Capatect-Dehnfugenprofile \"Plus\" 6660, 6670

Armeerimiskangaga tehnilise vuugi profiil

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/183651/055315_Capatect-Dehnfugenprofile_Plus_6660,_6670_RU.png

Kasutusala

Vertikaalsete tehniliste vuukide täitmiseks Capatect SILS A ja B süsteemides.
Tüüp E: vuukide ühenduskohad
Tüüp C: sisenurkade vuugid

Omadused

  • Tehnilised vuugid saab täpselt  paigaldada enne edasist töötlemist
  • Ilmastikukindel
  • UV-kindel
  • Viimistletav
  • Optimaalne tulemus juba ühe tööetapiga
  • Sobib kõikidele isolatsiooni paksustele
  • Sisaldab krohvi lõpetusliistu
  • Kasutamiseks vuukidele laiusega 5-25 mm
  • Mõlemal pool 10 cm laiune armeerimiskangas
  • Pikkus 2,5 m

Pakend/ pakendi suurus

Karp, milles on 25 x 2,5 m = 62,5 m

Säilitamine

Horisontaalselt, kuivas kohas kaitstuna niiskuse eest.

Toote nr

Typ E = 6660/00
Typ V = 6670/00

Aluspinna ettevalmistamine

Paisuvuugid soojustusplaatide vahel peavad olema täpselt ja ühtlaselt 5- 25 mm laiused. Servad vajadusel korrigeerida. 

Pealekandmise meetod

Iga paisuvuugi (nii tüüp E kui ka tüüp V) tuleb paigaldada enne armeerimist. Armeerimismass kanda soojustusplaatidele vuugist ca 15 cm laiuselt. Armeerimiskangas pahteldada värskesse armeerimismassi sisse.

Soovitus
Võrdsete vuugilaiuste saavutamisekskasutada polüstürooliriba või muud sarnast, mis on abiks piirjoone hoidmiseks. Samal ajal kaitseb see ka armeerimise ja krohvimise käigus vuugiprofiili määrdumise eest. Ribad eemaldada alles siis kui tööd on lõppenud.  

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja maapinna temperatuur langeda alla + 5 °C. 

Jäätmekäitlus

Toote jäägid utiliseerida vastavalt EAK 101103 (vanad klaaskiudmaterjalijäätmed) või EAK 170704 (ehitus ja lammutussegapraht).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon