Cap-elast Riss-Spachtel

Kasutusala

Ilmastikukindlaks, pragusid katvaks pinnakatteks pragunenud krohvfassaadidele ja betoonpindadele, samuti aluspindade kaitseks keskkonnamõjutuste ja õhusaaste vastu.

Omadused

 • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga.
 • Ilmastikukindel
 • CO2-kaitse – sd CO2 > 50 m
 • Plasto-elastne, pragusid kattev, väga hästi kattev
 • Aluspinda ühtlustav
 • Leelistele vastupidav, mitteseebistuv
 • Cap-elast Phase 1: tugevdatud, plastoelastne, ­pigmenteeritud vaheviimistlus- ja armeerimismass
 • Cap-elast Phase 2: plastoelastne valge katteviimistlusmaterjal
 • Cap-elast Phase 2-W: plastoelastne katteviimistlusmaterjal. Cap-elast Phase 2-W kaitseb seente ja hallituse eest.
 • Cap-elast Riss-Spachtel: plastoelastne pahtlimass pragude katmiseks krohvil ja müüritistel
 • Cap-elast Faserpaste: tugevdatud, plastoelastne pahtlimass ebatasasuste tasandamiseks enne Cap-elast-viimistluskihte.

Sideaine

Plastdispersioon vastavalt DIN 55945.

Pakendi maht

 • Standard
  Cap-elast Phase 1: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2: 12,5 l
  Cap-elast Phase 2-W: 12,5 l
  Cap-elast Riss-Spachtel: 1 kg, 1,5 kg, 10 kg
  Cap-elast Faserpaste: 5 kg
 • ColorExpress: Cap-elast Phase 2: 12,5 l

Värvitoonid

 • Cap-elast Phase 1: Valge
Max 10% AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben või CaparolColor Vollton- und Abtönfarben täistoonide- ja toonimisvärvidega toonitav. Optiliselt ühtlase pinna saavutamiseks peab Cap-elast Phase 1 toonima umbes sama värvitooni nagu lõppviimistluskiht. ColorExpress süsteemis masinaga toonitav kõikidesse saadavalolevatesse värvitoonidesse kuni heledusastmeni ca 70.
 • Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: Valge
Max 10% AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben või CaparolColor Vollton- und Abtönfarben täistoonide- ja toonimisvärvidega toonitav. Käsitsi toonimisel segada korraga kogu materjal, et vältida värvitooni erinevusi.
ColorExpress süsteemis masinaga toonitav kõikidesse saadavalolevatesse värvitoonidesse. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid. Briljantsed, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.
 • Cap-elast Faserpaste: Valge

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26:
Cap-elast Phase 2 jaPhase 2-W: Klass: A  Grupp: 1–3, vastavalt värvitoonile

Läikeaste

 • Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: Siidjasmatt, G2

Säilitamine

Jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

vastavalt DIN EN 1062

Suurim tera suurus

Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: < 100 µm, S1

Tihedus

 • Cap-elast Phase 1: ca. 1,2 g/cm3
 • Cap-elast Phase 2: ca. 1,3 g/cm3
 • Cap-elast Phase 2-W: ca. 1,3 g/cm3
 • Cap-elast Riss-Spachtel: ca. 1,75 g/cm3
 • Cap-elast Faserpaste: ca. 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: 100–200 µm, E3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: (sd-väärtus): ≥ 0,14 - < 1,4 m (keskmine), V2

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: > 50 m, C1

Veeauru läbilaskvus

Cap-elast Phase 2 ja Phase 2-W: (w-väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Pragunemisklassid

Sõltuvad pragude tüübist ja viimistlemismeetodist. Toonimise käigus võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest andmetest.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2 und Phase 2-W

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
+ +
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Cap-elast Riss-Spachtel

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2
- - - + +
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ning vaba nakkumist takistavatest ainetest ja osakestest. Kinni tuleb
pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18363, lõik 3

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid mördigruppidest P II ja P III:

Värsketel krohvidel lasta töötlemata seista 2-4 nädala (tingimusel: ca 20 °C ja 65 % suhteline õhuniiskus). Kehvade ilmastikuolude korral (tuul, vihm) kuivamisaeg pikeneb. Lubjakobrutiste tekkimise vältimiseks soovitame kruntida tootega CapaGrund Universal, mida võib töödelda juba 7 päeva möödudes.  Järelkrohvitud kohad peavad olema hästi kinnitunud ja kuivanud. Vanad, värvimata krohvid pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Kruntkiht teha Dupa-grund’iga.

Betoon:
Mustad või jahused betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Nõrgalt imavate või siledate pindade puhul teha kruntkiht Capagrund’iga. Jahuste, liivaste, imavate pindade puhul teha kruntkiht Dupa-grund’iga.

Kandvad lakk- või dispersioonvärvide kihid:
Läikivad pealispinnad ja lakikihid krobestada. Kriidised dispersioonvärvi kihid pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Kruntkiht teha Capagrund’iga. Teistsuguse puhastamisviisi korral kasutada krundiks Dupa-grund’i.

Kandvad, vanad plasto-elastsed dispersioonvärvide kihid:
Pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju või veega, lisades tavalisi immutusvahendeid ning loputada voolava veega. Kruntida tootega Capagrund.
Vahe- ja lõppviimistluskihiht teostada Cap-elast Phase 2/ Capamix Cap-elast Phase 2, seidenglänzend või Cap-elast Unitop, matt.

Kandvad kunstvahakrohvi kihid (väljaarvatud WDVS- soojustus-liitsüsteemid):
Vanad krohvid puhastada sobival moel. Märja puhastamise korral lasta pindadel enne nende edasitöötlemist korralikult kuivada. Kruntida Capagrundiga.

Mittekandvad lakk- ja dispersioonvärvide või kunstvahakrohvide kihid:
Eemaldada täielikult, neile vastavat meetodit kasutades, näit. mehaaniliselt või surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Nõrgalt imavate  või siledate pindade puhul teha kruntkiht Capagrund’iga. Jahuste, liivaste imavate pindade puhul teha kruntkiht Dupa-grund’iga.

Mittekandvad, mineraalvärvid:
Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kaapimise teel või pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Märja puhastamise korral lasta pindadel enne nende edasitöötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Dupa-grund.

Tööstusgaasidest või nõest määrdunud pinnad:
Puhastada pindadele sobival moel, näit. pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju, lasta korralikult ära kuivada.

Hallitusest või vetikatest kahjustatud pinnad:
Hallitus, sammal või vetikad eemaldada mehaaniliselt või pesta surveveega, järgides vastavaid eeskirju. Pesta üle Capatox’iga ja lasta kuivada. Lõppviimistluskiht teostada tootega Cap-elast Phase 2-W.

Vuugipragudega müüritised:
Kahjustatud, pragunenud vuugid kaapida ca. 10 mm sügavuseks, kruntida Dupa-grund’iga ja pärast täielikku kuivamist täita Cap-elast Rissspachtel pahtliga. Enne värvimist lasta korralikult kuivada. Kui vahekihil peaks ilmuma pruunid laigud, peab lõppviimistluskihiks võtma veevaba Duparol Fassadenfarbe (tehniline informatsioon nr. 150).

Soolakobrutistega pinnad:
Soolakobrutistega harjata kuivalt maha. Kruntkihiks võtta Dupa-grund. Kattes soolaplekkidega pindasid, ei saa anda garantiid värvi kestva püsivuse ega kinnitumise kohta.

Pealekandmise meetod

Cap-elast Phase 2-W: Töötlemine pintsli, rulli või harjaga.

Cap-elast Phase 1 und Cap-elast Phase 2: Töötlemine pintsli, rulli, harja või pihustusseadmega.

Pihustamine:
Cap-elast Phase 1: Pihustusnurk: 50°; Düüs: 0,029-0,035"; Rõhk: 50 bar
Cap-elast Phase 2: Pihustusnurk: 50°; Düüs: 0,025-0,031"; Rõhk: 150 bar
Tööriistad puhastada koheselt veega.

Cap-elast Faserpaste: Töötlemine teraskelluga, lahjendamata kujul, toode enne kasutamist korralikult läbi segada. 

Kulu

Cap-elast Phase 1: min 500 ml/m2 kihi kohta.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: min 230 ml/m2 kihi kohta.

Capamix Cap-elast:
min 300 g/m2 kihi kohta. 

Cap-elast Faserpaste:
min 1,1 kg/m2 kihi kohta.

Et tagada parim kaitse seente ja hallituse kaitseks on tarvis toodet Cap-elast Phase 2-W kanda pinnale vähemalt kahes kihis, sealjuures peab olema täidetud minimaalne kulunorm 460ml/m², et kihipaksus oleks min 200 µm. Iga järgneva kihi puhul suureneb kulu min 200ml/m² kihi kohta ning kihi paksus ca 100 µm. Karedatel pindadel on kulunormid vastavalt ka suuremad. 

Töötlemistingimused

Töötamise minimaalne temperatuur: +8 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Cap-elast Phase 1:+ 20 ºC ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja ülevärvitav 24 tunni pärast.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W:
+ 20 ºC ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind vihmakindel 24 tunni pärast. Madalamate temperatuuride ja kõrgema õhuniiskuse puhul pikeneb kuivamisaeg.

Cap-elast Faserpaste:
Sõltub õhuniiskusest, temperatuurist ja viimistluskihi paksusest. ca 24 h mm kihipaksuse kohta + 20 ºC ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures. 

Tähelepanu

Nagu fassaadikatete puhul tavaline, mitte töödelda otsese päikese all, tugeva tuule-, udu, vihmaohu või öökülma korral.

Järskude üleminekute vältimiseks, värvida märg-märjale meetodil. Airless meetodil pealekendmisel värv hästi läbi segada ja sõeluda.

Ei ole sobiv horisontaalsetele pindadele, millel on pidevalt seisvat vett.

Mitte kasutada lubjarikastel aluspindadel ja kergkrohvidel.

Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on
kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega. Niiskuse mõjul (nt vihm) need
triibud kaovad.


Bei dichten, kühlen Untergründen oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzögerung können durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberfläche der Beschichtung gelblich/transparente, leicht glänzende und klebrige Ablaufspuren entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasser­löslich und ­werden mit ausreichend Wasser z.B. nach mehrmaligen stärkeren Regen­fällen selb­stän­dig entfernt. Die Qualität der getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotzdem eine direkte ­Über­arbeitung erfolgen, so sind die Läufer/Hilfs­­stoffe vorzunässen und nach kurzer Einwirk­zeit restlos abzuwaschen. Eine zusätzliche Grundierung mit CapaGrund Universal ist auszuführen. Bei Ausführung der Beschich­tung unter geeigneten klima­ti­schen Bedin­gungen treten diese Ablauf­spuren nicht auf.

Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS_Merkblatt Nr. 25).

Ehitustehnilised praod võivad ekstreemsetele liikumistele järele anda ja seetõttu ei ole kestev ja nähtamatuks jääv pragude katmine värvimistehnikaga võimalik. 
Unter Verwendung des Desoi Spiralanker­systems können Zug- und Scherkräfte bei Mauerwerken aufgenommen werden. In einem linearen Bereich wirkt der Spiralanker wie eine stark gewickelte Feder.
Akende, uste ja aknalaudade ühendusvuugid peab asjatundlikult tihendama kestvalt elastse tihendusainega. Bei Fassadenflächen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natürliche Witterungseinflüsse stärker als üblich feuchte­belastet werden, besteht ein erhöhtes Risiko der Pilz- und Algenbildung. 
Wir empfehlen deshalb für gefährdete Flächen unser Spezialprodukt Cap-elast Phase 2-W einzusetzen. Dieses Produkt enthält Wirk­stoffe, die das Wachstum von Pilzen und Algen zeitlich verzögern.

Bei Cap-elast Phase 2-W handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirk­stoffen gegen Pilz- und Algenbildung auf der Be­schich­tung ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirk­stoffen bietet einen langanhaltenden, zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirk­sam­keits­dauer von Objektbedingungen, wie z.B. der Stärke des Befalls und der Feuchte­belas­tung, abhängt. Deshalb ist ein dauer­haftes Verhindern von Pilz- und Algen­bewuchs nicht möglich.

Tähelepanu!

Cap-elast Phase 2-W und Cap-elast Riss-Spachtel:

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen, da die Darmflora gestört werden kann. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen., Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden., Nur im Streich- oder Rollauftrag verarbeiten.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware" nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Zinkpyrithion  (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn  (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).


Für Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 und Cap-elast Faserpaste:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker: Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/ Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/ Min)

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.

Kuivamata materjalijääkide puhul on tegemist erijäätmetega. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Cap-elast Phase 2: (kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 40 g/l LOÜ-d.
Cap-elast Phase 2 W : (kat A/c):40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 35 g/l LOÜ-d.
Cap-elast Phase 1: (kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

Cap-elast Phase 1: M-DF02
Cap-elast Phase 2: M-DF02
Cap-elast Phase 2-W: M-DF02F
Cap-elast Riss-Spachtel: M-DF02F
Cap-elast Faserpaste: M-DF02

Koostis

Cap-elast Phase 1: Polüvinüülatsetaatvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).
Cap-elast Phase 2: Polüvinüülatsetaatvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).
Cap-elast Phase 2-W: Akrüülvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks (oktüülisotiasool, tsinkpüritiooni, terbutriinist) , lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).
Cap-elast Riss-Spachtel: Akrüülvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, vesi, abiained kelme moodustamiseks (oktüülisotiasool, tsinkpüritiooni, terbutriinist) , lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).
Cap-elast Faserpaste: Polüvinüülatsetaatvaik-dispersioon, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, kunstkiud, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon).

Täpsemad andmed

Vt täpsemaid andmeid pakendi infolehelt või ohutuskaartidelt.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Aleksander Nevski katedraal Toompeal