Loobu otsingust

CAD detailjoonised

Nõuetekohased detailjoonised planeerimiseks ja pakkumiste tegemiseks

Nõuetekohased detailjoonised on võimalik hõlpsasti alla laadia ja välja printida (.pdf) või intregreerida oma CAD tarkvaraga (.dwg und .dxf). Jooniste raskuskese on asetatud soojusisolatsiooni liitssüsteemidele (SILS) ja passiivmajadele, samuti leiab üksikasju akustiliste süsteemide kohta. 

SILS-Atlas on põhjalik raamat sellest, mida tuleb järgida juba alates plaanimise järgust ning erinevad ülesanded ja lahendused on lihtsustamiseks visuaalselt üles kujutatud.