Fasadgrund LF

Vesilahustuv alusvärv puidu värvimiseks välistingimustes

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/133313/044665_Fasadgrund_LF_EE.png

Kasutusala

Vesilahustuv alusvärv puitfassaadide värvimiseks välistingimustes

Omadused

  • Vesilahustuv
  • Hea imavusvõime

Sideaine

Alküüdemulsioon

Pakend/ pakendi suurus

1l, 3l, 10l

Värvitoonid

Valge, baas D

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema enne värvimist kuiv ja korralikult mustusest ning rasvast puhastatud.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Rulli või pritsi kasutamisel tuleb üle siluda pintsliga, et pind ei jääks liiga kuiv.

Soovituslikud pihustusseadmed õhuvabapritsi korral
Düüs: sirge avausega düüs W1502, W1504 või Linelacer 315
Pritsimisrõhk: 150–180 bar
Pritsimisnurk: vabalt valitav
Vedeldamine: veega

Vedeldamine

Veega

Kattekihtide ülesehitus

Mahakoorunud puit kraabitakse maha lihvides või puhastades pinda terasharjaga. Tasaseid hööveldatud pindu lihvitakse liivapaberiga.
Uusi puitpindu käsitletakse ilmastikumõjutustele avatud kohtades, näiteks otsapuidul, naelalöögi- ja jätkukohtades jne kruntõliga Grundolja LF ning seejärel krunditakse kogu pind fassaadikrundiga Fasadgrund LF ja viimistletakse siis kahes kihis õlilasuurvärviga Oljetäcklasyr LF.
Rohkete oksakohtade ja vaiguse uue puidu korral võivad eelkõige heledate toonide kasutamisel tekkida värvimuutused. Kahtluse korral on läbitungimise ohu korral soovitatav kruntida fassaadikrundiga Caparol Fasadgrund.
Varem värvitud pindu pestakse fassaadipesuainega Capaclean Fasadtvätt, kraabitakse puhtaks ning puhta puiduga pinnad krunditakse ettenähtud kruntvärviga. Seejärel värvitakse pinnad sõltuvalt nende seisukorrast ühes või kahes kihis õlilasuurvärviga Oljetäckslasur LF.

Kulu

1 l / 4–6 m2 saetud pindadele
1 l / 8–10 m2 hööveldatud ja siledatele pindadele

Töötlemistingimused

Töötemperatuur vähemalt + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 6 tunni pärast
Ülevärvitav: 24 tunni pärast või kui pind on kuiv
Täiesti kuiv pind: mitme ööpäeva pärast
Kuivamisajad kehtivad + 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattudes loputada silmi koheselt veega. Pihustamismeetodil töötades vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada äravoolutorudesse, vaid need tuleb viia kohalikku jäätmejaama. Pärast kasutamist purk korralikult sulgeda. Tühjad purgid viiakse jäätmejaama.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat A/g): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon