Capalac Rostschutzgrund

Roostekaitse kruntvärv rauale ja terasele.

Kasutusala

Raua ja terase korrosioonivastane kruntvärv sise- ja välistingimustes.

Omadused

  • plii- ja kromaatidevaba
  • kõrge korrosioonitõrje
  • aktiivsed roostepigmendid
  • väga hea nakkuvus
  • hästi kattev
  • kiiresti kuivav
  • lihtsasti töödeldav

Pakend/ pakendi suurus

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Helehall, tumepruun

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas. Hoida anum tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
+ +
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sissejuhatus

Enne kasutamist korralikult läbi segada. Vajadusel lahjendada kunstvaigu lahjendiga. Capalac Rostschutzgrundi võib peale kanda pintsli, rulli või pihustusseadmega.

Sobivad aluspinnad

Raud ja teras

Aluspinna ettevalmistamine

Raua- ja teraspealispinnad puhastada roostest kuni metallini. Mustus ja nakkumist takistavad osakesed ning ained, nagu õli, täielikult eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustamiseks:

Ø düüs Rõhk Lahjendamine
Kõrgsurve 1,5–1,8 mm 2–4 bar ca. 10 Vol. %
Madalsurve 1,5 mm 0,2–0,5 bar ca. 10 Vol. %
Airless 0,011–0,013 '' 180–200 bar lahjendamata kujul

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind Kasutusala Aluspinna ettevalmistus Krunt Vaheivimistlus Lõppviimistlus
Raud ja teras sees eemaldada rooste/ õlid 1–2 x Capalac Rostschutzgrund vajadusel
Capalac Weiß- või Buntlack või Vorlack
Capalac Weiß- või Buntlack
väljas eemaldada rooste/ õlid 2 x Capalac Rostschutzgrund Capalac Weiß- või Buntlack või Vorlack

Kulu

Kulu ml/m2 Pintsliga Rulliga Pihustades
Kõrgsurve Airless Madalsurve
90-100 80-100 130 140 130

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemberatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% keskmise õhuniiskuse juures tolmukuiv puutekindel ülevärvitav jägnevaks pihustamiseks
Tundides 2-3 4-5 12 6-8

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist puhastada tööriistad tärpentinilahuse või kunstvaigu lahjendiga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttimisohtlik vedelik ja aur. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pidev kontakt võib tekitada naha lõhenemist ja kuivust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal leekidest/tulistest pealispindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult välistingimustes või hästi ventileeritud ruumis. Vältida sattumist keskkonda. ALLA NEELAMISEL: loputada suud, mitte esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butaanoksiimi - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid viia vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart