disbon 481 EP-Uniprimer
või Capalac AllGrund
vajadusel Capalac Hochglanz-Buntlack
väljasBFS nr 5Disbon 481 EP-Uniprimer
või 2x Capalac AllGrund
Capalac Hochglanz-Buntlack
AlumiiniumseesBFS nr 6Capalac AllGrundvajadusel Capalac Hochglanz-Buntlack
väljasBFS nr 6Capalac AllGrundCapalac Weiß- oder Buntlacke
Kõva-PVCsees/väljasBFS nr 22Capalac AllGrundvajadusel Capalac Hochglanz-Buntlack
Kandvad, vanad värvikihid1)sees/väljaslihvida/töödelda leelisegaCapalac AllGrund1)vajadusel Capalac Hochglanz-Buntlack
Katmata küttekehadseeseemaldada rooste/ puhastadaCapalac AllGrund kuni 100° CCapalac Hochglanz-Buntlack2)Capalac Hochglanz-Buntlack2)
Tehases värvitud küttekehadseeslihvidaDisbon 481 EP-Uniprimer kuni 100° CCapalac Hochglanz-Buntlack2)
1)Vanade värvide kahjustatud kohad eeltöödelda olenevalt aluspinnast
2)Küttekehade katmisel vältida valgeid toone. Kolletumisoht!
Nõuanne: pulberkihtide ja Coil-Coating-kihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha kindlasti eelnev proovikatmine, et kontrollida kinnituvust.

Kulu

Kulu ml/m2/kihi kohtaPintsligaRulligaPihustamine (Aircoat)
100-12090-110130


Kulunormid on orienteeruvad väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpne kulu arvestada proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur

+ 5 °C – materjal, aluspind ja ümbritsev õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitavülepihustatav
Tundi48-10248-16


Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad vastavalt pikemad.

Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 puhul on nõutav toote Capalac PU-Härter lisamine, tasakaalustamaks pikka kuivamisaega. 
Palume järgida toote Capalac PU-Härter tehnilise informatsioonis nr. 093 toodud ohutusnõudeid.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Tähelepanu!

Süttiv!
Pidev kontakt võib põhjustada naha kuivuse ja lõhenemise. Hoida lastele kättesaamatult. Anum hoida kindlalt suletuna hästi ventileeritavas ruumis. Hoida eemal tulekolletest – mitte suitsetada. Pealekandmisel pihustusmeetodil vältida tekkinud värvisudu sissehingamist. Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.  Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi– võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/d): 300 g/l (2010). See toode sisaldab max 300 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Silikoon- alküüdvaik, lahustipõhine, aromaatidevaba.

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee