caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/176563/053212_Longlife_Spachtel_A_20KG_RU_UA.png

Longlife Spachtel

Kiududega tugevdatud dispersioonpahtel  armeeritud pahtelpindade tegemiseks Capatect Longlife süsteemis.

Kasutusala

Armeerimispahtel Capatect Longlife B süsteemis.

Renoveerimispahtel.

Sobib nurgasiinide paigaldamiseks. Tugevalt imavate aluspindade korral ka

liimina kasutatav.

Omadused

 • Tuleklass: „raskesti süttiv"- B1
 • Väga hea nakkuvus
 • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 18 550
 • Veeauru läbilaskev
 • Veega vedeldatav
 • Pingevaba
 • Kasutamisvalmis
 • Kerge peale kanda
 • Suure imavusega aluspindadel kasutatav ka liimina
 • Löögikindlus > 15 J

Pakend/ pakendi suurus

20 kg ämber

800 kg konteiner

Värvitoonid

Naturaalne valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tihedus

 • 1,2 kg/dm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

 • sd < 1,0 m lähtudes eeskirjadekohasest 7783 vastavalt standardile EVS EN 1062, klass V2 (keskmine)

Veeimavuskoefitsent

 • w < 0,14 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, klass W2 (keskmine)

Konsistents

Pasta

Aluspinna ettevalmistamine

Vahtpolüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad eelnevalt vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada. Aknalauad ja muud ehitusdetailid kinni katta.

Kulu

ca 1,2 kg/m2 1 mm kihi kohta. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Pahtlimassi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC.
Pahteldustöid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pahtli pealispind kuiv umbes 24 tunni pärast, 3 päeva pärast täielikult kuivanud ja koormatav. Enne pinna järgnevat töötlemist peab veenduma, et pahtlikiht on terves ulatuses täielikult kuivanud. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Materjali pealekandmine

Armeeringu pealekandmine

Capatect Longlife Spachtel on kasutamisvalmis pahtel, mis tuleb enne kasutamist korraks läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib lisada pisut vett.
Pahtlimass kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 paanid suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märg-märjale" meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Kangas peab asetsema armeerimiskihi ülemises kolmandikus. Armeeritud pahtlikihi üldpaksus peab olema 2 mm.
Kui välisnurkades kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect-Eckschutzschiene, tuleb armeerimisvõrk 10 cm ülekattega üle nurga paigutada.
Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Värvide ja lakkide tootekood: M-DF02

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu veega segatavate liimide jäätmed, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud liimid või olmejäätmed. Jäätmekäitluskood 08 04 10.

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti.

Klientu serviss

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Eramaja Pirital

Pärnaõue Kodud

Kentmanni põik 3 korterelamu