Loobu otsingust

Mis on E.L.F?

                                 

Caparoli E.L.F. tooted on märgistatud rohelise E.L.F. logoga, mis vastupidiselt paljudele teistele konkureerivatele toodetele on teaduslikult sertifitseeritud kvaliteedimärge. E.L.F. tipptoodeteks on lisaks paljudele teistele: Amphibolin, Indeko-plus, Sylitol Bio Innenfarbe, Samtex 3, Samtex 7 ja Samtex 20.

Caparoli E.L.F. dispersioon-sisevärvid annavad suure panuse ruumi õhu saasteainete vähendamisele. E.L.F. tooted on ELi lahustidirektiivi 2010. aastaks etteantud väärtusest isegi kolmkümmend korda madalama lahustisisaldusega ja võivad vastavalt definitsioonile sisaldada maksimaalselt 0,01 protsenti lahustit. Kuivamisel eraldub ruumi õhku praktiliselt ainult vesi. See on määrav kriteerium nii töötlejatele, kes on kuivavate sisevärvide aurudest kõige enam mõjutatud kui ka kõikidele inimestele, kes kauem siseruumides viibivad. Sellise väikese lahustikoguse korral on tavaolukorras oht tervisele välistatud. Keskkonna- ja tervisetundlikel kasutajatel on Caparol E.L.F. dispersiooni-sisevärvidega suurepärane võimalus anda oluline panus siseruumide õhu saasteainete vähendamisele ja seeläbi ka tervisele.

LOÜ (ingl. VOC):

21. aprilli 2004. aasta lahustidirektiiv (direktiiv 2004/42/EÜ) määrab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) emissiooni piirid orgaaniliste lahustite kasutamise korral teatud värvides ja lakkides. LOÜ-d on lenduvad orgaanilised ühendid, nagu nt bensiin, mille õhkupaiskumisega kaasneb mõju inimeste tervisele. Lisaks põhjustavad LOÜ-d lokaalset või piiriülest fotokeemiliste oksüdantide tekkimist troposfääri piirikihis, mis võib viia looduslike ressursside kahjustumiseni.

Mis on TÜV?

TÜV on saksakeelne lühend mõistele Technischer Überwachungsverein (Tehnilise Järelvalve Ühing). See tähistab registreeritud ühinguid, kes teostavad erasektoris tehnilisi ohutuskontrolle, eelkõige ka selliseid, mis on ette kirjutatud riiklike seaduste või korraldustega. Algselt Saksamaal looduna tegutseb TÜV tänapäeval rahvusvaheliselt.