Disboxan 485 Fassadensiegel

Hüdrofoobne impregneer mineraalsetele, silikaati sisaldavatele fassaadipindadele.