Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

Klaaskangas-nurgaprofiil
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/70153/030443_WDVS_Verarbeitung_Kantenschutz_02.png

Kasutusala

Nurgakaitse Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemile A ja B.
Paigaldamiseks tootega
-Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
-Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
-Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht
-Capatect-ZF-Spachtel 699
-Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
-Capatect-ArmaReno 700
-CarbonSpachtel
-CarboNit

Omadused

  • Plastikust sisenurgaga klaaskangasprofiil
  • Servade täpne töötlus
  • Pinnavõrku ei pea ümber nurga paigaldama
  • Aknanurgad ja paled luuakse ühe töökäiguga
  • Sama kangas nagu kasutatakse pinna armeeringu puhul, süsteemikuuluvast materjalist

Värvitoonid

Oranž

Säilitamine

Hoida kuivas, kaitsta niiskuse eest.

Tehnilised andmed

Pikkus

Klaaskangas-nurgavõrk

Pakend/karp

Küljepikkused:

100 x 150 mm

Tootenumber

Küljepikkused:

100 x 230 mm

Tootenumber

2,5 m

656/02

657/02

40 x 2,5 m = 100 m

Toote mõõdud

Aluspinna ettevalmistamine

Nurgad peavad olema puhtad, kuivad, tugevad, kandvad ja vabad nakkumist takistavate ainetest.

Pealekandmise meetod

Capatect-Gewebe-Eckschutz paigaldatakse  nurkadele täispinnaliselt (mitte punktidena) süsteemikuuluva armeerimismassiga. Ühenduskohad paigaldada 10 cm ülekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada. Aknapalede tegemisel  lõigatakse üks külg vastavalt palesügavusele. Armeerimiskihi tegemisel paigaldada kangas Capatect-Gewebe 650/110 kuni nurgani, aga mitte ümber nurga. Nurgavõrk ja pinnavõrk paigaldada mõlemal küljel ca 10 cm ülekattega.

Kulu

1,0 m/m

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Töötlemise ajal ja kuivamisfaasis ei tohi keskkonna ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC.

Jäätmekäitlus

Materjalijäägid utiliseerida vastavalt EAK 10 1103 (vanad klaaskiudmaterjalid) või EAK 17 07 04 järgi (sega ehitusjäätmed).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon