caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/147982/048180_Muresko_CoolProtect.png

Muresko CoolProtect

Silikoonvaik-fassaadivärv päikese optimaalseks peegeldamiseks tumedatelt värvitoonidelt

 • Kasutusala

  Spetsiaalviimistlus soojustatud tumedate värvitoonidega aluspindadele, nt EPS-isolatsiooniplaatide ja mineraalvillast soojustusmaterjalidega SILS, poorbetoon, soojusisolatsioonisüsteemi krohvid, termilise soojuse (temperatuuri) kõikumiste vähendamiseks. Tänu pigmentatsiooni spetsiaalsele koostisele kuumeneb aluspind päikesekiirte mõjul vähem, sest lisaks nähtavale päikesekiirgusele peegeldub ka suur osa lähiinfrapunakiirgusest (NIR).

  Toode sobib SILSi viimistluskrohvide värvitoonidele, mille heledusaste on < 20, TSR väärtus ≥ 25 % (Muresko CoolProtecti värvitoonide korral on heledusaste ≥ 10), vastavalt Tööstuslike segutootjate liidu infolehele "Total Solar Reflectance". Soovitud värvitooni TSR-väärtuse kohta võib teha järelpärimise. Heledusastme < 10 või TSR- väärtuse < 25 % korral SILSil pidada nõu Caparoli konsultandiga.

  Poorbetoonist seinaelementide (seinaplaadid) ületöötlemisel kahjustamata poorbetoonile mõeldud viimistlusvahendiga peab TSR-väärtus olema ≥ 30 %.

  Omadused

  • Kõrge difusioonivõimega ja vetthülgav
  • Mitmekülgselt toonitav ja stabiilse värvitooniga
  • Kaitseb vetikate ja seente eest
  • Vetthülgav DIN 4108 järgi
  • Vastupidav leelistele, seega mitte seebistuv

  Sideaine

  Silikoonvaik + puhas akrülaat-dispersioon

  Pakendi maht

  • Eritoon: 12,5 l

  Värvitoonid

  Muresko CoolProtect toonitakse tehases soovitud tumedasse värvitooni.
  • Teised värvitoonid on toonitavad ColorExpress toonimismasinates.
  • Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.
  • Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. 
  • Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Vajadusel katta pind teist korda.

  Värvikindlus vastavalt BFS infolehele nr 26:
  Klass: B
  Grupp: 1–3, vastavalt värvitoonile

  Läikeaste

  Matt, G3

  Säilitamine

  Hoida jahedas, anumad tihedalt suletuna.

  Tehnilised andmed

  Andmed DIN EN 1062 järgi:

  Tihedus

  ca 1,5 g/cm3

  Suurim tera

  < 100 µm, S1

  Kuivanud kihi paksus

  100–200 µm, E3

  Veeauru läbilaskvus

  (w-väärtus): ≤ 0,1[kg/(m2· h0,5)] (madal) W3

  Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

  ≥ 0,14 – < 1,4 m (keskmine), V2
  Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

  Täiendavad tooted

  Caparol Trocknungsbeschleuniger
  Talvine lisatoode Muresko kiirema niiskuskindluse saavutamiseks temperatuuridel +1 °C kuni ca +10 °C. Kasutusjuhendi leiab Caparol Trocknungsbeschleuniger etiketilt.

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiget 3. Kruntkiht teha vastavalt tehnilisele informatsioonile nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

  Aluspinna ettevalmistamine

  Uued ja kahjustamata soojusisolatsiooni liitsüsteemid, mis on kaetud polümeer-, silikaat-, silikoonvaik-, lubitsementkrohviga (PII)/minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1,5 N/mm2
  Soojusisolatsiooni liitsüsteemi ülesehitus peab vastama kehtivale kasutusjuhendile ning armeeringukihi paksus peab olema ≥ 4 mm. Armeeringvõrk peab asuma armeeringukihi välimises kolmandikus. Süsteemi ühenduskohad peavad olema vihmakindlad ning olemasolev krohvikiht veatu ja kandevõimeline. Süsteemid, mis ei vasta neile miinimumnõuetele, tuleb eelnevalt parandada.

  Vanad krohvid puhastada surveveega. Puhastamisel jälgida, et temperatuur ei ületaks +60 ºC ja surve max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda Muresko CoolProtectiga vastavalt allpool kirjeldatud erinevate aluspidadele.

  SILSi TSR-väärtus on ≥ 25 %, kahjustamata poorbetoonist seinaelementidel (poorbetoon pinnakattega) ≥ 30 %, teiste soojustusmaterjalide puhul järgida tootjapoolseid andmeid (heledusaste/TSR).

  Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/ minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 järgi min 1,5 N/mm2
  Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama, +20 °C temperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb arvestada pikema ooteajaga. Kruntimine CapaGrund Universaliga väheneb lubjakobrutiste tekkeohtu leeliselistel pealiskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

  Vanad krohvid
  Krohviparandused peavad olema korralikult kivistunud ja kuivad. Poorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid ja EPS soojusisolatsiooni liitsüsteem kruntida tootega Amphisilan-Putzfestiger.

  Vanad silikaatvärvid ja -krohvid
  Kinniolevad viimistluskihid eemaldada mehaaniliselt või pesta surveveega järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida tootega CapaGrund Universal. Lahtised ja pragunevad värvikihid puhastada kraapimise, harjamise või lihvimise teel. Kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

  Kandev vana pinnakattega poorbetoon
  Kahjustamata pinnad puhastada. Pinnad kruntida tootega Capagrund Universal. Kahjustunud poorbetoon-pinnakatete puhul soovitame kasutada Disbon tootesarja süsteemseid tooteid.


  Kandvad dispersioonvärvid ja silikoonvaikvärvikatted
  Määrdunud, kriidised värvkatted puhastada surveveega järgides kehtivaid eeskirju. Peale aluspinna kuivamist järgida alljärgnevaid soovitusi:
  Nõrgalt imav
  Kruntida tootega CapaGrund Universal max 3% veega vedeldatult.
  Keskmiselt kuni tugevalt imav
  Kruntida tootega Caparol OptiSilan TiefGrund vedeldamata kujul.
  Kriidistunud või tolmav (ka veekoormusega vastavalt BFS- infolehele nr 20, B.13 "Pealispinna tugevus, kriidistumine"). Kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Kandvad kunstvaik- või silikoonvaikkrohv- viimistluskatted
  Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Märjalt puhastades lasta pindadel enne järgnevat viimistlust korralikult kuivada.

  Mittekandvad mineraalsed värvkatted 
  Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Mittekandvad dispersioonvärvid ja silikoonvaikvärvikatted
  Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt ning puhastada pind survepesuga, järgides kehtivad eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Tolmavad, liivased ning imavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.

  Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad
  Katta lahustipõhise fassaadivärviga Duparol.

  Pragunenud krohvi- või betoonpinnad 
  Vastavalt pragunemisklassidele viimistleda FibroSili, PermaSilani või Cap-elast süsteemiga.

  Soolakahjustustega pinnad
  Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist ning ühtlast toonipüsivust.

  Defektid
  Pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida.

  Pealekandmise meetod

  Pinnale kanda pintsli või rulliga.

  Kattekihtide ülesehitus

  Seente või vetikatega saastunud kohad puhastada märjalt survepesuga järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta seejärel hästi kuivada.

  Krunt- või vahekiht
  Muresko CoolProtect, max 10 % veega lahjendatult.

  Lõppviimistluskiht

  Muresko CoolProtect, max 5 % veega lahjendatult.

  Karedatel krohvipindadel tuleb struktuuri säilitamiseks lahjendada kruntimiseks max 15–20% veega ja kattekihi pealekandmiseks max 10% veega.

  Kulu

  Ca 200 ml/m2 ühekordsel pealekandmisel. Karedatel pindadel vastavalt rohkem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Parima kaitse saavutamiseks vetikate ja seentega saastumise eest kanda pinnale 2 kihti värvi,
  vähemalt 400 ml/m2, kuivanud värvikihi paksus vähemalt 200 µm. Ühe kihi kulu vähemalt 200ml/m2 kihi kohta, ühe kihi paksus ca 100 µm. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel  
  +5 °C aluspind ja õhk

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni möödudes. Täiesti kuiv ja koormatav on pind umbes 3 päeva pärast.
  Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale" meetodil. Värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks.

  Fassaadipindade puhul, mis objekti iseärasuste või ilmastikumõjutuste tõttu puutuvad tavapärasest enam kokku niiskusega, esineb kõrgendatud seente ja vetikate tekkimise risk.

  Muresko CoolProtect kaitseb pinda vetikate ja seentega saastumise eest. See toimeainete kooslus pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub objektist tulenevatest tingimustest nagu nt saaste ulatusest ja hoone seinte niiskusest. Seepärast ei ole võimalik tagada püsivat kaitse seente ja vetikatega saastumise eest. Vetikate ja seentega kahjustatud pinna puhastamisel võib kasutada FungiGrundi.


  Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega.

  Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sulalumi, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida CapaGrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki.

  Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). 

  Tähelepanu!

  Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ning näidata toote pakendit või etiketti, sest soolestiku mikrofloora võib saada kahjustatud. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Pinnale kanda ainult pintsli või rulliga.
  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone.
  See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (CAS-nr 26530-20-1), püritioontsink (CAS-nr 13463-41-7), terbutriin (CAS-nr 886-50-0).

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 40 g/l LOÜ-d.

  Värvide ja lakkide tootekood

  GIS- kood BSW50
  (vananenud: M-SF01F)

  Koostis

  Polüakrülaatvaik/polüsiloksaan, titaandioksid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon), kelmekonservandid (oktüülisotiasolinoon, isoproturoon, terbutriin, karbendasiim).

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon