Sylitol-Compact

Silikaatbaasil kruntimis- ja täitekiht sise- ja välistöödeks DIN 18 363, lõige 2.4.1. järgi

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/57257/027311_Sylitol-Compact_12,5L_NL.png

Kasutusala

Täitvaks, struktuuri ühtlustavaks ja pragusid täitvaks kihiks nii sise- kui välistöödel. Ideaalne siledate, tihedate aluspindade kruntimiseks ja mattide vanade dispersioonkihtide  ettevalmistuseks järgnevate dispersioon-silikaatkihtide jaoks.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • CO2 läbilaskev
  • Hea kattevõime
  • Pragusid täitev
  • Struktuuri ühtlustav
  • Kinnitub väga hästi mineraalsetele aluspindadele nagu ka vanadele mattidele dispersioonvärvi kihtidele

Sideaine

Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas, vastavalt standardile EVS EN 18 363 lõik 2.4.1.

Pakend/ pakendi suurus

12,5l

Värvitoonid

Valge

Toonitav max 10% Histolith- Volltonfarben täistoonvärvidega. Suurema lisamiskoguse juures väheneb täidlus. Kui värvi ise toonida, on soovitav värvierinevuste vältimiseks toonida kogu vajalik kogus korraga. Eritellimusena või 100 liitri ja suurema koguse tellimisel ühest värvitoonist on võimalik tellida tehases valmistoonitud värv. Sylitol-Compact on ColorExpressi toonimismasinates toonitav kuni heledusatmeni 70 kõikide kasutatavate värvikollektsioonide järgi.

Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvi-toonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26
Klass: B
Grupp: 1

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna. Säilitada ainult  plastmassanumates. Säilivusaeg ca 12 kuud.

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus: (w- väärtus): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5] (madal), W3

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Suurim tera suurus

300 µm, S2

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm, E3

Veeauru läbilaskvus

(sd- väärtus): < 0,14 (0,01) m (kõrge), V1

Pragunemisklassid

pragude ületamine, kattekihtide ülesehitus: 2 x 250 ml/m2 Sylitol-Compact, klass A1 (> 100µ)

Täiendavad tooted

Sylitol Konzentrat 111

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kuiv ja puhas ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu  määrusest (VOB), osa С, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

VälispinnadKrohvid ehitussegude rühmadest MG P I c, P II ja PIII
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb arvestada pikema ooteajaga.

Tolmavad krohvid
Värvi nakkumist takistav kriidine või tolmav krohvi pealispind eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Nõrga lubjakihiga kaetud krohvipinnad
Nõrglubjakiht, mille tunneb ära kerge läike järgi, eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Liivase pealispinnaga krohvid
Lahtine liiv kuivalt maha harjata ja kogu pind survepesuriga puhastada järgides ettenähtud eeskirju.

Vanad krohvid ehitussegude rühmast MG P I c, P II ja P III
Määrdunud pealispind puhastada käsitsi või masinaga, järgides ettenähtud eeskirju, nt survepesuriga või kõrgsurvepesuriga, millele on lisatud liiva. Liivapritsi kasutamine  on võimalik vaid mördigrupi P II ja P III  puhul.

Krohviparandused
Pragude ja kahjustunud krohvipindade parandamisel  tuleb jälgida , et krohv, millega parandusi tehakse, vastaks vana krohvi tugevusele ja struktuurile. Krohvi parandusteks on eriti sobilikud valmismördid tuff-lubja/tuff-tsemendi baasil. Parandused peavad enne värvimist korralikult kuivanud ja kõvastunud olema. Parandusi tuleb töödelda tootega Histolith Fluat ja  seejärel pesta. Seejuures tuleb jälgida, et parandusi tuleb fluorosilikaadiga 1-2 harjalaiuse võrra  paranduskohast kaugemale töödelda. Suuremate paranduspindade juures terve pind (vana ja uus krohv) fluoorsilikaadiga üle töödelda.

Vanad mineraalsed värvikihid
Vanad kinnised värvikihid puhastada kuivalt või märjalt. Lahtised, murenenud, mineraalsed värvikihid maha lihvida, kraapida või söövitada ja kogu pind korralikult veega üle pesta. Kruntkiht teha Sylitol-Konzentrat 111/vesi vahekorras 2:1.

Vanad mittekandvad dispersioonvärvi kihid
Täielikult eemaldada, kas mehaaniliselt või söövitamise teel ja pärast soojaveepesuriga puhastada  järgides ettenähtud eeskirju. Söövitatud mitteimavatel aluspindadel teha kruntkiht tootega Sylitol-Minera. Söövitatud tugevalt imavatel aluspindadel teha kruntkiht tootega Sylitol-Konzentrat 111, segatuna veega vahekorras 2:1.

Vanad kandvad matid dispersioonvärvi kihid
Mustus ja kerge kriidisus  survepesuri või mõne teise sobiliku meetodiga põhjalikult  eemaldada, järgides ettenähtud eeskirju. Kruntkiht teha tootega Sylitol-Compact, mis on lahjendatud max 10% Sylitol-Konzentrat 111-ga ning  harja või rulliga ühtlaselt pinnale kanda. Pärast vähemalt 12 h kanda pinnale vahe- või viimistluskiht tootega Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe või Sylitol-Finish.

Lubiliivakivimüüritis
Värvida saab ainult külmakindlaid kive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi, nagu liiva- või savitükid jne. Vuukides ei tohi olla pragusid ja nad ei tohi sisaldada värvi nakkumist takistavaid tihendusmaterjale vms. Soolakahjustused kuivalt maha harjata.  Tolmava/kriidise pealispinna korral töödelda kogu pind tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta. Katuse-, akna- ja põrandaühendused tuleb teostada vastavalt Saksa Lubiliivakivi Ühingu eeskirjadele.

Looduskivipinnad
Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja kobrutisteta. Kahjustatud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda tootega Histolith® Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad korralikult kuivama, enne värvimist tuleb neid oskuslikult töödelda fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Ülespoole imbuv niiskus
Ülespoole imbuv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalise edu tagab ainult horisontaalse isolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse pakub krohvisaneerimissüsteem, nt Histolith®  Trass-Sanierputz-Programm. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Soolakahjustustega pinnad
Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvkatte pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Sisepinnad
Mineraalsed aluspinnad  nõrglubjakihi või tolmava pealispinnaga
Põhjalikult mehaaniliselt puhastada või fluorosilikaadiga töödelda ja veega pesta.

Uued krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III Tugevad, normaalselt imavad krohvid viimistleda ilma eelneva töötluseta. Krohvi paranduskohad töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta.

Kipskrohv ehitussegude rühmast  P IV
Kõvadel krohvidel: kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Pehme kipskrohv: tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Kriidise pinnaga kipskrohv lihvida ja tolm maha pühkida, kruntkiht teha tootega Caparol- Tiefgrund TB. Pärast korralikku kuivamist kanda kanda pinnale vahekiht tootega Caparol- Haftgrund.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)
Pahtliservad maha lihvida. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Pehmed kipspahtli kohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Vees lahustuvate, värvi andvate koostisosadega plaatide puhul  teha kruntkiht tootega Caparol- Aqua Sperrgrund (vt BFS-infoleht nr12).

Kipsehitusplaadid
Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind.

Lubiliivakivimüüritis
Soolakahjustused kuivalt maha harjata.

Tellismüüritis
Soolakahjustused kuivalt maha harjata. Vees lahustuvate, värvi andvate koostisosadega plaatide puhul  teha kruntkiht tootega Caparol- Aqua Sperrgrund.

Kandvad matid dispersioonvärvi -ja kunstvaikkrohvi kihid
Kruntkiht teha tootega Sylitol-Compact, mis on lahjendatud max 10% Sylitol-Konzentrat 111-ga.

Mittekandvad värvikihid
Täielikult mehaaniliselt või söövitades eemaldada, pinnad korralikult puhastada. Vabal väheimaval pinnal teha kruntkiht tootega Sylitol-Compact. Vabal tugevalt imaval aluspinnal teha veega lahjendatud kruntkiht tootega Sylitol- Konzentrat  111, vahekorras 2 osa Sylitol-Konzentrat 111 ja 1 osa vett.

Liimvärvikihid
Põhjalikult pesta. Kruntkiht teha tootega Caparol- Tiefgrund TB.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus eemaldada märjalt puhastades. Pind pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta hästi kuivada. Seejärel pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Tugevasti kahjustunud pindadel kasutada Caparoli spetsiaaltooteid Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W.

Soolakahjustustega pinnad
Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvkatte pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Pealekandmise meetod

Toode kanda pinnale pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Sylitol-Compacti vedeldada nii krunt- vahe kui viimistluskihina Sylitol-Konzentrat 111-ga max 5%. Tugevalt ja ebaühtlaselt imavad aluspinnad kruntida  eelnevalt veega vedeldatud Sylitol-Konzentrat 111-ga vahekorras 2 osa Sylitol-Konzentrat 111 ja 1 osa vett.

Kulu

200–250 ml/m2 kihi kohta sileda aluspinna korral. Struktuursete aluspindade  ja peenplastiliste kihtide korral kulub värvi vastavalt rohkem.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmise ajal
+8 °C materjal, aluspind ja ümbritsev õhk. Mitte kasutada otsese päikesekiirguse või vihma käes, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Ettevaatust öökülmade korral.

Sobivus teiste värvidega
Spetsiifiliste omaduste säilitamiseks mitte kasutada Sylitol- Compacti koos teiste toodetega.

Pindade kinnikatmine
Töödeldava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud-värvitud pinnad, tellised, looduskivid, metall, töötlemata või lasuuritud puit hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed  koheselt rohke veega maha pesta. Tugeva tuule korral katta tellingud kaitsekiledega.

Konstruktiivsed abinõud
Väljaulatuvad hooneosad, nagu karniisid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset läbiniiskumist.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kuivamisaeg erinevate värvikihtide pealekandmise vahel peab olema vähemalt 12 tundi. Külma ja niiske ilma korral on kuivamisaeg pikem. Siseruumides hoolitseda pärast töötlemist hea ventilatsiooni eest.

Tööriistade puhastamine

Peale kasutamist koheselt veega pesta, vajadusel lisada pesuvahendit. Töötamise vaheajal hoida tööriistu värvi või vee sees.

Nõustamine

Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisavalt tööjõudu ja pind katta ühe korraga "märg-märjale" meetodil. Ei sobi  veega kokkupuutuvatele horisontaalsetele pindadele. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib tunda tavalist lahustilõhna. Seepärast hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhnatundlikes kohtades kasutada vähese lõhnaga toodet AmphiSilan-Putzfestiger. Kui soovitakse vältida, et pindadele kantud toonitud Sylitol-Compact ei jääks laiguline, tuleks pind üle katta soovitud toonis tootega Sylitol-Finish. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25). Kipsi sisaldavate pahtlimasside korral võib esineda värvimuutusi. Antud riski vähendab vahekiht tootega Caparol- Haftgrund.

Sertifikaadid

Sylitol- Compact veeauru difusioonivoolutugevuse,  veeauru läbilaskevõime ja orgaanilise osa eeskiri

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silmi ja nahka kaitsta värvipritsmete eest.  Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaaliumvesiklaas, akrüülvaikdispersioon, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimlik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel  (+372) 600 0690

Fax  (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon