caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/172997/052304_Helixduebel_01.png

Capatect-Helix Schraubdübel

155 mm pikkused spetsiaalsed kruvitüüblid, Euroopa tehnilise tunnustusega Capatect-WDVS B (soojustusliitsüsteemide) süvistatud paigalduseks.

Sissejuhatus

Spiraalikujuline polüamiidist kruvitüübel koos eelnevalt monteeritud galvaaniliselt tsingitud teraskruviga.

Kasutusala

Capatect-soojustusliitsüsteemi B staatiliseks kinnitamiseks, mille stabiilsustõend nõuab kinnitamist ehitusjärelevalve poolt tunnustatud tüüblitega (isolatsioonimaterjali paksus 100–360 mm).

155 mm pikkuste tüüblite korral võib vanade mittekandvate krohvi- ja liimikihtide paksus olla 20–50 mm. Kui mittekandvate kihtide paksus on alla 20 mm või üle 50 mm, on vaja valida muu pikkusega tüüblid.

100–200 mm polüstüreen-isolatsiooniplaatide puhul kasutada paigalduskomplekti 1 (D8 SW 1), 200–360 mm puhul aga paigalduskomplekti 2 (D8 SW 2, tellitav).

Ei sobi mineraalvill-isolatsiooniplaatide kinnitamiseks. Elastsete isolatsiooniplaatide korral suureneb tüüblite arv võrreldes mitteelastsete EPS-tüüpi toodetega. Järgige lisaks ka WDVS-käsiraamatus esitatud tüüblite kasutamisteavet.

Omadused

  • Kindel kinnitumine
  • Üks pikkus praktiliselt kõigiks kasutusjuhtumiteks
  • Eelpaigaldatud teraskinnitusnael
  • Täpne soojakadude koefitsient = 0,001 W/K kuni 0,000 W/K olenevalt isolatsiooniplaadi paksusest

Tehnilised andmed

Vt tüüblite kasutusluba
WDVS koormusklass EPSi korral 0,15 kN
WDVS koormusklass elastse EPSi korral 0,10 kN

Täiendavad tooted

Capatect Helix Setzwerkzeug 1 (paigalduskomplekt D8 SW 1 või D8 SW2)
Capatect Helix Stopfen kruvikatted

Toote nr

0360

Mõõdud


Tüübli tüüpTüübli pikkus
(mm)
VärvAngerdussügavusPakend
Tk / karbis
Kulu

Capatect-Helix Schraubdübel 155
Setrifikaat:
ETA - 07/0288
Üldine ehitusjärelevalve luba: Z-21.2-1923

Kasutamiseks alusseina materjalide kategooriates A-E 

155

oranž

>
25 / >55

150

Kulunormid sõltuvad vastavalt
tuulekoormusklassidele:

• tuuletsoonist
• pinnakategooriast
• hoone kõrgusest
• soojustusplaadi
tüübist

Ankurdusügavus D kategooria ehitusmaterjalide puhul= FIBO plokk, kergbetoon ja E = poorbetoon

Aluspinna ettevalmistamine

Isolatsiooniplaadid peavad olema paigaldatud tasapinnaliselt, jälgida plaadi servade korrektset kleepimist. Tüüblid monteerida alles pärast kleepaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev). 

Montaaž

Tüüblite paigaldamiseks tehakse lööktrelliga (õõneskivide korral puuriga, millel ei ole löögi ja haamrilöögi toimet) kandvasse ehitusdetaili aluspinnaga risti olevad augud, Ø 8 mm. Aukude sügavus võrdub soojustusplaadi paksus pluss 95 mm. Puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust. Paigaldustööriist tuleb reguleerida vastavalt soojustusplaadi paksusele. 
Seejärel tuleb paigaldustööriist fikseerida ja Helix sellele kinnitada. 
Tüübel pannakse puuritud auku, kuni taldrik surub vastu polüstüreenisolatsiooniplaadi pinda, ning keeratakse seejärel sisse. Kruvikeeraja padrun peab olema vähemalt 13 mm. Optimaalne pöörete arv on u 400 p/min.
Tüübel peab asetsema, sõltumata isolatsiooniplaadi pakusest, alati isolatsiooniplaadi pinnas samas sügavuses. Kuna poorse kergbetooni ja poorbetooni korral on tüübli ankurdussügavus 55 mm, väheneb aluspinna ebatasasuste nivelleerimise võimalus 20 millimeetrile.
Vajadusel kontrollida tüübli kindlat kinnituvust aluspinda väljatõmbetestiga. Puuri auk soojustusplaadis suletakse EPS- korgiga või Capatect-Füllschaum B1 056/00 täitevahuga.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon