Histolith Schlämmquarz

Tasandava efektiga kvartslisand krunt- ja vahekihiks kasutatavatele värvidele

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/17829/018182.png

Kasutusala

Tasandava efektiga kvartslisand krunt- ja vahekihiks kasutatavatesse Histolith® värvidesse lisamiseks.

Omadused

Tulega kuivatatud kristallkvartsliiv, terasuurus 0,1–0,4 mm

Pakendi maht

20 kg

Säilitamine

Hoida kuivas.

Tihedus

ca 1,3 g/cm³ (puistekaal)

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Kattekihtide ülesehitus

Materjali valmistamine:

Segada käsitsi või seguriga ühtlaselt värvi sisse, maksimaalne hulk 30%.
Seismisel võib materjal sadestuda, seepärast pärast tööpausi uuesti segada.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööde ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Töövahendid puhastada peale kasutamist vee ja seebiga. Materjal on tugevalt leeline. Kaitsta nahka pritsmete eest. Ümbritsev pind hoolikalt kinni katta. Pritsmed lakilt, klaasilt, keraamiliselt pinnalt, metallilt, looduskivilt koheselt maha pesta. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida segaehitus- ja lammutusprahina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon