Intact

Intact on vees lahustuv akrülaatvärv erakordse läike- ja värvuspüsivusega puit-, tsementkiudplaat- ja plekkfassaadide värvimiseks välistingimustes.

Kasutusala

Puit-, tsementkiudplaat- ja plekkfassaadide värvimiseks välistingimustes

Sideaine

Akrülaat

Värvitoonid

Valge. Toonid vastavalt värvikaardile.

Läikeaste

Poolmatt, 25

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Tihedus

1,25 kg/l

Aluspinna ettevalmistamine

Pinnad peavad enne värvimist olema kuivad ning mustusest ja rasvast puhtad.
Uusi puitpindu käsitletakse ilmastikumõjutustele avatud kohtades, näiteks otsapuidul, naelalöögi- ja jätkukohtades jne kruntõliga Grundolja või Grundolja LF ning seejärel krunditakse kogu pind fassaadikrundiga Fasadgrund või Fasadgrund LF ja viimistletakse kahes kihis Intact’iga.
Rohkete oksakohtade ja vaikainega uue puidu korral võivad eelkõige heledate toonide kasutamisel tekkida värvimuudatused. Kahtluse korral on läbitungimise ohu vähendamiseks soovitatav kruntida fassaadikrundiga Caparol Fasadgrund.

Pealekandmise meetod

Varem värvitud pindu pestakse fassaadipesuainega Capaclean Fasadtvätt, kraabitakse puhtaks ning puhta puiduga pinnad ja töötlemata metallpinnad krunditakse ettenähtud kruntvärviga. Seejärel värvitakse pinnad sõltuvalt nende seisukorrast ühes või kahes kihis Intact’iga. Intact’i ei tohi kasutada vee või lume kogunemise ohuga pindadel, näiteks horisontaalpindadel.
Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Rulli või pritsi kasutamisel tuleb üle siluda pintsliga.

Soovituslikud pihustusseadmed

Düüs Pritsimisõhk Pritsimisnurk Vedeldamine
Airless 0,017- 0,025 tolli 140- 180 bar vabalt valitav veega

Vedeldamine

Veega

Kulu

8 m²/l. Värvikulu arvutatakse siledale, mitteimavale pinnale ja võib varieeruda sõltuvalt töömeetodist ja puidu pinna imendumisvõimest.

Töötlemistingimused

Pinna, materjali ning õhutemperatuur vähemalt + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 1 tunni pärast
Järgmise kihi pealekandmine: 5 tunni pärast
Täiesti kuiv pind: mitme ööpäeva pärast

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattudes loputada silmi koheselt veega. Pihustamismeetodil töötades vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon