Fasadgrund

Kruntvärv puidu värvimiseks välistingimustes

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/133314/044666_Fasadgrund_EE.png

Sissejuhatus

Alküüdvärv äsja või varem lasuurvärviga kaetud puitpindade kruntimiseks, aga ka varem kattevärviga kaetud halvas seisukorras pindade kruntimiseks välistingimustes.

Kasutusala

Puidu kruntimiseks välistingimustes

Omadused

  • Põhineb lakibensiinil
  • Nakkub hästi aluspinnale

Sideaine

Õlialküüd

Pakend/ pakendi suurus

1l, 3l, 10l

Värvitoonid

Valge

Läikeaste

Täismatt, 4

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Sissejuhatus

Fassaadikrunt on loodud spetsiaalselt selleks, et tagada hea nakkuvus aluspinnaga, mida värvitakse seejärel akrülaat- või alküüdvärviga. 

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema enne värvimist kuiv ning korralikult mustusest ja rasvast puhastatud. 

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Rulli või pritsi kasutamisel tuleb üle siluda pintsliga, et pind ei jääks liiga kuiv.

Soovituslikud pihustusseadmed õhuvabapritsi korral
Düüs: sirge avausega düüs W1502, W1504 või Linelacer 315
Pritsimisrõhk: 150–180 bar
Pritsimisnurk: vabalt valitav
Vedeldamine: lakibensiiniga

Vedeldamine

Alusvärvi ei tohi lahjendada.

Kattekihtide ülesehitus

Mahakoorunud puit kraabitakse maha lihvides või pinda terasharjaga puhastades. Tasaseid hööveldatud pindu lihvitakse liivapaberiga.
Varem värvitud pindu pestakse fassaadipesuainega Capaclean Fasadtvätt.
Uusi puitpindu käsitletakse ilmastikumõjutustele avatud kohtades, näiteks otsapuidul, naelalöögi- ja jätkukohtades jne kruntõliga ning seejärel krunditakse pind fassaadikrundiga Fasadgrund.

Kulu

1 l / 4–6 m2 saetud pindadele
1 l / 8–10 m2 hööveldatud ja siledatele pindadele

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 6 tunni pärast
Ülevärvitav: 24 tunni pärast või kui pind on kuiv
Täiesti kuiv pind: mitme ööpäeva pärast
Kuivamisajad kehtivad + 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada lakibensiiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattudes loputada silmi koheselt veega. Pihustamismeetodil töötades vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada äravoolutorudesse, vaid need tuleb viia kohalikku jäätmejaama. Pärast kasutamist purk korralikult sulgeda. Tühjad purgid viiakse jäätmejaama.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat A/g): 350 g/l (2010). See toode sisaldab max 350 g/l LOÜ-d.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon