Loobu otsingust

Kliendilähedus

Müüginõustamine

Caparoli müügikonsultandid on valmis oma müügipartnereid aitama nii hulgimüügi, maalrite, ehitusfirmade kui ka investorite valdkonnas.

Kliendid hindavad kõrgelt ja võtavad arvesse kompetentset, tehnilist nõustamist nii planeerimisfaasis kui ka ehitusobjektil. Klient ei saa seejuures nõustamist mitte ainult materjali- ja kasutustehnikas, vaid ka ehitusobjekti-logistilistes küsimustes kui ka saneerimise ja fassaadide ning siseruumide loomingulise kujundamise osas.

Nõustamise juurde kuulub ka abi teostusjuhise, näidiste koostamisel ja erijuhtumite korral ka objektil töö teostamisel. Põhjusel, et värvihulgimüügi müüjad, kliendinõustajad ja Caparoli müügikonsultandid turul väga tihedat koostööd teevad, saavutatakse väga intensiivne nõustamine ning kliendilähedus.