Amphibolin

E.L.F. universaalvärv sise- ja välisviimistluseks. Uue põlvkonna fassaadi- ja sisevärv.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218915/062071_Amphibolin_10_L_NE.png

Kasutusala

Mitmekülgselt kasutatav miinimumini viidud emissiooniga ja lahustivaba fassaadi- ja sisevärv, erakordselt hea nakkuvusega peaaegu kõigi aluspindadega. Välistöödel kasutatav ilmastikukindel värv siledatele ja peene struktuuriga aluspindadele, kaitseb hästi agressiivsete õhusaasteainete eest.  Universaalvärv välistöödeks mineraalsetele krohvidele ehitussegude rühmadest PII ja PIII, betoonile, tellismüüritisele, kiudtsementplaatidele, vanadele kandvatele värvkatetele, tsingitud pindadele, kõvale PVC-le, mitte mõõtuhoidvale puidule. Sisetöödel kasutamiseks väga kulumiskindel, pesemiskindel, pinnastruktuuri säilitav värv, tänu suurele kulumiskindlusele sobib eriti hästi ka Capaver klaaskiudtapeetide värvimiseks ja tänu heale  valgust peegeldavusele sobib nõrgalt valgustatud koridoride, trepikodade, laoruumide, töökodade ja maa-aluste garaažide värvimiseks. 

Omadused

 • Miinimumini viidud emissiooniga ja lahustivaba
 • Ei sisalda hallitust tekitavaid aineid
 • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • Ilmastikukindel
 • Märghõõrdeklass 1 vastavalt standardile EVS EN 13 300; < 5 µm  200 pöörde juures vastab "pesemiskindel” DIN 53 778 järgi
 • Kattevõime klass 2, katvus 8 m2/l ehk 120 ml/m2
 • Vastupidav hoovihmale, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
 • Väga hästi nakkuv
 • Mittekolletuv
 • Vastupidav leelistele, seepärast mitteseebistuv
 • Õhukesekihiline, struktuuri säilitav
 • Väga hästi puhastatav ja vastupidav veepõhistele desinfitseerimis- ja puhastusvahenditele
 • Kergelt töödeldav
 • Sisaldab spetsiaalseid fotokatalüütilise toimega pigmente.

Sideaine

100% puhasakrülaat. Polümeerdispersioon vastavalt standardile DIN 55945 koos märgadhesiooni soodustajaga optimaalse nakkuvuse tagamiseks.

Pakendi maht

1,25 l, 2,5 l, 5 l ja 10 l

Värvitoonid

Valge. Amphibolin on kohapeal toonitavCaparolColori või AVA - Amphibolin täistoonvärvide ja toonimisvärvidega. Mitteimavate aluspindade nagu kõva PVC või tsingitud pindade värvimisel lisada kuni 10% AVA täistoonvärve või CaparolColorit. Kohapeal toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida  värvitoonide erinevusi.  Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Amphibolin on  ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigi levinud  värvikollektsioonide toonides. Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26
Klass: A
Grupp: 1-3, vastavalt toonile.

Läikeaste

siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus (w-väärtus):
0,1[kg/m2 ∙ h0,5)] (madal)

Süsinikdioksiid-kaitse: > 50 m
Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Suurim tera suurus

100 µm

Tihedus

ca 1,4g/cm3

Kuivanud kihi paksus

50-100 µm

Veeauru läbilaskvus

0,14 m - ≤ 1,4 (keskmine)

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 lõiget  3.

Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Ehitussegude rühma P II mineraalsed kergkrohvid viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega.

Betoon
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Nõrga imavusega või siledad pinnad kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Suure imavusega pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. olmavad pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Kiudtsementplaadid koos asbestikiududega ja ilma asbestikiududeta
Järgida BFS- infolehte nr. 14. Asbestisisaldusega plaatide puhul järgida lisaks Ohtlike ainete tehnilisi reegleid (TRGS) 519. Kruntimisel palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Lahtiselt paigutatud plaatidel töödelda ka tagakülg ja servad. Uued, tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida Disbon 481 EP-Uniprimeriga.<

Tsementlaastplaadid
Kuna tsementlaastplaadid on tugevalt leeliselised, tuleb lubjalaikude tekkimise vältimiseks kruntida pind Disbon 481 EP-Uniprimeriga.
Kandvad email- või dispersioonvärvikihid
Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada. Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, pesta käsitsi või puhastada muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Pind kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Vanad kandvad plastoelastsed dispersioonivärvkatted, nt. vanad Cap- elastiga kaetud pinnad<
Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, käsitsi pestes või muul sobival viisil, järgides kehtivaid eeskirju. Lasta aluspinnal põhjalikult kuivada. Selliste aluspindade värvimisel tuleks reeglina kasutada valget Amphibolini või heledaid kuni keskmise tumedusega värvitoone heledusastmega > 60.

Kandvad polümeerkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobival meetodil. Eeskirjadekohase märgpuhastuse korral lasta pinnal enne edasist töötlemist vastavalt korralikult kuivada. Pind kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Mittekandvad email-, dispersioonvärvkatted või polümeerkrohvid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt. mehaaniliselt või lahusti abil ja puhastada pind kuuma veega kõrgsurvepesuga, järgides kehtivad eeskirju.
Pind kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Tugeva imavusega, liivased pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted
Eemaldada täielikult lihvides, harjates, kraapides, survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, või mõnel muul sobival meetodil. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist põhjalikult kuivada. Pind kruntida Dupa-grundiga.

Mitte mõõtuhoidev, töötlemata puit
Uuelt puidult eemaldada vaik. Õlirikas troopiline puit pesta nitrolahusega. Vanalt puidult eemaldada kahjustatud kihid kuni terve puidu süüni. Puiduniiskus ei tohi lehtpuidul ületada 12%, okaspuidul 15%. Pind kruntida Capalac Holz-Imprägniergrundiga.
Puidule, mis võib värvi muuta, tuleb kanda Capacryl Holz-Isogrund vahekiht.

Tsingitud pinnad
Tsingitud pindade puhastamisel järgida BFS-infolehte nr. 5. Pind kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui tsingitud pinnad kaetakse toonitud värviga, võivad suure niiskuse mõjul pinnale tekkida valged laigud. Eemaldage laigud kuivanuna pühkides ja katke pind uuesti Amphiboliniga.

Kõva PVC
Puhastada ja lihvida. Pind kruntida Amphiboliniga, mis on kuni 5% veega vedeldatud. Järgida BFS-infolehte nr. 22.

Coil-Coating värvkatted Pesta ammoniaagilahusega. Kruntida Amphiboliniga. Tähelepanu: Silikooni sisaldavad Coil-Coating värvkatteid ei ole võimalik üle värvida. Kuna neid ei ole ehitusplatsil võimalik kindlaks teha, tuleb alati teha proovivärvimine, mille käigus kontrollitakse värvi nakkuvust.

Tellismüüritis
Värvimiseks sobivad üksnes külmakindlad, imavad fassaaditellised või klinkerkivid, mis ei sisalda võõrkehi. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid, müüritis peab olema kuiv ja soolavaba. Pind kruntida Amphiboliniga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui kruntkihile ilmuvad pruunid laigud, tuleb töö jätkamiseks kasutada veevaba fassaadivärvi Duparol (tehniline informatsioon nr. 150).

Tööstuslikest heitgaasidest ja tahmast määrdunud pinnad
Katta veevaba fassaadivärviga Duparol (tehniline informatsioon nr. 150).

Seente või vetikatega saastunud pinnad Katta fungitsiidse ja algitsiidse toimega spetsiaalse fassaadivärviga Amphibolin-W (tehniline informatsioon nr. 105).

Pragunenud krohv- või betoonpinnad
Katta Cap-elastiga (tehniline informatsioon nr. 160).

Soolakahjustustega pinnad
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Defektid
Mineraalsete aluspindade pisidefektid parandada Caparol Fassaden-Feinspachtel pahtliga. Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitav parandada Histolith Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad kruntida. Järgida tehnilise informatsiooni lehti nr. 710 ja nr. 1029.

Sisepinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.Fvõi CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV
Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB-ga. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida Caparol AquaSperrgrundiga. Järgida BFS-infolehte nr. 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind.

Poorbetoon
Kruntida Capaplexiga, vedeldades vahekorras 1:3 veega.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis
Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada.

Mittekandvad värvkatted
Eemaldada mittekandvad email- ja dispersioonvärvkatted või polümeerkrohvid. Nõrga imavusega, siledad pinnad võib kohe üle värvida. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ning puhastada pinnad tolmust. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid
Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.
Hallitusega kaetud pinnad
Eemaldada hallitus märgpuhastuse käigus. Pesta pinnad Capatoxiga või FungiGrundiga ja lasta põhjalikult kuivada. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda värviga Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W-ga. Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).
Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund (tehniline informatsioon nr. 384). Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda värviga Caparol IsoDeck (tehniline informatsioon nr. 848).

Puit ja puitmaterjalid
Kruntida vedeldamata Amphiboliniga. Puit või puitmaterjalid, mis võivad muuta värvi, töödelda isoleeriva krundiga Capacryl Holz-IsoGrund.

Väikesed defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad Caparol-Akkordspachtel pahtliga, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Värvi pihustiga pealekandmisel nõrgalt või mitteimavale aluspinnale kruntida pind eelnevalt Capagrund Universaliga.
Õhuvaba pihustamine (airless)
Pihustusnurk:  50°
Düüs:               0,017-0,021"
Pihustussurve:   150-180 bar
Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

Lõppviimistluskiht
Amphibolin ilma vedeldamata või vedeldatult kuni 5% veega.  Karedatel aluspindadel vedeldatakse krunt- või vahe- ja viimistluskiht 5% veega ja kantakse hoolikalt peale.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
Amphibolin ilma vedeldamata või kuni 5% veega vedeldatult.

Kulu

Ca 120 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.  Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 5°C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind kuiv ja ülevärvitav 4- 6 tunni möödudes, vihmakindel 24 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Pesemiskindel 14 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil.   Värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvatele pindade katmiseks. Krobelistel, struktureeritud välispindadel on parema lõpptulemuse saavutamiseks soovitatav kasutada matte fassaadivärve Muresko, Amphisil, AmphiSilan või Sylitol-Fassadenfarbe. Värvi pealekandmisel õhuvaba pihustiga segada värv hoolikalt läbi ja sõeluda. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna.  Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon.   Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Fassaadipindade puhul, mis objekti iseärasuste või ilmastikumõjutuste tõttu puutuvad tavapärasest enam kokku niiskusega, esineb kõrgendatud seente ja vetikate tekkimise risk.   Seetõttu soovitame sellistel pindadel kasutada meie spetsiaalseid tooteid, nagu ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W.  Nimetatud tooted sisaldavad toimeaineid, mis pärsivad seente ja vetikate kasvu. Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega. Niiskuse mõjul (nt vihm) need triibud kaovad. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks Capagrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult.  Silma sattudes loputada silmi koheselt veega.  Pihustamismeetodil töötades vältida pihustusudu sissehingamist.   Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Täpsemad andmed:  vt. ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid.  Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. 

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüülvaikdispersioon, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid.  Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida käesolevas infolehes ära toodud ei ole, siis pöörduge meie või meie esindajate poole kohapeal.  Oleme meelsasti nõus andma Teile üksikasjalikku ja objektispetsiifilist nõu.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Ülemiste tüdruk

Elegants ja glamuur

Uuenduslik klaaskangas: elegntne ja...

BMW peakontor