FungiGrund

Vetikate, seente ja hallitusega saastunud või imavate pindade kruntimiseks ja eeltöötlemiseks sise- ja välisviimistluses
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/181441/054905_FungiGrund_RU.png

Kasutusala

Vedel mikrobiotsiidlahus vetikate, seente ja hallitusega saastunud ning imavate aluspindade samaaegseks kruntimiseks ja desinfitseerimiseks sise- ja välisviimistluses.

Omadused

  • Veel baseeruv
  • Desinfitseeriv
  • Hästi sügavimbuv tänu katioonidetehnoloogiale
  • Difusiooni- ja imamisvõimeline

Sideaine

Katioonne polümeerdispersioon

Pakend/ pakendi suurus

10l

Värvitoonid

Transparentne

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,02 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB) osa C, standard DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Erinevatele aluspindadele kandmise sobivuse ja nende vajaliku ettevalmistuse osas palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Sisepindadel olev hallituskiht kindlasti märjalt (mitte kuivalt) maha harjata või kraapida, järgides seejuures kohalikke seaduseid ja määruseid. Välispindadelt pesta hallituse, sambla või vetikatega kaetud kohad surveveega, järgides vastavaid ettekirjutisi. Taimed ja õietolm eemaldada mehaaniliselt või leegi abil.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda harja, pinnatasandusharja või pintsliga „märg-märjale” meetodil, hästi sisse hõõrudes, kuni aluspind on täielikult kaetud. Krunt ei tohi moodustada suletud, läikivat kilet.

Vedeldamine

Kasutada ainult vedeldamata kujul.

Kulu

ca 150-200 ml/m2 , sõltuvalt aluspinna imavusest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Temperatuur pealekandmise ajal
Õhu ja aluspinna temperatuur minimaalselt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda ca 12 tunni pärast. Madalamatel temperatuuridel ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistad

Pintsel või hari

Tähelepanu

Toode ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

FungiGrundi ei tohi segada teiste toodetega.

Tähelepanu!

Biotsiidi kasutamisel olla ettevaatlik. Enne kasutamist lugeda märgistust ja käesolevat tooteinformatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Kemikaali allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tundliku nahaga inimestel on soovitatav kanda kaitsekindaid.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 15 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01F

Koostis

Polüakrülaatvaik, vesi, lisandid, konservandid, biotsiidsed toimeained.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart