Meldorfer Flachverblender 071-077, 085 - 087

Fassaadide ja sisepindade kujunduseks mõeldud katteplaadid, mis välisilmelt imiteerivad tellis- või looduskivimüüritist.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/35290/019360.png

Kasutusala

Capatect-SILS B fassaadi soojusisolatsiooni liitsüsteemide ja teiste tasaste, tugevate ja kandvate aluspindade omanäoliseks katmiseks.

Omadused

 • orgaanilise sideainega, väliselt telliskivile sarnane lõppviimistluskiht
 • valdavalt mineraalse koostisega
 • ilmastikukindel
 • difusioonivõimeline
 • kulumiskindel ja vastupidav mehaanilisele koormusele
 • löögi- ja kriimustuskindel
 • talub puhastamist
 • käsitsi vormitud
 • dekoratiivne
 • vastupidav UV-kiirgusele
 • paksus ca 4- 6 mm

Tarnitavad tüübid

3 standartformaati (paksus 4- 6 mm), tüüp „Liivakivi" erinevates formaatides (paksus 4- 6 mm), teised formaadid, värvitoonid ja pealispinnad tellimisel.

Format II (DF)
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendi mahtMaterjali kulu
071Lame plaat 
(240 x 52 mm)
3,0 m2/karp
= 192 tk
64 tk/m2
073Nurgaplaat ¾
otsaga nurgatükk ¾ pikkuses 
(175 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karp
= 48 tk
16 tk/m-nurk
(= 0,29 m2 pind)
075Nurgaplaat 1/1

otsaga nurgatükk täispikkuses
(240 x 115 x 52 mm)

3,0 m/karp
= 48 tk
16 tk/m-nurk
(= 0,36 m2 pind)

Format III (NF)
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendi mahtMaterjali kulu
085Lame plaat
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karp
= 144 tk
48 tk/m2
086

Nurgaplaat ¾
otsaga nurgatükk ¾ pikkuses 
(175 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karp
= 36 tk
12 tk/m- nurk
(= 0,29 m2 pind)
087

Nurgaplaat 1/1

otsaga nurgatükk täispikkuses
(240 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karp
= 36 tk
12 tk/m-nurk
(= 0,36 m2 pind)

Tüüp "liivakivi"
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendi mahtMaterjali kulu
076Lame plaat
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karp:
45 tk
45 tk
19 tk

Individuaalne,
sõltub formaatide
jaotusest

077

Nurgaplaat 1/1

otsaga nurgatükk täispikkuses

(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karp:
12 tk
12 tk
9 tk

Formaat: Exklusiv
Toote nrKatteplaadi tüüp ExklusivPakendi mahtMaterjali kulu
078Katteplaadi tüüp
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

AMMAN
(135 x 300 mm)
3,0 m2/karp
=141 tk

3,0 m2/karp
= 66 tk
47 tk / m222 tk / m2
079Katteplaadi tüüp
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

AMMAN
(135 x 145 x 220 mm)

3,0 m/karp 
= 60 tk


3,0 m/karp 
= 21 tk

20 tk / m7 tk / m

Pinnale loomuliku välisilme andmiseks võivad plaatide mõõdud vähesel määral
kõikuda.

Värvitoonid

VärvitoonVarjundformaat
Altweiß-II, III
Antikhele, tumeII, III
Brandenburg-II, III
Dithmarschen-II, III
Friesland-II, III
Hamburg-II, III
Juistbeež, beežikashall, beežikaskollaneII, III
Mecklenburghelepunane, keskmine punane, tumepunane, põlenud punaneII, III
Oldenburghelepunane, keskmine punane, tumepunaneII, III
Rotbunthele, keskmine, tumeII, III
Syltkollane, oranž, kollakasoranžII, III
Westerwaldkeskmine hall, punakashall, rohekashallnur III
Grau-Sandstein
Gelb-Sandstein
Rot-Sandstein
Format Exklusiv
OSLOhele, tume40 x 400 mm
STOCKHOLM-40 x 400 mm
KOPENHAGEN-40 x 400 mm
AMMAN-135x300 mm
Need värvitoonid on pakitud erinevates varjundites ja loomuliku värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga plaate paigaldada läbisegi.
Loomuliku värvimustri saamiseks tuleb neid värvitoone tellida üksikult ja paigaldada läbisegi.

Säilitamine

Kaitsta ülekuumenemise ja niiskuse (pakend!) eest.

Soojusjuhtivus

0,70 W/(m · K) standardi DIN 4108 järgi.

Tuletundlikkus

A2-s1, d0 vastavalt DIN EN 13501-1

Kapillaarne veeimavus

ca. 0,27 kg/(m2 · h0,5) standardi DIN 52617 järgi

Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

Sd: ca 0,45 m vastavalt DIN EN ISO 7783 (koos Meldorfer Ansatzmörtel 080 liimiga - ca 7 mm)

Täiendavad tooted

 • Meldorfer Ansatzmörtel 080, Farbton: zementgrau, sandweiß, anthrazit
 • Meldorfer Fugenmörtel 081, Farbton: zementgrau
 • Meldorfer Zahnkelle 098
 • Meldorfer Winkelschere 098

Sobivad aluspinnad

Armeeringud järgmiste pahtlisegudega:
- Capatect-ZF-Spachtel 699
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190
Aluspinnad:
- ehitussegude grupid PII, PIII standardi DIN V 18550 jt järgi
- betoon
- vanad kandvad mineraalsed krohvid ja värvid
- kipskartongplaadid või aluskrohvid ehitussegude gruppidest PIV + V siseruumides

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kandev ja pinnal ei tohi olla segu nakkumist takistavaid aineid. Värsketel aluskrohvidel lasta kivistuda vähemalt 2-4 nädalat.
Kui plaate kasutatakse Capatect-WDVS B fassaadisoojustuse liitsüsteemi katmiseks, peab pahtliga Capatect-ZF-Spachtel 699 või Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 tehtud armeeringukiht olema kivistunud ja kuiv.

Töötlemistingimused

Plaatide paigaldamise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5° C.
Plaate mitte paigaldada päikesest kuumenenud pinnale ega ka mitte vihma või tugeva tuule korral.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Vaheviimistlus

Tsementaluspinnad (ka mineraalsed armeeringusegud) kruntida Putzgrund 610-ga, et vältida plekkide teket.

Paigaldamine ja vuukimine

Mõned Meldorfer’i programmi värvitoonid koosnevad üksteisest pisut erineva varjundiga plaatidest. Värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga plaate enne paigaldamist omavahel segada. Et vältida üksikute varjundite kontsentratsiooni, mitte võtta karbist plaate paigaldamiseks kihikaupa.
Kaetav pind jagatakse (nööri abil) ühtlase kõrgusega horisontaalseteks osadeks.
Formaat II: ca 32 cm = 5 kihti
Formaat III: ca 33 cm = 4 kihti
Tüüp „Liivakivi": vastavalt soovile
Arvestatud on ca 12 mm laiuse vuugiga.

Eksklusiiv Tüüp OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 kihti
Arvestatud on ca 10 mm laiuse vuugiga.

Eksklusiiv Tüüp AMMAN
440 mm = 3 kihti
Arvestatud on ca 12 mm laiuse vuugiga.

Pinna osadeks jaotamist tuleb võimalusel alustada fikseeritud piirjoontest (nt akende ja uste ääred, horisontaalsed dekoratiivelemendid vms). Seejuures võib märgitud pinna kõrgus mõningal määral kõikuda.
Kõige otstarbekam on paigaldada plaate suunaga ülevalt alla, alustades nurgaplaatidest. Paigaldussegu Meldorfer Ansatzmörtel 080 kanda triipudena märgitud pinnale ja kammida Meldorfer Zahnkelle hammaskelluga (4 x 6 mm) horisontaalselt läbi.
Plaaditüübi „Liivakivi" erinevaid formaate ja plaadidetaile reeglipäraselt või vabalt kombineerides saab tulemuseks omapäraselt harmoonilise pinna. Seejuures on soovitav kõiki kolme värvitooni – halli, kollast ja punast – omavahel segada.

Plaadid vajutada nihutava liigutusega paigaldussegu sisse, nii et plaadi aluspind oleks üleni seguga kaetud. Aluspinnale võib kanda ainult nii palju paigaldussegu, kui korraga jõutakse plaatidega katta. Jälgida plaatide kitsaste ja laiade külgede jaotust.

Järgnevalt tuleks vuugivahedes olev segu 10 mm pintsliga ühtlaselt siluda. Lamelltellised peavad olema tihedalt segusse fikseeritud, et vesi ei pääseks nende taha ning ei põhjustaks eendumist. Üleliigne segu lasta kuivada ning käsiharja või pintsliga eemaldada.

Lisavõimalus on lamelltellise vuugivahed viimistleda tsementhalli vuugimassiga Meldorfer Fugenmörtel 081. 

Meldorfer-Flachverblender plaadid on käsitsi vormitud ja individuaalselt valmistatud, mistõttu võib esineda kõikumisi värvitoonides ja mõõtudes.
Loomuliku värvimustri saamiseks vältida ühesuguse varjundiga plaatide paigaldamist teineteise kõrvale.

Jäätmekäitlus

Väiksemad materjalijäägid utiliseerida nagu olmeprügi. Suuremad materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekäitluskoodile EAK 170904 (sega-ehituspraht ja praak).

Luba

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-12/0383

Logo: Ü- märk

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Inspireerivad Meldorferi lamelltellised

Kalamaja residents

Staadioni 4

Tallinna Ehituskool

Elioni büroohoone

Räägu tn 9 korterelamu

Tatari 23/25

Paldiski mnt. 17

TTÜ õppehoone

Švaabi Albides asuv telliskivimaja