caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55555/026826_Modellier-_und_Spachtelputz_134.png

Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134

Mineraalne kuivmört lubitsemendi alusel

Kasutusala

Kasutatavad viimistluskihina
Capatect SILS A ja B süsteemides;
Capatect VHF süsteemides;
vanadel mineraalkrohvidel ning aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja III vastavalt standardile DIN 18 550 jm.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel, samuti tugeva mehaanilise koormusega pindadel.

Omadused

  • Tuletundlikkus: "mittepõlev” või "raskesti süttiv” vastavalt fassaadisoojustuse liitsüsteemide ülesehitusele
  • Veeauru läbilaskev
  • Suurepärane nakkumus kõikide mineraalsete aluspindadega
  • Kõrge pragunemiskindlus
  •  Kergete lisandite tõttu lihtsalt pinnale kantav
  • Äärmiselt ökonoomne väga soodsate kulunormide ja lihtsa
  • pealekandmistehnoloogia tõttu
  • Keskkonnasäästlik
  • Sideaine alus: valge tsement ja valge lubja hüdraat väheste orgaaniliste ja silikaatlisanditega
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott, 1,0 t konteiner, 1,0 t BigBag kott

Värvitoonid

Naturaalvalge.

Kuni ≥30 heledusastmega värvitoone on võimalik toonida tehases vastavalt CaparolColori või Caparol 3D Systemi värvitoonide kaardile.

Kui pealispindade kujunduses soovitakse kasutada intensiivsemaid värvitoone, mille heledusaste on < 30 kuni ≥20, tuleb krohvipindCapatect-SI-Fassadenfinish 130 värviga üle värvida.

(Heledusaste <20 Capatect soojustusliitsüsteemidele ei sobi).

Toonitud mineraalkrohvid võivad sõltuvalt ilmastikust kuivades laiguliseks jääda. See ei ole tehnilis-funktsionaalne viga ega anna põhjust reklamatsioonideks. Värvi ebaühtluse vältimiseks tuleb toonitud krohvipinnad sama tooni Capatect-SI-Fassadenfinish värviga ühtlustavalt üle värvida.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talve-perioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

≤ 0,1 m vastavalt standardile EVS EN 7783, tagataud piirväärtus ≤ 2,0 m

Värske segu toortihedus

0,8 g/cm3

Veeimavuskoefitsent

w = ca 0,2 kg/(m2·h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, tagataud piirväärtus w ≤ 1,0 kg/(m2·h0,5)

Konsistents

pulber

Toote nr

134

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Materjali kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardi DIN 18 363, ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB) osa C, lõik 3 nõuetest.

Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga vastavaid eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada.

Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja vastavaid eeskirju järgides. Plekkide tekke vähendamiseks tuleb toonitud pealiskrohvide puhul jälgida, et aluspinnad oleksid ühtlaselt kuivanud.

Pealekandmise meetod

Vedel krohvisegu roostevabast terasest kellu või sobiva pritsimisseadme abil kogu pinnale kanda ja värskelt kaetud pealispind soovikohaselt modelleerida, kettaga üle hõõruda, viltkettaga töödelda või üle uhta.

Materjalikihi paksus ühe kihina pealekandmisel on 2-5 mm.

Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu töötada alati samade töövahenditega.

Ühtlase pinna saamiseks peaks tervikpindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat ebaühtlust.

Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis.

Ka fantaasiarikaste struktuuride puhul peab krohvikiht olema enam-vähem ühtlase paksusega, et vältida kokkutõmbepragusid üleminekukohtades.


Silmas tuleb pidada, et siledate või ülepestud pindade puhul ei saa täielikult välistada sideaine paisumisest tingitud peente kokkutõmbepragude teket pealispinnal. Need ei anna siiski põhjust reklamatsioonideks.

Looduslike täiteainete ja graanulite kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat töötlust kuivad.

Capatect SILS ja Capatect VHF süsteemid:
Uued mineraalsed aluskrohvid (armeerimiskihid):
- normaalse, katkestusteta tööprotsessi puhul ei ole kruntimine vajalik;
- pikemate tööseisakute puhul (nt talvel) tuleb ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida kruntvärviga Putzgrund 610;
- Capatect-Armierungsputz 133 ja Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M armeeringud tuleb vajaduse korral kruntida Capatect-Konzentrat 111 kontsentraadiga (olenevalt ilmastikust ja imavusest).


Aluskrohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III ning vanad mineraalkrohvid ja betoon:
Uued krohvid:
- lasta vähemalt 2 – 4 nädalat kõvastuda;
- kruntida Putzgrund 610 kruntvärviga.

Betoon: hea kandevõime ja tugeva pealispinnaga
- kruntida Putzgrund 610 kruntvärviga.

Krohvid ja betoon: jämedapoorilise, kergelt liivastunud, imava pealispinnaga
- kruntida OptiGrund E.L.F. krundiga;
- vahekihina kanda peale Putzgrund 610 kruntvärv.

Krohvid ja betoon: tugevasti imava, tolmava pealispinnaga
- kruntida Dupa-grund krundiga;
- vahekihina kanda peale Putzgrund 610 kruntvärv.

Kulu

Struktureeritava ja peeneteralise krohvi kulu sõltub struktuurist ning on muutuv.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega olla üle +30 ºC. Materjali mitte pinnale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Soovitame järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja + 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast.

Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda.

Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast tööd veega.

Materjali pealekandmine

Capatect-Modellier- und Spachtelputz kuivmörti võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistite, tigupumpade ja segumasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett kuni ühtlase tükkideta massi saamiseni. Ca 10 minutit seista lasta ja veel kord läbi segada. Kui segu on seismise ajal liigselt paksenenud, võib lisada veel veidi vett. Veekulu 25 kg koti kohta on ca 10l.

Olenevalt ilmastikust on käsitsi segatud segu pealekandmisaeg ca 1 kuni 1,5 tundi, masinaga segatud segul maksimaalselt 30 min. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Näidisvarustuse masinaga segamine

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Tähelepanu

Kindlasti tuleb järgida tootja poolt esitatud nõudmisi!

Vooluühendus

400 V kolmefaasiline vool/16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga)

Veeühendus

Voolik ¾ "GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool

ca 350 l/h

Soovitud konsistents reguleeritakse segumasina veearmatuuril paikneva ventiili abil.

 Voolikud

Esimesed voolikud – siseläbimõõt 35 mm, 13,3 m

Viimane voolik – siseläbimõõt 25 mm, 10,0 m

Pumpamiskaugus

Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist).

Pritsimiseade

Berö Integra Kombi, düüside läbimõõt 8 mm.

Kompressor

V-Meko 400

NB! Voolikud tuleb enne kasutuselevõttu läbi pesta lubjavee või kliistriga.

Nõuanne:

Veekogust tuleb vastavalt vajadusele varieerida. Eeskätt toonitud krohvide puhul võib vajamineva vee kogus veidi kõikuda. Kasutada alati ühesugust veekogust, et vältida struktuuri ja värvitooni erinevusi.

Sissejuhatus

Normaalse koormuse korral pakub Capatect-Modellier- und Spachtelputz vajalikku kaitset vetikate või seentega kattumise eest. Kui soovitakse tugevamat, ennetavat kaitset, tuleb pind ThermoSan värviga kaks korda üle värvida.

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta tellingukattega. Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, emailvärvkatted, klinker, looduslikud kivid, metall, samuti naturaalne või laseeritud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta. Capatect-Modellier- und Spachtelputz ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Antud mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu segaehitus- ja lammutuspraht. Jäätmekäitluskood EAK 170904.

Ohutus- ja transporditähised

Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae val
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon