Caparol Sensitiv

Konservandivaba, kõrgkvaliteetne keskkonnasõbralik sisevärv- sobib allergikutele

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18147/020182_SAP-717513_12,5_L_Sensitiv.png

Kasutusala

Uudne dispersioonbaasil siseviimistlusvärv eriti tundlikele pindadele ja inimestele. Allergiakontrolli läbinud retseptuur– ideaalne allergikutele. Caparol Sensitiv on sobiv nii uueks kattevärviks, kui ka remonditööde käigus tehtavateks värvimistöödeks kõigil tavapärastel sisepindadel nii elu- kui tööruumides.

Omadused

 • Konservandivaba
 • Patendeeritud retseptuur
 • Lahustivaba
 • Pehmendusaineteta
 • Ei sisalda ühendeid, mis võivad põhjustada  mustuse ladestumist värvitud pinnale
 • Tagab ruumis puhta õhu
 • Sertifitseeritud „Ohutu toiduainetele"
 • Erapooletu kontrolli läbinud
 • Veega lahjendatav
 • Valge
 • Hea difusioonivõimega
 • sd-väärtus < 0,1 m
 • Hea täitvusega
 • Kergesti töödeldav

Pakend/ pakendi suurus

5l; 12,5l

Värvitoonid

Valge
Võimalik toonida max 10% AVA (Amphibolin) või CaparolColor (varem Alpinacolor) täistoon- ja toonimisvärvidega. Essenis asuva Rhein-Westfaleni tehnojärelevalve ühingu (RWTÜV) tunnistus käib valge värvitooni kohta.
Toonimine mõjutab Caparol Sensitiv allergeenidevaba koostist.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile EVS EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Suletuna säilib Caparol Sensitiv stabiilsena ca 12 kuud. Vee lisamine võib säilivuse stabiilsust nõrgendada.

Tehnilised andmed

Omadused vastavalt standardile EVS EN 13 300:
Toonimine võib muuta tehnilisi näitajaid.

Märghõõrdeklass

Klass 3, vastab pesemiskindlale pinnale vastavalt standardile DIN  53 778

Kontrastsus

Kattevõimeklass 2, katvus 7m2/l või 140 ml/m2

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Suurim tera

Peenike (< 100µm)

Sobivad aluspinnad

Sobivad kõik tavalised, kandvad sisepinnad, mida on võimalik viimistleda ilma kruntimiseta (nt krohv, uued jämedakiulised, struktuur -või klaaskiudtapeedid, matid vanad viimistlused). Aluspind peab olema kuiv, puhas, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinnad

Savikrohvid 
Viimistletavad pinnad puhastada ja kruntida tootega Sylitol Konzentrat 111, mis on vedeldatud vahekorras 2:1 veega. Viia läbi proovikatmine ja kontrollida pinda pruuniksvärvumise suhtes.

Pealekandmise meetod

Pintsli, rulli või pihustiga (airless-seadmed).

Pealekandmine õhuvaba pihustamise teel:
Pihustamisnurk: 50º
Düüs: 0,021-0,026”
Rõhk: 150-180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Täitev, ühtlane viimistlus
Caparol Sensitiviga lahjendamata kujul või kuni 5% veega lahjendatult. Kontrastirohkete, tugevalt või ebaühtlaselt imavate pindade korral on eelnevalt vajalik kuni 5% veega lahjendatud kruntviimistlus.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 140 ml/m2 ühekordsel pealekandmisel. Karedatel pindadel vastavalt rohkem.  Täpsed kulunormid ja lahjendamisaste teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Madalaim lubatud töötlemis- ja kuivamistemperatuur
+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelisel õhuniiskuse juures on värvkatte pealispind kuiv ja ülevärvitav ca 4-6 tunniga, täiesti kuiv ja koormust taluv ca 3 päevaga.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Nõustamine

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta korraga „märg-märjale" meetodiga ühes tööetapis. Airlessmeetodil pinnale kandmisel segada värv hästi läbi ja sõeluda. Pindadel, mis asuvad ebasoodsates valgustingimustes, soovitame kasutada toodet CapaSilan. Paranduskohad võivad jääda nahtavaks (BFS infoleht nr 25).

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Pritsimistehnikat kasutades vältida pritsmeudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnasesse.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahenenud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüüldispersioon, titaandioksiid, silikaat- ja lubitäiteained, vesi, lisaained.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusoobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee