caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/19456/003020.png

Caparol-Fungizid

Fungitsiidne ja algitsiidne spetsiaalne kontsentraat lisamiseks dispersiooni ja silikoonvaigu baasil Caparoli fasaadivärvidele

Kasutusala

Caparol-Fungizid on spetsiaalne lisamaterjal kõikidele dispersioon- ja silikoonvaigu baasil Caparoli fassaadivärvidele. Võimalik lisamine ka CapaGrund Universali. Caparol-Fungizid lisamisega tagatakse pikaajaline kaitse vetikate ja hallitusseente kasvu vastu.

Omadused

  • Fungitsiidsete ja algitsiidsete mõjuainete lisamiseks dispersioon- ja silikoonvahabaasil värvidele, transparentne.

Pakend/ pakendi suurus

750 ml

Säilitamine

Jahedas, kaitsta külma eest.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Segamisvahekord

Pakendile (12,5l) lisada üks pudel Caparol Fungizidi. See vastab umbes 6%-lisele konsentratsioonile. Fassaaditoodete puhul Caparol Fungizid lisada alles pärast lõplikku toonimispasta lisamist ja läbisegamist.

Kattekihtide ülesehitus

Palume järgida vastava fassaadiviimistluskihi katmise juhendit, millesse lisatakse Caparol-Fungizid’i. Välispindadelt pesta hallituse, sambla või vetikatega kaetud kohad surveveega, järgides vastavaid ettekirjutisi. Puhastatud pinnad töödelda Capatox’iga. Eeltöödelda FungiGrundiga ja kuivada lasta. Mõjuaineid sisaldava tootega pinnakatmine peab olema alati kahekihiline.

Kulu

12,5 liitrise anuma kohta võtta 750 ml Caparol-Fungizid’i.
See vastab ca 9 ml/ m2 Caparol-Fungizid’i  pealekantava ca 150 ml/ m2 kohta ühes töökäigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5  C aluspind ja õhk

Nõustamine

Caparol-Fungizid puhul on tegemist tootega, mis on kaitseks vetikate ja seente moodustumise eest varustatud spetsiaalsete toimeainetega. See toimeainete kooslus pakub pikaajalist, ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltubobjektist tulenevatest tingimustest nagu nt saaste ulatusest ja objekti niiskusest. Seepärast ei ole võimalik tagada püsiv kaitse seente ja vetikatega saastumise eest

Tähelepanu!

Biotsiidi kasutamisel olla ettevaatlik. Enne kasutamist lugeda märgistust ja käesolevat tooteinformatsiooni.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Kontakt nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sisse-hingamist. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Mitte valada kanali-satsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Töötlemise ajal kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata pakendid või etiketti. Peale kanda ainult pintseldamise või rullimise teel.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02F

Koostis

Akrüülaatvaik-dispersioon, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid, filmkonservandid (algitsiidid, fungitsiidid).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart