CapaMaXX

Maksimaalse kattevõimega sisevärv
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194199/056803_CapaMaXX.png

Kasutusala

Väga hästi kattev ja optimaalselt käsitletav tuhmmatt sisevärv seintele ja lagedele. Sobib kasutamiseks ka töö- ja eluruumides.

Omadused

  • sisaldab minimaalselt tevisekahjulikke aineid
  • lahustivaba
  • peale toonimist vähese lahustisisaldusega
  • veega lahjendatav, keskkonnahoidlik ja vähese lõhnaga
  • värvi kulu äärmiselt väike
  • pehmendivaba
  • difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus <0,1m

Sideaine

Plastdispersioon DIN 55 945 järgi.

Pakend/ pakendi suurus

2,5 liitrit, 5 liitrit ja 12,5 liitrit

CapaMaXX Airfix’i pakendi maht: Valmis ökonoomseks kasutamiseks (rullimis- ja pritsimistehnikas) airlesstöövahenditega.
25 liitrit Hobbock 120 liitrit Malerfaß 220 liitrit Quick-Box

ColorExpressi pakendi maht: 4 kg, 8 kg ja 16 kg

Värvitoonid

Standardvärvitoonid valge ja vanavalge.

Toonitav ColorExpressi toonimismasinaga.

Läikeaste

Tuhmmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

Omadused vastavalt standardile DIN EN 13 300: 

Märghõõrdeklass

Märghõõrdeklass: Klass 3, vastab standardi DIN 53 778 klassile "pesemiskindel”

Kontrastsus

Kattevõime: Kattevõime klass 1 värvikulu juures 8 m2 /l või ca 125 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (<100 µm )

Tihedus

ca 1,50 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa С, standard DIN 18 363, lõik 3. Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III: Tugevaid normaalselt imavaid krohve värvida ilma eelneva ettevalmistuseta. Jämepoorseid, liivastunud ja imavaid krohve kruntida Caparol AcrylHydrosol’iga või Capasol’iga.

Aluspinna ettevalmistamine

Kipskrohvid ja valmiskrohvid rühmast P IV:
Kruntida Caparol Haftgrund’iga. Nõrglubipinnaga kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga. 

Kipsist ehitusplaadid:
Imavad plaadid kruntida Caparol AcrylHydrosol’iga või Caparol-Tiefgrund TBga. Väga tihedad siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks CaparolHaftgrund’iga.

Kipskartongplaadid:
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmeid ja lihvitud kipspahtliga töödeldud kohti tugevdada CaparolTiefgrund TB-ga. Kruntida CaparolHaftgrund’iga, CapaSol’iga või CapaPrim`i. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid koostisosi, tuleb kruntida Caparol Filtergrund fein’iga. Järgida BFS juhendit nr 12, 2. osa

Betoon:
Vajadusel kõrvaldada eralduvate aineosade jäägid,samuti tolmavad ja liivastunud aineosad.

Gaasbetoon:
Kruntida Capaplex’iga (lahjendada veega vahekorras 1:3).

Lubjaliivakivi- ja tellismüüritis:
Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

Hea kandevõimega pinnakatted:
Matte nõrgalt imavaid pindu võib töödelda kohe ilma eelneva ettevalmistuseta. Läikivad pealispinnad ja lakiga kaetud pinnad tuleb karestada. Kruntida Caparol-Haftgrund’iga.

Halva kandevõimega pinnakatted:
Mittekandvad laki-, dispersioonvärvivõi sünteesvaikkihid tuleb eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrund’iga. Jämepoorsed, liivastunud või imavad pinnad kruntida Caparol AcrylHydrosol’iga või Capasol’iga.

Liimvärvpinnakatted:
Aluspinnani maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga. Värvimata jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid: Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtine tapeet: Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Hallitusega kaetud pinnad: Hallitus või seened eemaldatakse mehhaaniliselt niiske harja, käsna või kaabitsaga. Pind pestakse mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lastakse sellel hästi kuivada. Kaetakse krundiga vastavalt pinna seisundile. Tugevasti kahjustatud pindadel teostada lõppviimistlus Indeko-W-ga, Malerit-W-ga või Fungitex-W-ga.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad: Nikotiinist määrdunud kohti ning tahmavõi rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol-Filtergrund fein (Tehniline informatsioon nr 845). 

Puit ja puitmaterjalid: Katta veega lahjendatavate keskkonnasäästlike Capacryl-Acryllakkidega või Capadur Color-iga.

Pisidefektide kõrvaldamine: Pärast eeltööd teha parandused Caparol- Akkordspachtel’iga vastavalt kasutusjuhendile ja vajaduse korral veel kord kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.
Küllastatud sile värvikiht saavutatakse CapaMaXX’iga, mis on lahjendatud maksimaalselt 5% veega. Kontrastsete ja tugevasti või erinevalt imavate pindade puhul võib vajalik olla eelnev katmine kruntvärviga, mis võib olla lahjendatud max 10% veega.

Pealekandmine õhuvaba pihustamise teel:
pihustamisnurk: 40-50º
düüs: 0,019-0,021"
rõhk: 150-180 bar

Kulu

umbes 125 ml/m2 igal tööetapil sileda aluspinna puhul. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Värvikulu täpseks määramiseks teha proovikatmine.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur: +5 °С –aluspind ja ümbritsev õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril +20 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 65 % on pind 4–6 tunni pärast kuiv ning valmis värvkatte järgmise värvikihi pealekandmiseks. Täiesti kuivaks ja koormust taluvaks muutub värvkate umbes 3 päeva pärast. Madalamal temperatuuril ja kõrgema õhuniiskuse juures on kuivamis- ajad vastavalt pikemad.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist pesta töövahendid veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märgmärjale" meetodil. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruume hästi tuulutada. Elu- ja tööruumides kasutada lõhnatut Colarol-Putzfestiger’i.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISEL loputada kohe veega. Pealekandmisel pihustusmeetodil vältida tekkinud värviudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või ohutuskaarti. maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jääke. Materjali jäägid võib pärast kuivamist utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusjuhendile nr 91 602 (ehitusprügi) või jäätmekäitlusjuhendile nr 55 513 (vanad kuivanud värvid) või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaikude dispersioon, titaani dioksüüd, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon