Capatect Si-Si Fassadenputz R+K

Kasutusvalmis hübriidsideainega (silikaat- silikoon) dispersioonkrohv R ja K struktuuriga Capatect STANDARD A ja B soojusisolatsiooni liitsüsteemides (sertifitseeritud ETAG004 järgi) kasutamiseks

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210705/061167_Capatect_SI-SI_Fassadenputz_Latvia_LV.png

Kasutusala

Uue põlvkonna silikaat- silikoonkrohv, õhukesekihiline, dekoratiivne, kasutusvalmis. Kasutatav viimistluskihina Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) soojusisolatsiooni liitsüsteemides.
Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

  • Suurepärane nake aluspinnaga
  • Väga hüdrofoobne
  • Körge värvitooni stabiilsus
  • Keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Vastupidav suurele mehaanilisele koormusele
  • Vastab LEED/BREEAM sertifikaatidele

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge. Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. MÄRKUS: värvitoone valguspeegeldusteguriga < 25 ei saa Capatect STANDARD süsteemides kasutada. 

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate partiide korral kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Pakendeid hoida tihedalt suletuna. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud valmistamise kuupäevast.

Tehnilised andmed

  • Veeimavuskoefitsient : w <0,15 kg/(m2·h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, 3. osa.
  • Konsistents: pastataoline
  • Tuleohutus: 

- mineraalvill- A2-s1,d0, EN 13501-1 (ETA - 18/0370)
- EPS- B-s2,d0, EN 13501-1 (ETA-18/0369)

Tihedus

1,85 g/cm³

Veeauru läbilaskvus

V2

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 armeeringkiht tuleb eelnevalt kruntida tootega Putzgrund 605, mis on toonitud krohviga sobivasse värvitooni.

Email-, dispersioonvärv- või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada. Kinniolevad mineraalvärvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada.

Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral lahjendada veega, mida võib lisada kuni 1%, pihustusmeetodil pinnale kandes kuni 2% veega.

Pealekandmise meetod

Krohv roostevabast terasest kellu või peenkrohvi pritsimiseks sobiva töövahendi abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-silumislauaga. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest. Pritsimisrõhk peaks olema 0,3 – 0,4 MPa (3- 4 bar). Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. 

Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 

Looduslike täiteainete ja graanulite kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Capatect Si-Si Fassadenputz ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kattekihtide ülesehitus

Enne krohvi pinnale kandmist teostada kruntkiht tootega Putzgrund 605, mis on toonitud krohviga sobivasse värvitooni.

Kulu

Capatect Si-Si Fassadenputz K15                ca 2,5 – 2,8 kg/m2

Capatect Si-Si Fassadenputz K20                ca 2,9 – 3,2 kg/m2

Capatect Si-Si Fassadenputz R20                ca 2,6 – 2,8 kg/m2

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tavapäraste ilmastikutingimuste korral pind kuiv ca 24 tunni pärast, täielikult kuivanud  2- 3 päeva pärast. Krohv kuivab keemilise reaktsiooni teel ja füüsikaliselt, st aluspinnaga sidumise ja vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast tööd veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Koostis

Kombineeritud silikaat sideaine ja silikoonvaik, mineraalsed täiteained, armeerkiud, polümeersed keemilised lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee