Amphibolin-W

E.L.F. universaalvärv välisviimistluseks. Uue põlvkonna fassaadivärv. 

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/117577/042190_Amphibolin-W_12,5L.png

Kasutusala

Mitmekülgselt kasutatav minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba fassaadivärv, erakordselt hea nakkuvusega peaaegu kõigi aluspindadega.
Välistöödel kasutatav ilmastikukindel värv siledatele ja peene struktuuriga aluspindadele, kaitseb hästi agressiivsete õhusaasteainete eest.
Universaalvärv välistöödeks mineraalsetele krohvidele ehitussegude rühmadest PII ja PIII, betoonile, tellismüüritisele, kiudtsementplaatidele, vanadele kandvatele värvkatetele, tsingitud pindadele, kõvale PVC-le, mitte mõõtuhoidvale puidule.
Ei sobi kasutamiseks SILSil ja sisepindadel.

Omadused

 • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba
 • Kile moodustumine kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
 • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • Ilmastikukindel
 • Märghõõrdeklass 1 vastavalt standardile EVS EN 13 300; < 5 µm  200 hõõrumise juures vastab "pesemiskindel” DIN 53 778 järgi
 • Vastupidav hoovihmale, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
 • Väga hästi nakkuv
 • Mittekolletuv
 • Vastupidav leelistele, seepärast mitteseebistuv
 • Õhukesekihiline, struktuuri säilitav
 • Kergelt töödeldav
 • Sisaldab spetsiaalseid fotokatalüütilise toimega pigmente

Sideaine

100% puhasakrülaat
Polümeerdispersioon vastavalt standardile DIN 55945 koos märgadhesiooni soodustajaga optimaalse nakkuvuse tagamiseks. 

Pakend/ pakendi suurus

2,5l, 12,5l

Värvitoonid

Valge.

Amphibolin W on kohapeal toonitav max 5% CaparolColori või AVA - Amphibolin täistoonvärvide ja toonimisvärvidega. Kohapeal toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida  värvitoonide erinevusi. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.
  
Amphibolin W on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigi levinud värvikollektsioonide toonides kuni heledusastmeni 70. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid. Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.
Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26
Klass: A
Grupp: 1-3, vastavalt toonile.

Läikeaste

Siidjasmatt G2

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Omadused standardi EVS EN 1062 järgi

Suurim tera suurus

< 100 µm S1

Tihedus

ca 1,4g/cm3

Kuivanud kihi paksus

50-100 µm E2

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

> 50 m C1

Veeauru läbilaskvus

≤0,1[kg/m2 ∙ h0,5)] (madal) W3

Veeauruläbilaskvus (sd- väärtus)

≥0,14 m - ≤ 1,4 (keskmine) V2

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Tähelepanu

Amphibolin-W värvile lisatud "märgadhesiooni soodustaja” takistab, nagu meie klaasplaatidega tehtud laborikatse näitab, isegi ekstreemse niiskuse korral sideaine paisumist ja kaitseb nii värvi püsivalt mullide tekkimise ja mahakoorumise eest.

Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)

Vasakul: tavaline dispersioonfassaadivärv, paremal:  Amphibolin.

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiget  3.

Aluspinna ettevalmistamine

Hallitus ja vetikad eemaldada survepesuriga järgides kehtivaid eeskirju. Puhastatud pinnad pesta üle Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta kuivada.

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/ survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 1,5 N/mm2
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca + 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.
Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult tahenenud ja kuivad.  Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.  Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Ehitussegude rühma P II mineraalsed kergkrohvid viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega.

Betoon
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Nõrga imavusega või siledad pinnad kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Suure imavusega pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Tolmavad pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Kiudtsementplaadid koos asbestikiududega ja ilma asbestikiududeta
Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EP-Uniprimeriga.

Tsementlaastplaadid
Kuna tsementlaastplaadid on tugevalt leeliselised, tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida pind Disbon 481 EP-Uniprimeriga.

Kandvad email- või dispersioonvärvikihid
Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada. Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, pesta käsitsi või puhastada muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Vanad kandvad plastoelastsed dispersioonivärvkatted, nt. vanad Cap- elastiga kaetud pinnad
Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, käsitsi pestes või muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Lasta aluspinnal põhjalikult kuivada. Selliste aluspindade värvimisel tuleks reeglina kasutada valget Amphibolin-W või heledaid kuni keskmise tumedusega värvitoone heledusastmega > 60.

Kandvad polümeerkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobival meetodil. Eeskirjadekohase märgpuhastuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist vastavalt korralikult kuivada. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Mittekandvad email-, dispersioonvärvkatted või polümeerkrohvid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või lahusti abil ja puhastada pind kuuma veega kõrgsurvepesuga, järgides kehtivad eeskirju. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Tugeva imavusega, liivased pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted
Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida Dupa-grundiga.

Mitte mõõtuhoidev, töötlemata puit
Uuelt puidult eemaldada vaik. Õlirikas troopiline puit pesta nitrolahusega. Vanalt puidult eemaldada kahjustatud kihid kuni terve puidu süüni. Puiduniiskus ei tohi lehtpuidul ületada 12%, okaspuidul 15%. Pind kruntida Capalac Holz-Imprägniergrundiga.
Puidule, mis võib värvi muuta, tuleb kanda Capacryl Holz-Isogrund vahekiht.

Tsingitud pinnad
Tsingitud pindade puhastamisel järgida BFS-infolehte nr. 5. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui tsingitud pinnad kaetakse toonitud värviga, võivad suure niiskuse mõjul pinnale tekkida valged laigud. Eemaldage laigud kuivanuna pühkides ja katke pind uuesti Amphibolin-Wga.

Kõva PVC
Puhastada ja lihvida. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on kuni 5% veega vedeldatud. Järgida BFS-infolehte nr. 22.

Coil-Coating värvkatted
Pesta ammoniaagilahusega. Kruntida Amphibolin-Wga.
Tähelepanu! Silikooni sisaldavad Coil-Coating värvkatteid ei ole võimalik üle värvida. Kuna neid ei ole ehitusplatsil võimalik kindlaks teha, tuleb alati teha proovivärvimine, mille käigus kontrollitakse värvi nakkuvust.

Tellismüüritis
Värvimiseks sobivad üksnes külmakindlad, imavad fassaaditellised või klinkerkivid, mis ei sisalda võõrkehi. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid, müüritis peab olema kuiv ja soolavaba. Pind kruntida Amphibolin-Wga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui kruntkihile ilmuvad pruunid laigud, tuleb töö jätkamiseks kasutada veevaba fassaadivärvi Duparol W.

Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad
Katta veevaba fassaadivärviga Duparol.

Pragunenud krohv- või betoonpinnad
Katta Cap-elastiga.

Soolakahjustustega pinnad
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid
Mineraalsete aluspindade pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga. 

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht: lahjendamata kujul Amphibolin-W või lahjendada kuni 5% veega.
Lõppviimistluskiht: lahjendamata kujul Amphibolin-W või lahjendatult kuni 5% veega. Karedatel aluspindadel lahjendatakse krunt- või vahe- ja viimistluskiht 5% veega ja kantakse hoolikalt peale. 

Kulu

Ca 120 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind kuiv ja ülevärvitav 4-6 tunni möödudes, vihmakindel 24 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil. Värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvatele pindade katmiseks.
Krobelistel, struktureeritud välispindadel on parema lõpptulemuse saavutamiseks soovitatav kasutada matte fassaadivärve ThermoSan või Sylitol NQG.
Amphibolin-W kaitseb pinda vetikate ja seentega saastumise eest. See toimeainete kooslus pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub objektist tulenevatest tingimustest nagu nt saaste ulatusest ja objekti niiskusest. Seepärast ei ole võimalik tagada püsiv kaitse seente ja vetikatega saastumise eest. Vetikate ja seentega kahjustatud pinna puhastamisel võib OptiGrund E.L.F asemel kasutada FungiGrundi.
Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele kuni siidjasmattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks Capagrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25)

Sertifikaadid

 • Amphibolin-W toime seente ja vetikatega saastumise vastu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata toote etiketti, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Lihvimistöödel kasutada P2 filtrit. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/c): max 40 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01 F

Koostis

Polüakrüülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid, abiained kelme moodustamiseks.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Tehniline informatsioon

Korterelamu Kuldne Kodu