Capatect-Universaldübel 052

Euroopas ja Saksamaal Capatect SILS A ja B paigaldamiseks lubatud taldriktüüblid.

Sissejuhatus

Capatect-Universaldübel tüübel koosneb tüüblihülsist, Ø 8 mm, eelnevalt monteeritud, tsingitud kruvist ja tüüblitaldrikust, Ø 60 mm. Taldriku võib paigaldada vastavalt valikule isolatsiooniplaadi pealispinnaga tasapinnaliselt või süvistatult.
Tasapinnalisel paigaldamisel kaetakse kruvi kruvikanalis Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen kattega. Süvistatud paigaldamisel kaetakse tüüblitaldrik polüstüroolist või mineraalvillast Capatect-Universaldübel-Rondelle PS/MW kettaga.
Capatect fassaadiisolatsiooniplaatide lisakinnituseks Capatect-SILS A ja B puhul vastavalt sobivate aluspindade korral.  
Isolatsiooniplaatidele paksusega:
a) tasapinnalisel paigaldusel: p ≥ 60 mm
b) süvistatud paigaldusel (ainult kokku surutavate isolatsioonimaterjalide puhul): p ≥ 80 mm

Omadused

  • Tasapinnalisel paigaldusel (tüübli katmine PS-Stopfen), punktuaalne soojuskadude koefitsient  χ =0,002 W/K
  • Süvistatud paigaldusel (tüüblitaldriku katmine rondelliga) punktuaalne soojuskadude koefitsient  χ =0,001 W/K
  • Aegasäästev paigaldus
  • Freesimistolmuvaba paigaldus
  • Paigalduse ja kinnituse tugevus kõigi levinud seinamaterjalide puhul

Täiendavad tooted

Tasapinnalisel paigaldamisel kasutada Capatect-MW-Fassadendämmplatten DUO plus, Capatect-MW-Fassadendämmplatten 149 EXTRA puhul 90 mm läbimõõduga ja Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB puhul 140 mm läbimõõduga tüübliseibi.

Tüübliseibi värv: naturaalne valge
Tootenr. Seibi Ø
153/14 140 mm
153/VT90 90 mm
Tüüblite lisatooted:
Toote nimetus  Toote nr Pakend (tk/karp)
Capatect-Universaldübel-Tool (paigalduskomplekt) 
Koosneb: 1 kruvide kinnitamise seadmest / süvistamiseks
1 lõikeplekk, 1 varulõikeplekk
1 Bit Torx T30 lühike, 1 Bit Torx T25 lühike (süvistatud paigaldus)
1 Bit Torx T30 pikk, 1 Bit Torx T25 pikk (tasapinnaline paigaldus)
1 kuuskantvõti SW3
052/02 1

Capatect-Universaldübel-Rondelle PS

Paigaldamiseks polüstürool-soojustusplaatide süvenditesse
052/01 100

Capatect-Universaldübel-Rondelle MW

Paigaldamiseks mineraalvill-soojustusplaatide süvenditesse
052/04 100

Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen kruvikatted

Paigaldamiseks PS-ja MW-soojustusplaatide tüübli kruvikanalitesse
052/05 500

Capatect-Universaldübel-varuosade komplekt

Koosneb 3-st varulõikeplekist ja 3-st varu Bit TX 30-st lühike
052/03 5

Toote nr

053
 Mõõtmed / toote nr/ pikkus / materjalikulu
Tüübli tüüp Tootenr. Pikkus
(mm)
Tüüblipea Ø (mm) Tüübli-hülss
Ø
 (mm)
Ankerdus-
sügavus
hv(mm)
Värv
Tüübel
Pakend
(tk/karp)
Materjalikulu
Capatect-Universaldübel 052
Euroopa tehniline luba: ETA-04/0023 
Üldine ehitusjärelevalve luba: ABZ-21.2-1769
Kasutuskategooria ETA järgi, st. seinte ehitusmaterjalidele:
A = betoon
B = täiskivid
C = õõneskivid
D = poorne kergbetoon
E = poorbetoon
- Vooderduste puhul: kohapealne tüüblite tööproov vajalik
052/115 115 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
Kulunormid sõltuvad:
• soojustusplaadi 
tüübist
• soojustusplaadi
paksusest
• kinnitusalusest
• hoone kõrgusest
Vaata lisaks vastavaid materjalikulu tabeleid paigaldusjuhendis.
052/135 135 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/155 155 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/175 175 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/195 195 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/215 215 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/235 235 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/255 255 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/275 275 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/295 295 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/315 315 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/335 335 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/355 355 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/375 375 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
052/396 395 60 8 ≥25/≥65 naturaalne valge 100
Pole laokaup
Ankurdussügavus poorbetooni puhul: hv ≥65 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Isolatsiooniplaatide ühetasane paigaldus, jälgida servade korrektset kleepimist.

Montaaž

Tüüblid monteerida alles pärast kleepaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev). Tüübli pikkus tuleb valida nii, et kinnitussügavus oleks massiivse seinaehitusmaterjali korral vähemalt 25 mm või vähemalt 65 mm poorbetooni puhul (arvestamata võimalikke vanu krohvikihte või muid mittekandvaid vahekihte).
Tüüblite paigaldamiseks tehakse lööktrelliga (õõnestelliste, liivakivi, kergbetooni ja õõnesplokkide korral puuriga, millel ei ole löögi ja haamrilöögi toimet) kandvasse ehitusdetaili aluspinnaga risti olevad augud, Ø 8 mm.
Paksemate kihtide nagu vanade SILS puhul tuleb järgida, et taldriku all oleva hülsi pikkus võib vastavalt tüübli pikkusele varieeruda.

Tüübli pikkus          Tüübli hülsi pikkus
115 - 155 mm  =   40 mm (nagu Universaldübel 052)
175 - 195 mm  =   60 mm
215 - 255 mm  =   80 mm
≥ 275 mm       = 120 mm

a) tasapinnaline paigaldus
- teha augud Ø 8 mm
- puurimisaugu sügavus: massiivses seinaehitusmaterjalis: ≥ 35 mm poorbetoonis: ≥ 75 mm
- puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust
- suruda tüübel puuritud auku
- kruvi keerata sisse vastava seadmega ja kasutades Bit Torx T30 L, nii et tüüblitaldrik jääb soojustusmaterjali pinnaga ühetasaselt
- Katta kruvi kattega – valmis.
b) süvistatud paigaldus
- puurida augud Ø 8 mm
- puurimisaugu sügavus:massiivses seinaehitusmaterjalis: > 50 mm poorbetoonis: > 90 mm
- puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust
- keerata kruvi sisse kasutades vastavat seadet ja paigaldustööriista (Capatect-Universaldübel-Tool) Bit Torx T30 K abil.  Tööriista abil lõigatakse soojustusplaati ringikujuline sisselõige ja tüüblitaldrik paigaldatakse ca 20 mm sügavusele.
- juhul kui tüübel ei ole aluspinda korrektselt kinnitunud, siis tüübli süvistamine ei toimi. Sellisel juhul paigaldada paraja vahemaa järel uus tüübel.
- paigaldada Universaldübel-Rondelle tablett (EPS või MV) - valmis.

Capatect-Universaldübel-Tool lõikeketta pikkuse valimine
Soojustusplaadid paksusega kuni 80 mm - madal lõikeketas
Soojustusplaadid paksusega kuni 80 mm - kõrge lõikekatas

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon