Capaver AkkordVlies Z130/150 K

Klassikaline (K), tselluloos-polüesterkangas tavapäraste aluspindade ratsionaalseks renoveerimiseks

Kasutusala

Tehniline fliiskangas võrkpragude tõkestamiseks, väikeste pooride ja õõnsuste katmiseks. 
Capaver AkkordVlies Z130 või 150 K fliisi erinevate värvitoonide, läikeastmete, struktuuride ja tehnikatega kombineerides, on kerge vaevaga saavutatavad atraktiivsed, vastupidavad ja erilised siseviimistluslahendused. Pealispinda on võimalik kiiresti ja hõlpsasti vastavalt soovile ja vajadusele taas muuta.

Omadused

 • Ei aja sügelema - väga nahasõbralik 
 • Väga hea aluspinna katvus 
 • Renoveerimisel koheselt üleviimistletav
 • Stabiilsete mõõtmetega, pragusid ületav

Sideaine

Tselluloos- polüesterkangas

Tarnitavad tüübid

KirjeldusKangastruktuurKaal m2 kohtaRulli mõõtmed
AkkordVlies Z130 Ksileca 130 g50m x ca 0,75 m
AkkordVlies Z150 Ksileca 150 g50m x ca 0,75 m

Pakendi maht

4 rulli karbis

Säilitamine

Hoida kuivas.

Tehnilised andmed

 • Veeauru läbilaskvus (sD-värtus): 0,03 m =klass V1 (kõrge)

SD väärtus on testitud 200 g / m2 kohta värvimata Capacoll GK AkkordVlies Z150 K.

Täiendavad tooted

 • Capaver CapaColl RF
 • Capaver CapaColl VK
 • Capaver CapaColl GK
 • Caparoli värvid

Tähelepanu

Ehitusdünaamilisi pragusid ei saa Capaver AkkordVlies Z130 K või Z150 K katta. Palun jälgige ka vastavat BFS infolehte. 

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++o
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Aluspinnad

Sisepinnad mineraalsetest krohvidest ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII, kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV, kipskartong, kipsekartongplaadid, betoon.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kõva, kuiv, kandevõimeline, puhas, tasane ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Palun järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), osa C, DIN 18 366, lõiku 3 ja tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine". Minimaalne objekti- ja ümbritseva õhu temperartuur peab olema + 5 °C.

Kontrastsed aluspinnad viimistleda tootega Capadecor DecoGrund või Caparol Haftgrund.

Pealekandmise meetod

Liimi pinnale kandmine rulliga:

 • CapaColl VK või CapaColl GK ühtlaselt rulliga (karvapikkus 18 mm) sõltuvalt temperatuurist 1- 2 paani kaupa pinnale kanda.  
 • Tähelepanu! Liim tuleb pinnale kanda võimalikult ühtlaselt, kuna liimikoguse erinevused võivad mõjutada oluliselt pealispinna optilist välimust. 

Liimi pinnale kandmine pihustusmeetodil:

 • Pihustusmeetodi puhul peab töid teostama mitu töömeest. 
 • CapaColl VK saab airless seadmetega otse seinale kanda.
 • CapaColl GK võib vastavalt objekti tingimustele lahjendada kuni 20 % veega.
 • Pihustusmeetodi puhul tuleb järgida ette antud kulunorme ja pinnale kanda ühtlane limikiht ja mitte liiga paksult. 
 • Pärast liimi pinnale pihustamist, tuleb pind üle rullida (rulli karvapikkus 12- 14 mm).

Nõuanne! Pihustamistehnika detailide kohta küsige nõu Caparoli esindajalt (pihustamistehnika käisraamat).

Liimi pinnale kandmine tapeetimisseadme abil:

 • Tapeetimisseadmete jaoks on sobivad liimid CapaColl RF ja CapaColl VK.
 • CapaColl GK tuleb lahjendada 20 % veega.
 • Materjali seadistus tapeetimisseadmes (TapoFix) peab olema 1 ja 1,5 vahel, mitte rohkem kui 1,5.
 • Tapeetimisseadmega töötamisel hoida paanide leotamisaeg nii lühike kui võimalik, võimalusel täielikult vältida.  

Klaaskanga ja fliistapeedi liimimine/ühendamine:

 • Struktuurierinevuste vältimiseks kleepida materjal alati ühes suunas ja mitte vastupidises ega vertikaalses suunas.
 • Toodete AkkordVlies Z130/150 K jaoks soovitame põhimõtteliselt liimimist surumise teel, kusjuures paanid võib liimida ka ülekattega, lõigates hiljem mõlemad paanid korraga läbi ning saades seeläbi hästi kokku sobiva vuugi.
 • Paanid peavad vuugipiirkonnas olema korralikult kinni surutud. Sellega ei tohi aga kaasneda servade lokkima hakkamist ja seega vuukide ilme halvenemist.
 • Kleebitud paanid siluda piisava survega üle terve pinna, kasutades selleks tapeetmislabidat või -harja. Jälgida, et pinna alla ei jääks õhumulle. Ülekatted lõigata nurkadest ära tapeetimislabidaga.  

Tähelepanu! On oluline järgida ühtlast ja etteantud materjalikulu, et aluspinnale ei kantaks liiga palju liimi. Liiga paks liimikiht võib põhjustada kanga lahti irdumise.

Nõuanne! Vertikaalsete välisnurkade liimimisel tuleb jälgida, et paan kataks nurga vähemalt 10 cm laiuselt. Horisontaalsetel pindadel tuleb kangas nurkates teineteisest eraldada. CapaColl RF renoveerimistöödel kasutades on võimalik AkkordVlies Z130 K ja AkkordVlies Z150 K eemaldada seinalt kuivalt. 

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht:
Perfektse tulemuse saavutamiseks on väga oluline teha kvaliteetne vaheviimistluskiht. Pärast kanga täielikku kuivamist tuleb vaheviimistluskiht valida vastavalt pealispinnaviimistlusele. Mitte täitvate/õhukesekihiliste kattematerjalide puhul nagu nt lateksvärvid soovitame täitvaks vaheviimistluseks kasutada toodet Capaver Gewebegrundierung.

Lõppviimistlus:
Viimistluskihivalik sõltub pealispinna omadustest ja läikeastmest. Tabelis on välja toodud vastavalt oamdustele sobivad materjalid. Viimistlusmaterjal kanda pinnale märg-märjale meetodil. See kehtib ka lõikekohtades.

Nõue pealispinnaleVaheviimistlusLõppviimistlusLäikeaste
MaterialTööetappMaterialTööetapp
NORMAALNECapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-Innenfarbe
1CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-Innenfarbe
1MATT
NORMAALNE–
KESKMINE
CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
1CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
1MATT
Indeko-plus1Indeko-plus1MATT
KESKMINE–
KÕRGE
Amphibolin
Latex Samt 10
1Amphibolin
Latex Samt 10
1SIIDJASMATT
SeidenLatex1SeidenLatex1SIIDJASLÄIKIV
Amphibolin1– 2 vastavalt värvitoonileMetallocryl Interior2LÄIKIV
EffektGrund1– 2 vastavalt värvitoonileCapaGold/CapaSilber2SIIDJASLÄIKIV
KÕRGEPremium Clean1Premium Clean1SIIDJASMATT
Latex Satin 20
Latex 201 SG
1Latex Satin 20
Latex 201 SG
1SIIDJASLÄIKIV
Latex Gloss 601Latex Gloss 601LÄIKIV
EKSTREEMNEDisbopox 447
E.MI
Wasserepoxid
1Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid
1SIIDJASLÄIKIV

Detailsema informatsiooni leiate iga toote tehnilisest informatsioonist.

ToodeVastupidavus
CapaTrend
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe
- Märghõõrdeklass 3 vastavalt EVS EN 13300
CapaMaXX
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex
- Märghõõrdeklass 2 vastavalt EVS EN 13300
- Vastupidav veepõhistele desinfektsioonivahenditele
Indeko-plus
Amphibolin
Latex Samt 10
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60
Metallocryl Interior
CapaGold/CapaSilber
- Märghõõrdeklass 1 vastavalt EVS EN 13300
- Vastupidav veepõhistele desinfektsioonivahenditele
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid- Märghõõrdeklass 1 vastavalt EVS EN 13300
- Vastupidav veepõhistele desinfektsioonivahenditele
- Tugevdab kriimustus- ja löögikindlust
- Vastupidav kemikaalidele
- Dekontamineeriv vastavalt DIN 25415

ei ole testitud desinfektsioonivahendite suhtes

Kuivamine/kuivamisaeg

Kleebitud paanid ja viimistluskihid lasta täielikult kuivada.

Tähelepanu

Struktuurierinevuste vältimiseks paigaldada ainult ühtepidi. Teineteisega külgnevatel pindadel kasutada alati sama tootepartii kangast. 

Capaver kangas kontrollitakse enne tehasest välja saatmist alati korralikult üle. Üksikud tootmisest tingitud vead võivad siiski esineda. Need on lõikeservadel tähistatud ja kompenseeritud vastava koguse juurdelisamisega. Selliseid vigu ei võeta reklamatsioonina arvesse. Materjali veatust tuleks kontrollida enne tööle asumist. Viimistlemiseks on rulli peale poole jääv kangas. Võimaliku reklamatsiooni jaoks rulli otsas olev etikett kontroll- ja artiklinumbriga alles hoida. Need leiate originaalpakendilt. Reklamatsiooni ei arvestata, kui paigaldatud on rohkem kui 10 paani.

Sertifikaadid

Sertifikaadid ja load
 • Raskesti süttiv B1 DIN 4102 järgi
 • Mittepõlev A2 DIN 4102 järgi
 • Dekontamineerimine koos tootega Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capaver Akkordvlies Z 150 / 130 K tuletundlikkuse klasside ülevaade viimistlusmaterjalide kaupa 
ViimistlusmaterjalTuletundlikkuse klass
CapaTrendA2
Malerit E.L.F.A2
CapaMaXXA2
MattLatexA2
Indeko-plusA2
CapaSilanA2
Sylitol Bio-InnenfarbeA2
Latex Samt 10A2
Latex Satin 20A2
Latex Gloss 60A2
Amphibolin E.L.F.A2
Nespri®SilanB1
SeidenLatexB1
SG201B1
Premium CleanB1
Disbopox 447 E.MI WasserepoxidB1

Kõik vajalikud load ja sertifikaadid saab järelpärimisel Caparoli esindajalt.

Jäätmekäitlus

Capaver kangad ja fliisid utiliseerida ehitusjäätmetena.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid.
Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon