Capalac Dickschichtlack

Täiteaineterikas paksukihiline metallikaitselakk krunt-, vahe- ja lõppviimistluskihiks sise- ja välistöödeks. Korrosioonikaitse rauale ja tsingitud terasele vastavalt standardile EVS EN ISO 12944-6.

Kasutusala

Kompaktses pakendis paksukihiline värv raua, terase, tsingi, tsingitud terase, alumiiniumi, vase, kõva PVC, sisetöödel puitehitusdetailide ja välistöödel mõõtuhoidvate puitehitusdetailide kaitsmiseks ja katmiseks. Korrosioonikaitse rauale ja terasele.
Ei sobi katusepindade ja elokseeritud alumiiniumi katmiseks. Valget värvitooni mitte kanda küttesüsteemidele, põhjustab kollasust (kasutada toodet Capalac Heizkörperlack).

Omadused

 • Väga hea nakkevõime
 • Väga hea kattevõime siledatel pindadel ja nurkadel
 • Pikaajaline kaitse tänu väga heale ilmastikukindlusele
 • Paks värvikiht tänu suurele täiteainesisaldusele
 • Krunt-, vahe- ja lõppviimistluskiht ühes pakendis
 • Korrosioonikaitse C4 rauale ja terasele EVS EN ISO 12944 osa 6 järgi
 • Tarnitakse tavalise või sädeleva värvina
 • Toonitav ColorExpressis paljudesse värvitoonidesse
 • Aromaatide vaba

Sideaine

Aromaatsete lisanditeta epoksiidester

Pakend/ pakendi suurus

 • Valge, Glimmer ja RAL 9006
750 ml, 2,5 l, 10 l ja 35 kg
 • ColorExpress
1 l, 2,5 l ja 10 l

Värvitoonid

 • Standard
Valge, sädelevad toonid Glimmer ja ca RAL 9006
 • ColorExpress
Toonitav paljudeses erinevatesse värvitoonidesse (sh RAL 9007)
Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik sobivas värvitoonis täiendav kattekiht. Capalac Dickschichtlacki kruntsüsteemide värvitoonid on saadaval ColorExpress süsteemis.
Tähelepanu! Tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul võib esineda ajutist pigmendikadu- sisetöödel on vajalik transparentne viimistluskiht tootega Capalack Kunstharz.

Sädelevad värvid on korrosioonikaitsevärvid. Värvi pealispind on vastavalt RALi standardile matt ja õrnalt kare. Hästi puhastatava ja koormust taluva pealispinna saamiseks tuleb värvitud pind üle lakkida läbipaistva Capalac Kunstharz-Klarlack lakiga. Kasutada ainult sisetöödel!

Sädelevate värvitoonide puhul esineb reeglina värvitoonierinevusi:
Trükitud värvikaartidega võrreldes
Erinevate tootjate sädelevate värvide puhul
Parandustöödel
Erinevate pealekandmismeetodite puhul (näiteks pintsli, rulli või pihustusmeetodil pealekandmise, pulberviimistluse või märglakkimise korral)

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS-infolehele nr 26
Sideaine: klass B
Pigment: grupp 1-3, vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Toonitav värv: siidjasmatt

Sädelevad värvitoonid: matt

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,3 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
+ + + + +
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad puitehitusdetailid, raud, teras, tsink, alumiinium, vask, kõva PVC, vanad kandvad värvikihid. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ning pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul ei tohi ületada 13%. Mitte kasutada katusepindade ja elokseeritud alumiiniumi töötlemiseks!

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust eralduvad ained, nt vaik ja vaigutilgad jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teras puhastada puhtuseastmeni SA 2½ (liivapritsiga) vastavalt standardile EVS EN ISO 12 944-4. Madala korrusioonikoormuse korral on võimalik põhjalik mehhaaniline või käsitsi rooste eemaldamine puhtuseastmeni ST3 (näiteks siseruumides, millel ei ole kondensveekoormust ja agressiivseid kõrvalmõjusid).

Tsink, tsingitud teras
Lihvida lihvimisklotsiga või pesta ammoniaagilahusega, vastavalt BFS infolehele nr 5.

Kõva PVC
Lihvida lihvimisklotsiga või pesta ammoniaagilahusega, vastavalt BFS infolehele nr 22.

Alumiinium
Pesta nitrolahustiga või puhastada fosforhappega ja lihvida lihvimisklotsiga, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vask
Lihvida lihvimisklotsiga.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leelislahusega. Mittekandvad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Nõuanded pihustustehnika kasutamiseks

Ø Düüs Rõhk Juhised
Airless värvitu 0,009-0,013 ’’ 180- 200 bar Membraan ja kolbpump
sädelev värvitoon 0,013-0,017 ’’ 180- 200 bar Ainult kolbpump

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind Kasutamine Aluspinna ettevalmistus Immutamine Kruntkiht Vahekiht Lõppviimistlus
Puit, puitmaterjalid sees lihvida/ puhastada Capalac Dickschichtlack vajadusel
Capalac
Dickschichtlack
Capalac Dickschichtlack
Mõõtuhoidev puitehitusdetail väljas BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund
Raud, teras sees/väljas eemaldada rooste/rasv
 Tsink sees/väljas BFS nr 5
Alumiinium sees/väljas BFS nr 6
Vask sees/väljas Lihvimisklots
Kõva PVC sees/väljas BFS nr 22
Vanad kandvad värvikihid sees/väljas Lihvida/töödelda leeliselahusega Kahjustatud kohad valmistada ette ja kruntida sõltuvalt aluspinnast.
Nõuanne: pulberjate kattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.


Töötlemine
Capalac Dickschichtlack kantakse pinnale pintsli, rulliga või pihustamistehnikas (airless-töövahendiga). Enne kasutamist korralikult läbi segada ja vajadusel vedeldada lakibensiini või tärpentiniga.
Sädeleva toote kasutamisel tagab ühtlase värvipinna ainult pihustamistehnika. Suurte pindade korral ei saa ka pihustamistehnikaga alati välistada kerget laikude teket, nt pinna töötlemisel mitmes töökäigus.

Korrosioonikaitse terasele Capalac Dickschichtlacki abil
Kattesüsteemide korrosioonikategooriad C2, C3, C4 DIN EN ISO 12944-5 põhjal pealispinnaettevalmistus: puhastusastmeni SA 21/2 (DIN  EN ISO 12944-4)

Korrosioonikategooriad
Nr Aluskiht µm1 Vahekiht µm1 Pealiskiht  µm1 Kokku µm1 C22) C32) C42)
L M H L M H L M H
1 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 120
2 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 160
33 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 180

43 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 7036 60 200
53 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 240

1) Kihi nõutav paksus
2) Selgitused korrosioonikateooriate kohta vt. all pool
3) Sobivuse kontroll (sertifikaat) EVS EN ISO 12944 osa 6 järgi nr. 3,4 ja 5 süsteemidele

Sinine = sobiv
Valge = mittesobiv

Korrosioonikaitse tsingitud terasel tootega Capalac Dickschichtlack (Duplex System)
Värvikatte korroosioonikategooria C2, C3, C4 vastavalt EVS EN ISO 12944-5
Pealispinna ettevalmistus: pühkimine (EVS EN ISO 12944-4)

Nr Aluskiht µm1 Vahekiht µm1 Pealiskiht µm1 µm1 kokku Korrosioonikategooriad
C2 C3 C4
L M H L M H L M H
1 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 5010 60 Capalac Dickschichtlack nt. RAL 5010 60 120
2 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 Capalac Dickschichtlack sädelev 80 160

Sobivuse kontroll (Sertifikaat) EVS EN ISO 12944 osa 6 järgi


Selgitused
Korrosioonikategooriad (vt EVS EN ISO 12944 osa 2)

Kategooria/ koormus Näited tüüpilistes keskkonnatingimustes, näiteks koormused parasvöötmes
Väljas Sees
C2 vähene Madala saastega atmosfäär. Enamasti maapiirkonnad. Soojustamata ehitised, seal kus võib tekkida  kondents, näiteks lao- ja spordihooned.
C3 mõõdukas Linna- ja tööstusatmosfäär, mõõduka vääveloksiidi saastega. Rannikualad vähese soolakoormusega. Kõrge niiskustaseme ja õhusaastega tootmishooned,  näiteks toiduainetööstuse tehased, pesumajad, õlletehased, meiereid/piimatööstused
C4 tugev Tööstuspiirkonnad ja rannikualad suure soolakoormusega. Keemiatööstused, ujulad/basseinid, mereäärsed paadikuurid.


Korrosioonikaitse kestvus
(vt. EVS EN ISO 12944 Osa 1 ja 5)
Kaitse  kestvus on värvikatte eeldatav aeg esimese remondini. Väljatoodud perioodid põhinevad kogemustel ja võivad kliendile abiks olla remonditööde planeerimisel.

Kaitse kestvuse aeg ei ole garantii!

Periood Kestvus aastates
Madal (L) 2-5
Keskmine (M) 5-15
Kõrge (H) Rohkem kui 15

Kulu

Meetod Materjal Materjalikulu/m2 Keskmine
materjalikulu/m2
Keskmine
märgkihi paksus (ca)
Keskmine
kuivkihi paksus (ca)
Pintsel/rull Värv (ühetooniline) 100-125 ml 115 ml 115 µm 65 µm
Sädelev ca RAL 9007 ja DB-värvitoonid 125-160 ml 140 ml 140 µm 80 µm
Sädelev ca RAL 9006 ja vasekarva 100-125 ml 115 ml 115 µm 60 µm
Pihustamine Värv (ühetooniline) 100-125 ml 115 ml 115 µm 65 µm
Sädelev ca RAL 9007 ja DB-värvitoonid 150-180 ml 160 ml 160 µm 80 µm
Sädelev ca RAL 9006 ja vasekarva 125-150 ml 135 ml 135 µm 70 µm

Materjali kulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võib erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures

tolmukuiv

puutekindel

ülevärvitav

täielikult kuiv

Tundide arv keskmiselt

4

8

24

ca 5 päeva pärast

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Kiirema kandevõime ja läbikuivamise saavutamiseks lisada 5 mahuprotsenti toodet Capalac PU-Härter.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.   

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vedelik ja aur süttivad. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatult. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida auru/pihustussudu sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale või rõivastele. Kasutada ainult hästi ventileeritud ruumides. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada nõutud kaitseriideid. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Anumad hoida tihedalt suletuna. Sisaldab bis (1,2,2,6,6- pentametüül-piperidüül) sebakaati, kobaltkarboksülaati, bis (1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül) sebatsaati, metüül (1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebatsaati- võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumiskohta, kuivanud ülejäägid utiliseerida ehitus- või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Epoksiidvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, metalleffekt pigmendid, mineraalsed täiteained, alifaadid, glükooleeter, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Üleujutuste kaitse kui kunst