caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220890/062502_HaftGrund_EG.png

HaftGrund EG

Remineraliseeriv, naket parandav kruntvärv dispersioon-, dispersioonsilikaat- ja silikoonvaikvärvidele sise- ja välistöödeks. Pigmenteeritud kruntvärv siledatele, nõrgalt imavatele aluspindadele.

 • Kasutusala

  Valge pigmendiga, pika kasutusajaga spetsiaalne kruntvärv sise- ja välistöödeks dispersioon-, dispersioonsilikaat- ja silikoonvaikvärvidele. Naket parandav eelviimistlus siledatele, kandevõimelistele aluspindadele nagu papiga kaetud kipsplaadid, betoon, nõrgalt imavad mineraalsed krohvid ehitussegude rühmadest PIc kuni PIII, ehitussegude rühma PIV kuuluvad kips- ja valmiskrohvid ja kipsehitusplaadid. Kipsplaatide korral väheneb risk, et õhukesed pahtlikihid pinnalt lahti tulevad. Tugeva nakkega krunt siledatele ja nõrga imavusega pindadele enne tapeetimist.

  Omadused

  • Ränistumisvõimeline aluspind dispersioonsilikaatvärvidega katmiseks
  • Tugev kruntkiht eriti õhukestel kipspahtlitel
  • Pikk töötlemisaeg
  • Konservandivaba
  • Parandab nõrgalt imavate aluspindade naket

  Sideaine

  Modifitseeritud remineraliseeriv kunstainedispersioon vastavalt standardile DIN 55 945

  Pakendi maht

  • Standard: 5 l, 12,5 l
  • Airfix: 25 l, 120 l, 750 l

  Värvitoonid

  Valge.

  Lisada maksimaalselt 25% CapaColor või AmphiColor® täistoon- ja toonimisvärve. Toonitav
  ColorExpressi toonimismasinates suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni ca 70. Klassikalise toonimise käigus võivad värvi sattuda konservandid. Histolith täistoonvärvidega (max 20%) jääb toode konservandivabaks.

  Säilitamine

  Jahedas, kaitsta külma eest.

  Suurim tera suurus

  < 100 µm, S1

  Tihedus

  ca 1,5 g/cm3

  Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

  (sd -väärtus): < 0,14 m (kõrge), V1

  Veeauru läbilaskvus

  (w-väärtus): >0,5 [kg/(m2  · h0,5)] (kõrge), W1

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida tehnilist informatsiooni nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”.

  Pealekandmise meetod

  Pinnale kanda rulli, pintsli või pihustiga.

  Vedeldamine

  Pinnad kruntida lahjendamata kujul või sobiva konsistentsi saamiseks lisada kuni 3% vett või toodet
  CapaSol Konzentrat.

  Kattekihtide ülesehitus

  Kruntkiht dispersioon- ja dispersioonsilikaatvärvidele.

  Kulu

  Vastavalt aluspinna imavusele ja omadustele ca 150–200 ml/m2. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur: min +5 °C, max +30 °C.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral peavad pinnad kuivama vähemalt 12 h. Madalam
  temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Tööriistad

  Toodet võib pinnale kanda pintsli, rulli (karva pikkus 13-18 mm) või pihustiga.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

  Õhuvaba pihustamine

  Pihustusnurk: 50°
  Düüs: 0,021-0,025
  Pihustusrõhk: 150-180 bar
  Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Sobivus teiste materjalidega:
  Toote spetsiifiliste omaduste säilimiseks segada materjali ainult CapaSol Konzentrati, CaparolColor või AmphiColor® täistoon- ja toonimisvärvidega. Muid materjale mitte kasutada.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Vt kehtivat ohutuskaarti.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon